Hội Thảo Cung Cấp Chứng Cứ Vi Phạm Pháp Luật Của Cá Nhân, Tu Sỹ Phật Giáo Và Cán Bộ Nhà Nước

Ngày đăng : 07-01-2021 10:01:43

luật pháp nước ta, là luật pháp tiên tiến nhất, công bằng nhất, dân chủ nhất và trong sáng nhất. Chương 2, Điều 25: Công dân

Xem thêm

Thầy Bùa - Nỗi Sợ Hãi Của Các Nhà Xuất Bản

Ngày đăng : 28-12-2020 03:12:02

Nhà nước cho tự do tín ngưỡng tự do viết sách người cấm không phải nhà nước cấm mà Giáo hội Phật giáo cấm, mà nói

Xem thêm

Nhà Nước Pháp Quyền: Mê Tín Được Xóa Chỉ...1 Ngày..!

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:32

Toàn dân mà không mê tín dị đoan thì quốc gia đó sẽ hùng cường, làm cái gì cũng được thành công, nếu

Xem thêm

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 16-02-2023 (ndlc)

Ngày đăng : 25-02-2023 10:02:08

Tại sao hạt công đức lại có ở trái đất?
Tại sao con người thích tưởng tượng?

Xem thêm

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 (ndlc)

Ngày đăng : 03-08-2023 12:08:50

Số lượng tánh Phật được giải thoát thì vô cùng ít ỏi so với số còn đi luân hồi hoặc làm vi khuẩn. Biết rõ như thế

Xem thêm

Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientongmt@gmail.com