Hội Thảo Cung Cấp Chứng Cứ Vi Phạm Pháp Luật Của Cá Nhân, Tu Sỹ Phật Giáo Và Cán Bộ Nhà Nước

Ngày đăng : 07-01-2021 10:01:43

luật pháp nước ta, là luật pháp tiên tiến nhất, công bằng nhất, dân chủ nhất và trong sáng nhất. Chương 2, Điều 25: Công dân

Xem thêm

11. Đức vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước, tín ngưỡng, công thức Giải thoát và sự thật nơi trái đất này

Ngày đăng : 16-07-2019 09:07:11
Suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, chúng tôi sưu tầm chưa thấy có một vị vua nào khi truyền ngôi vua lại cho con mà dạy rất rõ
Xem thêm

Chuẩn hóa đạo Phật Thiền tông lần 4 21-07-2019

Ngày đăng : 21-07-2019 09:07:10

54 Con người làm sao không khổ?

74 Tu theo thiền tông là cực khó vậy cực khó đó là như thế nào

Xem thêm

Thầy Bùa - Nỗi Sợ Hãi Của Các Nhà Xuất Bản

Ngày đăng : 28-12-2020 03:12:02

Nhà nước cho tự do tín ngưỡng tự do viết sách người cấm không phải nhà nước cấm mà Giáo hội Phật giáo cấm, mà nói

Xem thêm

Cốt Lõi Để Phật Giáo Phát Triển!

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:00

đạo Phật mà bung cái giáo lý ra tôi bảo đảm trên thế giới không có cái đạo nào bằng cái đạo Phật

Xem thêm

Mục Đích Ra Đời Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:07

xóa mê tín, chuẩn hóa toàn bộ lại cái sự sống trên Trái đất này kể cả Chính trị - Quân sự - và Tín

Xem thêm

Mục Đích Của Đạo - Đạo Thiên Chúa - Tòa Thánh

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:36

Giải thoát này là độc quyền cho ông Phật Thích Ca trên thế giới này không có ông thứ hai dạy cái giải thoát,

Xem thêm

Khoa Học... Trong Đạo Phật Thiền Tông

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:01

Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông là nói cái gì cũng chứng minh bằng khoa học gọi là Đạo Phật Khoa Học

Xem thêm

Thánh - Tôn Giáo

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:58

Đạo giải thoát thì phải: con người có cái tần số ngoài âm dương, có nghĩa là: người có tần số điện từ quang thì mới

Xem thêm

Gập Ghềnh Pháp Cứu Người!

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:46

Lời nguyền Ma Vương: "Này Cồ Đàm khi mà ông về Phật giới là pháp môn Thiền tông ông đừng có mong mà phổ biến ra,

Xem thêm

Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com