Chia sẻ

Ý nghĩa con số 49

Ngày đăng: 24-01-2021

Con số 49 là con số thành tựu theo quy luật vật lý tại trái đất này... Tới ngày 49 bắt đầu ông thành công 18 cái thần lực của thế gian này, thì chứng được quả A La Hán... - Trích chuyên mục CHUẨN HÓA ngày 29-09-2019.

 


Trò hỏi:
 
Ý nghĩa con số 49, có gì đặc biệt ?
 
Thầy trả lời:
 
Con số 49 là con số thành tựu theo quy luật vật lý tại trái đất này.
 
Cái chùa này nó rất đặc biệt, cái tượng ngồi đằng trước đó, ở trước chỗ chùa, tôi ghi là chứng ‘Tam minh lục thông’, cái người ngồi ở dưới là ‘Tìm lại chính mình’, trong sách tôi đã viết vậy, nhưng mà theo quy luật vật lý  thành tựu phải là con số 9.
 
Vì thế mà khi Đức Phật ngồi Thiền, thì ông ngồi 7 ngày, ông khám ra cái thế giới này, cái trái đất này, nó quay theo quy luật vật lý 365 ngày, nó trở lại chỗ cũ của ông, ông khám phá ra cái luân hồi, 9 ngày ông khám phá ra luân hồi.
 
Ông tiếp tục ngồi 19 ngày, ông chứng được cái tam minh, tam minh là ba cái sáng đó: Thiên nhãn minh, Lậu tận minh, Túc mạng minh.
 
Rồi tiếp tục ông ngồi tới ngày 29, ông chứng được tam minh rồi lục thông, lục thông là mắt tai mũi lưỡi... mắt của ông, mà con nhìn bức tường này không ăn thua gì, ông nhìn xuyên qua luôn, gọi là lục thông mà, tai nghe: đóng cửa kín như thế này, mà bên ngoài vẫn nghe, đó là ngày 29 nha.
 
Rồi ông ngồi thiền tiếp, ông ngồi theo kiểu vật lý mà, ông một vị Phật mà ngồi tu A La Hán, mà người học đạo không biết, ông tu cái gì? Giờ tôi mới giảng ra, ông ngồi 30 ngày chứng được tứ vô sở úy, ông phân tích được là đất, nước, gió, lửa, thân mình, nó không phải quý đâu, nó hợp lại, nó không có quý;
 
Nhưng mà khi ông ngồi tu tiếp nữa, thì Ngài ồ... nó rất quý - tứ sở quý, bên kia là tứ vô sở úy thì đến 39 ngày đạt tứ sở úy, là sao? Ngài nói nhờ cái thân tứ đại này nè, mới tạo cái nhân quả, làm người thiện, người ác, người cõi trời….
 
Thí dụ: mình tạo mà mình chấp, nó không quý đâu, mà khi mà, ông nhìn lại được cái rất quý của tứ đại này là tạo được công đức, nếu không có tứ đại này là không tạo được công đức là không giải thoát được.
 
Công đức là phương tiện đi về Phật giới, mà không có thân tứ đại này, hoàn toàn không được, vì thế mà, ông ngồi 39 ngày đó, chứng được tứ vô sở úy và tứ sở úy, nó nằm ở chỗ đó đó;
 
Ngài ngồi tiếp trong 49 ngày, khi mà ông qua tới ngày thứ 46 ông mới công bố thành công 18 phép thần thông. Sự thật không phải Ngài ngồi suốt 49 ngày đâu, bắt đầu ông ngồi 2-3 ngày đến ngày thứ 9 ông đạt cái này, ông xả ông đi, ông đạt tiếp ngày 19 ông chứng cái kia, tới ngày 29 ông chứng cái nọ, rồi tới ngày 49 bắt đầu ông thành công 18 cái thần lực của thế gian này, thì chứng được quả A La Hán.
 
Có nghĩa là Đức Phật tu cái vụ này thành A la hán, chứ không phải tu thành Phật, vì ông Phật, mà tu thành A La Hán, có nghĩa là một dân nhà giàu, phải tập lao động, để mà biết sức lao động, chứ không phải để thành Phật, thành Phật trên kia, xuống đây rồi tu cái gì nữa ? Mà tại người ta không có hiểu, tưởng là ông xuống đây tu thành Phật ngồi gốc Bồ đề tu thành Phật , sai sự thật
 
Ngồi gốc Bồ đề là để thành A la hán, để có 18 phép thần thông, ông mới sống được ở trái đất này, nếu không có 18 thần thông sống thì làm sao đây? Thì quý vị có nghe, ông điều phục con voi không? Con voi, tụi Bà la môn, nó cho uống rượu, mà rượu pha đường nó ngọt, nó uống hoài, uống riết rồi nó xỉu luôn đó, nó say, rồi dùng tà thuật, bắt con voi đi giết Ngài, thì Ngài có 18 thần thông, ông chỉ cần chưởng một cái lượng gọi là điện dương, cái rượu nó là âm, ông chưởng cái lực dương trái đất này ra, con voi nó mất cái lực âm, rượu nó tan mất luôn, thì ông mới rờ cái đầu, ông biểu quỳ, nó quỳ liền,....
 
Một vị Phật phải được 10 cái danh hiệu, trong cái danh hiệu ông điều phục con voi là điều cái gì?  Là điều phục được con sư tử đó, bởi vì trong thế giới này, con sư tử gọi là vua, vua súc sanh đó, vì vậy người ta nói con sư tử là chúa tể sơn lâm, chúa sơn lâm mà ông điều phục được, vì vậy con sư tử ông điều phục được, cái con voi đâu ăn nhằm gì, con voi nó nhỏ hơn, đó mình phải hiểu cái nguyên tắc của nó là vậy.
 
Một vị Phật, là phải có 10 cái danh hiệu, điều phục thiên nhân sư, thiên là trời, trời cao nhất, là chúa trời,  ông điều phục cũng được, nhân là người, vua loài người vẫn được, vua sư tử cũng điều phục được là vậy đó, điều phục thiên nhân sư là cái chỗ này, mình phải hiểu cái nguyên tắc là vậy.
 
Ông Phật hay cái chỗ này, mà khi mà huyền ký công bố ra rồi, mới nói tất cả những cái gì mà thế gian này biết, phải hiểu rằng ông Phật ngồi cội Bồ đề là ông để tu thành A La Hán, một vị Phật tu thành A La Hán, thì giống như một trưởng giả, tu để học một cái nghề, một trưởng giả mà phải đi học một cái nghề, trưởng giả làm cái gì cũng được, mà tôi phải đi học cái nghề, để chi? Cái nghề này để thành A La Hán, để sống với thế giới này.
 
Ông mà không thành A La Hán, không có thần thông thì ông Vô Não ông chém liền, ông Vô Não là một ông khùng mà, phải không? Dí ông, ông đứng đó, mà ông Vô Não chạy hoài không được là do cái lực của điện từ dương nó đẩy ra, mình tưởng ông có phép, không có phép gì hết trọi trơn, đây là nó theo cái quy luật vật lý, anh chạy đến tôi bằng cái lực âm thì cái lực dương nó đẩy ra, có vậy thôi. 
 
Giờ mới giải mã cái thần thông của thế giới này, thế giới này không có gì là thần thông hết, mà nó là đối kháng bởi lực âm dương, có vậy thôi.
 
Bây giờ nó chưởng ra, nó chưởng bằng cái lực dương, vì thế mà, mấy cái ông tu mật chú tông đó, ông tu rất đúng, nhưng mà ông tu không có đạt được đỉnh cao, nếu mà ông tu đạt được đỉnh cao, thì ông làm cái gì cũng được. Tu mật chú tông là để dịch chuyển cái lực dương, chuyển cái lực dương để đẩy cái lực âm, ra hiện tượng lạ vậy thôi. Mấy cái người làm thầy thuốc, cái người bệnh, nó âm, nó bệnh, âm này nó đẩy dương vô là hết, đẩy thằng kia văng ra, thì nó giống như là tiên thánh rồi còn gì nữa, nguyên tắc nó vậy, còn mình không hiểu nguyên tắc này, mình tưởng tượng đủ thứ hết, nếu mà giải mã được, hoàn toàn đơn giản hết, không có gì khó khăn cả từ khoa học, vô hình, hữu hình... và kể cả thần thông Thiền tông vẫn giải thích được hết, nó không có gì khó đâu.
 
Trong cái chùa này nè, quý vị có để ý có cái tượng Phật mập … cái tượng có ý nghĩa gì không ? Đối diện với ông Phật đó, cái tượng mập, ông ngồi ông đối diện điều thân, điều hơi thở cho nó khỏe thôi, tưởng là ông mập, chứ chùa nó không biết, nó đặt ông ốm nhắc ông tu khổ hạnh, cái chùa này nè, bởi vậy tôi nói những cái di tích, mà đặc biệt, cái chùa ở đằng trước là ông Phật ông ngồi A La Hán, 18 phép thần thông, ông này ngồi thiền mập cho khỏe điều thân, còn ông này ngồi cầm cành sen để chi để kiểm thiền, đâu nó ra đó, chớ không phải để nó mơ mơ hồ hồ... để người ta không hiểu. Vì thế mà tôi dám trình là UNESCO, cái chùa này  nó có cái 16 cái di tích đặc biệt, mà không chùa nào có, còn 6 cái đặc biệt, mà cũng không chùa nào có, tôi dám cam đoan, bữa nào tôi sẽ công bố ra.
 
Đợi khi mà xã đóng dấu, tôi photo, tôi sẽ công bố hết cái gì mà tôi nói cho chùa để tôi gởi cho UNESCO, vì UNESCO yêu cầu tôi phải cung cấp đầy đủ những cái đặc biệt của chùa Thiền tông Tân Diệu, tôi sẽ làm,  thì cái này, mở màng nói cho biết vậy thôi, chứ sự thật nội cái trình bày cái đặc biệt của chùa Tân Diệu,  tôi viết 12 trang giấy, chứ không phải nhỏ đâu.
 
Ví dụ: những cái  bảng đá này nè, 36 vị tổ Thiền tông, khi tôi tổng kết lại 1612 câu kệ của 36 tổ Thiền Tông. Cái này tôi hỏi UNESCO rồi, họ trả lời hoàn toàn trên thế giới không có. Tôi nói Chùa Tân Diệu tôi có 1612 câu, tôi cộng hết đúng 1612 câu, các vị tìm đi có chùa nào có 1 câu kệ thôi, hoàn toàn không có, chứ đừng có nói 1612 câu, còn bây giờ nè, hiện nay truyền thiền Phật tử Thiền Tông đến 1200 người. Mà tất cả những người ngộ thiền, người ta làm ít nhất 30 câu kệ đến 100 câu, mà 1200 người, mình lấy đổ đồng, nếu mình lấy đổ đồng 50 câu thôi, hay 40 câu thôi, mà chớ nhân cho 1200 thì ra bao nhiêu, là có phải 50.000 câu kệ không, Phật tử thiền tông ngộ thiền viết ra 50.000 câu kệ.
 
Tôi nói UNESCO, giờ mấy anh hỏi tìm có chùa nào có câu kệ, mà người ta ngộ thiền không? Người ta nói không, ông bảo tôi là coi chừng là đừng có quá, tôi nói: mời các vị lại đây, mời tới đây, nếu quá tôi đốt cái chùa luôn, tôi nói mách có sách, có chứng chứ đâu phải nói chơi, 36 vị tổ, trong sách đã có hết rồi chứ, nhà xuất bản có, chứ nếu sợ tôi giả thì tới, ông nói bữa nào ông tới, ông có đề nghị mấy cái người tới đây, mà ông không cho nói, chỉ về báo cáo mật thôi. Thời gian tới 1-2 ngày xã ký, thời gian tới  tôi sẽ công bố. 
 
Tuần rồi tôi nói 1-2 tháng nữa chùa Tân Diệu sẽ có biến chuyển khác, trong năm 2019 này thôi, chớ không qua năm sau .
 
Full chuẩn hóa giải đáp thiền tông: