Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 (ndlc)

Ngày đăng : 03-08-2023 12:08:50

Số lượng tánh Phật được giải thoát thì vô cùng ít ỏi so với số còn đi luân hồi hoặc làm vi khuẩn. Biết rõ như thế

Xem thêm

Nhiệm vụ và hạnh nguyện Bồ tát trong phẩm Phật Hương Tích kinh Duy Ma Cật

Ngày đăng : 09-08-2023 04:08:55

Ở Trái Đất này, những ai gan dạ là do Ban Thần nhập xác giúp người này gan dạ, nên được gọi là Bồ Tát ở Trái Đất

Xem thêm

Nước Chúng Hương của Phật Hương Tích trong kinh Duy Ma Cật

Ngày đăng : 13-08-2023 02:08:51

Ở nước Chúng Hương, Đức Phật Hương Tích dùng hương thơm để nói pháp.

Xem thêm

Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com