11. Đức vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước, tín ngưỡng, công thức Giải thoát và sự thật nơi trái đất này

Ngày đăng : 16-07-2019 09:07:11
Suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, chúng tôi sưu tầm chưa thấy có một vị vua nào khi truyền ngôi vua lại cho con mà dạy rất rõ
Xem thêm

3. Hành đúng lời Phật dạy chắc chắn Giải thoát

Ngày đăng : 04-10-2018 01:10:40
Chúng tôi viết ra quyển sách này là vì trước đây chúng tôi đã xuất bản 2 quyển sách “Tu theo pháp
Xem thêm

1. Tu theo pháp môn nào của Đạo Phật dễ Giác Ngộ

Ngày đăng : 04-10-2018 12:10:27

Theo các kinh điển Phật giáo, cách đây hơn 2.550 năm, thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn, trị vì đất nước Ca Tỳ La Vệ, (thành

Xem thêm

Chuẩn hóa đạo Phật Thiền tông lần 1 14-01-2018

Ngày đăng : 05-10-2018 08:10:59

Thưa quí độc giả và Phật tử, Đạo Phật là đạo trí tuệ và khoa học. Mục đích của Đức Phật lập ra đạo là giúp con người

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông đặc biệt 16-06-2019

Ngày đăng : 16-06-2019 01:06:50

87 Người theo pháp môn thiền tông chưa kiến tánh nhưng học thuộc công thức, biết tạo công đức, ham muốn, vậy người này có lầm lạc

Xem thêm

Chuẩn hóa đạo Phật Thiền tông lần 4 21-07-2019

Ngày đăng : 21-07-2019 09:07:10

54 Con người làm sao không khổ?

74 Tu theo thiền tông là cực khó vậy cực khó đó là như thế nào

Xem thêm

Pháp môn nào của đạo phật mới bao hàm cả khoa học và vượt qua cả khoa học

Ngày đăng : 15-01-2021 06:01:32

Các nhà khoa học nói, khoa học không tôn giáo thì khập khiểng, tôn giáo không khoa học thì mù

Xem thêm

Lục tổ dạy: Ngoài ta tìm Phật ắt tông tà là ý gì

Ngày đăng : 03-11-2019 09:11:29

Trích trong chuyên mục CHUẨN HÓA, ngày 27/10/2019, câu 8

Xem thêm

Tại sao các vị trong giáo hội lại chửi bác và không cho bác công bố pháp môn thiền tông

Ngày đăng : 24-11-2019 10:11:49

tôi mời tất cả những người trong Giáo hội và tất cả những người thầy mà có học vấn cao cỡ nào tôi không biết ra đây đối

Xem thêm

Dự đoán tương lai phật giáo - Năm điều rối loạn thời mạt pháp

Ngày đăng : 20-06-2020 01:06:50

Tương lai tỳ kheo sẽ nhận Giáo pháp từ cư sỹ

Xem thêm

Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientongmt@gmail.com