Chuyện kỳ đặc và hy hữu, cụ bà 93 tuổi tu thiền tông chết đi sống lại

Ngày đăng : 07-02-2020 08:02:01

nếu bà đi kỳ sau hoàn toàn không ai tới nữa, mà nên nhớ là cái trường hợp này là công đức vô lượng luôn

Xem thêm

Lời dặn dò đường về Phật giới (28/06/2020)

Ngày đăng : 28-06-2020 03:06:31

Dòng họ của Phật gia, nắm kéo Trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ, để tái sanh làm Người trở lại.
Ba thế lực này, nắm

Xem thêm

HẢI TRIỀU ÂM

Ngày đăng : 13-11-2020 11:11:22

Ầm ầm vọng thức dậy.

Cuồn cuộn vọng tánh dâng ...

Biết là bờ hư vọng

Vượt qua rất dễ dàng

Xem thêm

Cõi Phật A Di Đà Đã Giải Thoát Chưa

Ngày đăng : 29-12-2020 12:12:09

cầm cái bản đồ tam giới ra, nói toàn bộ đều quay trong tam giới mà làm sao thoát được, muốn thoát ra được phải đi ra ngoài

Xem thêm

Phương Pháp Vượt Hoa Tiêu Giả Về Phật Giới

Ngày đăng : 29-12-2020 12:12:30

Ngày trước Tánh phật muốn vô thì phải thần cho vô - bây giờ Tánh phật muốn về thần phải cho về mới được - mà giờ thần cho về

Xem thêm

MẮT ĐẠO (KIẾN TÁNH)

Ngày đăng : 29-12-2020 01:12:03

thanh tịnh - rỗng lặng - hằng tri nhưng ngày xưa không sử dụng được, mà bây giờ cái tánh này là phải sử dụng trong lúc về

Xem thêm

Người Nữ Thành Phật Được Hay Không!

Ngày đăng : 29-12-2020 02:12:20

người nữ: điện âm nó quét thành ra nữ, còn nam là do điện dương nó quét thành ra nam, cái nam và nữ đó không

Xem thêm

Hoa Tiêu Phật

Ngày đăng : 29-12-2020 03:12:32

Nếu mà mình có công đức vô lượng thì hào quang hoa tiêu của vị Phật nó sáng lắm xung quanh nó không có thấy

Xem thêm

Cách Nhận Biết Người Chết Tái Sinh Về Cõi Nào

Ngày đăng : 29-12-2020 04:12:39

Hơi nóng đi trên cái đảnh đầu đi ra thì gọi là đảnh giải thoát, mà chỉ người thiền tông mới nói giải thoát thôi

Xem thêm

Tánh Phật : Lời Hứa Và Sự Lãng Quên

Ngày đăng : 29-12-2020 04:12:28

Tánh Người sai làm cái gì Tánh Phật làm cái nấy nên luân hồi mãi trong tam giới này

Xem thêm

Pháp Trần - Cách Mở Và Nuôi Dưỡng

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:54

Bài “Công thức đường về phật giới” lúc nào cũng thuộc lòng thì trong đầu con lúc nào cũng hằng rung động phát ra

Xem thêm

Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientongmt@gmail.com