Hàng rào sân thiền đố ai vượt được

Ngày đăng : 30-06-2020 07:06:56

Nếu nói ngày xưa Đức Phật ngồi thiền thành đạo, cớ sao Lục tổ Huệ Năng thấy ai ngồi thiền liền cho ăn gậy, còn tổ Bồ Đề Đạt Ma ví ngồi

Xem thêm

Hội Thảo Cung Cấp Chứng Cứ Vi Phạm Pháp Luật Của Cá Nhân, Tu Sỹ Phật Giáo Và Cán Bộ Nhà Nước

Ngày đăng : 07-01-2021 10:01:43

luật pháp nước ta, là luật pháp tiên tiến nhất, công bằng nhất, dân chủ nhất và trong sáng nhất. Chương 2, Điều 25: Công dân

Xem thêm

Tại sao tập Huyền Ký của Đức Phật lại giao cho cư sỹ mà không giao cho tu sỹ

Ngày đăng : 08-01-2021 07:01:03

Bây giờ mình mới trở lại câu chuyện ngày xưa đó, tại làm sao khi mà Đức Phật dạy Pháp Môn Giải Thoát này mà

Xem thêm

Xin Đố Các Phật Tử: Trong Chùa Ai Cao Nhất?

Ngày đăng : 28-12-2020 04:12:52

trong chùa có 4 người: Hoà Thượng – Thượng Toạ - Đại Đức - Phật Tử trong 4 người này ai là cao nhất và thành phật được?

Xem thêm

Đố Người Thế Gian: Tu - Sỹ .....?

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:55

không biết đạo Phật dạy cái gì, ông Phật Thích Ca là ai, thế giới này là thế giới gì, người ta không có hiểu

Xem thêm

Ngài Duy Ma Cật thông suốt thiền tông tại sao các chùa không thờ ngài

Ngày đăng : 02-11-2021 08:11:47

Người đó có học hay không học, không thành vấn đề. Nhưng mà Anh nói đúng tui tin, nói không đúng không tin

Xem thêm

Giải Đáp Thiền Tông Đặc Biệt 24-04-2022: Vô Tiền Khoáng Hậu Từ Khi Đức Phật Thành Lập Đạo (phát hành 16/05/2022)

Ngày đăng : 17-05-2022 11:05:16

Thầy tu để người khác quỳ lạy mình có phải là hình ảnh của đạo Phật ngày nay? Đức Phật có dạy quỳ lạy không?

Xem thêm

Giải Đáp Thiền Tông 12-01-2023: Pháp chủ! Nhiệm vụ!

Ngày đăng : 06-02-2023 09:02:06

Pháp: là tiếng nói.
Chủ: là chủ của tiếng nói.
* Chủ tiếng nói đó là ai? 
Là của vị toàn năng

Xem thêm

Giải Đáp Thiền Tông 19-04-2023: Hỏi đáp về pháp thoại thầy Thích Chân Quang (ndlc)

Ngày đăng : 22-04-2023 01:04:26

Làm từ thiện, thuyết phục hàng xóm tin nhân quả có kết nối trời đất không? Kết nối với dân tộc thì kết nối trời đất

Xem thêm

Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com