Chuyện kỳ đặc và hy hữu, cụ bà 93 tuổi tu thiền tông chết đi sống lại

Ngày đăng : 07-02-2020 08:02:01

nếu bà đi kỳ sau hoàn toàn không ai tới nữa, mà nên nhớ là cái trường hợp này là công đức vô lượng luôn

Xem thêm

Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần 5

Ngày đăng : 26-10-2018 06:10:44

Người trình bày lần này là Phật gia Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1963, cư ngụ tại TP. Đà Nẵng

Xem thêm

Diễn Đàn ĐPTT lần 6 và soạn giả Nguyễn Nhân phúc đáp cho cư sỹ Phúc Ân

Ngày đăng : 09-11-2018 10:11:11

Người trình bày lần này là Phật gia Nguyễn Quốc Trang, hơn 70 tuổi, cư ngụ tại quận 12, TP.HCM

Xem thêm

Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần 7

Ngày đăng : 22-11-2018 06:11:21

Phật gia Vũ Thị Thanh đã trình bày bài văn và thơ nói lên quá trình tu khổ hạnh suốt hơn 20 năm của mình

Xem thêm

Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần 8

Ngày đăng : 05-12-2018 10:12:19

Gia đình thờ đến 2 vị Giáo chủ, biết tin ai đây

Xem thêm

Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần 9

Ngày đăng : 02-01-2019 11:01:04

Người trình bày lần này là thiền gia Bích Phượng, ở thành phố Cà Mau

Xem thêm

Bài viết của Thiền Gia Bích Phượng tham gia diễn đàn thiền tông lần 9

Ngày đăng : 02-01-2019 09:01:58
Vọng tưởng mãi để làm gì
Mơ ước đủ thứ, để ta luân hồi
Xem thêm

Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần 10

Ngày đăng : 18-01-2019 09:01:10

Phật gia Lê Văn Hà, cư ngụ tỉnh Đồng Nai

Xem thêm

Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần 11

Ngày đăng : 01-02-2019 09:02:59

Người trình bày diễn đàn lần 11 là thiền gia Thúy Kiều, ở Long An

Xem thêm

Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần 12

Ngày đăng : 20-03-2019 11:03:10

Người trình bày: Thiền gia Minh Trang. Cư ngụ tại quận 12, TP.HCM

Xem thêm

Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần 13

Ngày đăng : 06-04-2019 10:04:35

Người trình bày lần này là Phật gia Trần Thị Ngọc Điệp. Cư ngụ tại tỉnh Trà Vinh.

Xem thêm

Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần 14

Ngày đăng : 10-05-2019 09:05:39

Diễn giả Đỗ Thị Thanh Bình – Nguyên tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Bình Phước

Xem thêm

Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientongmt@gmail.com