Giải Đáp Thiền Tông 19-04-2023: Hỏi đáp về pháp thoại thầy Thích Chân Quang (ndlc)

Ngày đăng : 22-04-2023 01:04:26

Làm từ thiện, thuyết phục hàng xóm tin nhân quả có kết nối trời đất không? Kết nối với dân tộc thì kết nối trời đất

Xem thêm

Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com