Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 30

Ngày đăng : 07-01-2020 09:01:16

Người trình bày diễn đàn 30 là phật gia Mai Xuân Hùng, cư ngụ tỉnh Đồng Nai

Xem thêm

Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 29

Ngày đăng : 15-12-2019 07:12:42

Người trình bày lần này là Phật gia Phan Quách Tĩnh – cư ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Xem thêm

Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 28

Ngày đăng : 08-11-2019 09:11:05

Người trình bày lần này là Thiền gia Nguyễn Thành Tài – cư ngụ huyện Nhà Bè, tỉnh Tiền Giang

Xem thêm

Bài viết của bà Đỗ Thị Thanh Bình tham gia diễn đàn Đạo Phật Thiền tông đặc biệt 15/09/2019

Ngày đăng : 06-10-2019 05:10:27

Phật giáo là một tôn giáo tiêu biểu nhất, là tinh hoa trí tuệ của nhân loại

Xem thêm

Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 23

Ngày đăng : 25-08-2019 01:08:18

Đi tìm chính mình

Xem thêm

Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 21

Ngày đăng : 01-08-2019 10:08:04

Người trình bày lần này là Thiền gia Trịnh Quỳnh Long. Cư ngụ tại Tp. Hà Nội.

Xem thêm

Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientongmt@gmail.com