Thân trung ấm xuất ra khỏi thân tứ đại

Ngày đăng: 27-08-2023||

Tại sao người bị chết lâm sàng, trung ấm thân xuất ra có thể nghe và thấy mọi việc xung quanh? Người đang sống khỏe mạnh bình thường mà có thể xuất trung ấm thân ra khỏi thân tứ đại là hiện tượng gì?


Câu hỏi 1/7:

Khi hôn mê sâu mà vẫn thấy mọi việc xảy ra, thì cái gì đang thấy vậy? Thưa nhân dân! Có phải là trung ấm thân thấy không?

Trả lời:

Khi hôn mê sâu mà vẫn thấy mọi việc xảy ra, thì thấy đó là thấy của trung ấm thân.

Câu hỏi 2/7:

Người chưa tới số chết, trung ấm thân chỉ thoát ra khỏi thân một phần thôi. Vậy, nó còn kết nối lại thân tứ đại ở điểm nào?

Trả lời:

Người chưa tới số chết, trung ấm thân chỉ thoát ra khỏi thân một phần thôi, nó vẫn làn điện tử kết nối với thân tứ đại tại điểm mà nghiệp người đó đã tạo ra ở thế giới này. 

Câu hỏi 3/7:

Người bị chết lâm sàng do tai nạn hoặc do bệnh nặng, trung ấm thân xuất ra có thể nghe và thấy mọi việc xung quanh là do ai hay do điều gì gây ra hiện tượng này?

Trả lời:

Người bị chết lâm sàng do tai nạn hoặc do bệnh nặng, thì trung ấm thân xuất ra là có thể nghe và thấy mọi việc xung quanh là tự nhiên, chứ không ai can thiệp vào.


Câu hỏi 4/7:

Thưa! Con người đang sống khỏe mạnh bình thường mà có thể xuất trung ấm thân ra khỏi thân tứ đại là do ai, do điều gì gây ra hiện tượng này?

Trả lời:

Con người đang sống khỏe mạnh bình thường mà có thể xuất trung ấm thân ra khỏi thân tứ đại là có hai nguyên do như sau:

- Một, con người này có tần số điện từ âm rất nhiều.

- Hai, họ ngồi thiền muốn xuất hồn, thì loài cô hồn giúp họ.

Câu hỏi 5/7:

Con người bệnh do ngồi thiền mà có xuất trung ấm thân ra khỏi cơ thể, nhìn thấy được một phạm vi rất rộng rất xa. Vậy trung ấm thân này có khả năng biến chuyển hình thể như thế nào, lớn nhỏ dài rộng ra sao mà có thể thấy và cảm nhận được một cách phi thường như vậy?

Trả lời:

Người do bệnh hoặc do ngồi thiền mà thấy trung ấm thân xuất ra khỏi cơ thể, nhìn thấy được một phạm vi rất rộng rất xa. Trung ấm thân này có khả năng biến chuyển hình thể lớn nhỏ dài rộng được một cách phi thường như thế, phần này cũng do thập loại thánh lang thang giúp họ đó.


Câu hỏi 6/7:

Thưa! Khi người đã thật sự chết đi, trung ấm thân sẽ xuất ra tại đâu trên thân thể? Nghiệp lực của một người có quyết định điểm xuất ra của một trung ấm thân không?

Trả lời:

Khi người đã thật sự chết, trung ấm thân sẽ xuất ra theo công thức như sau: 

- Một, đảnh - giải thoát.

- Hai, mặt và mắt - sanh thiên.

- Ba, ngực - làm thần.

- Bốn, tim - làm người.

- Năm, đầu gối - làm ngạ quỷ.

- Sáu, bàn chân - xuống địa ngục.

- Bảy, hoa báo - không chết được, nằm hoài.

Câu hỏi 7/7:

Người có công đức vô lượng, công đức nhiều, công đức ít thì thời gian xuất trung ấm thân sẽ có sự khác nhau, thời gian từ 5 phút - 30 phút đến 8 tiếng là do điều gì quyết định khiến có sự khác biệt về thời gian xuất ra như vậy?

Trả lời:

Đây là công thức nhân quả ở thế giới vật lý này.

Giải Đáp Thiền Tông 02/08/2023


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com