Hàng rào sân thiền đố ai vượt được

Ngày đăng : 30-06-2020 07:06:56

Nếu nói ngày xưa Đức Phật ngồi thiền thành đạo, cớ sao Lục tổ Huệ Năng thấy ai ngồi thiền liền cho ăn gậy, còn tổ Bồ Đề Đạt Ma ví ngồi

Xem thêm

Y pháp bất y nhân hiểu theo thiền tông như thế nào cho đúng

Ngày đăng : 19-01-2021 08:01:54

Khi nào mà mình nghe thấy thuận lý thì mới tin, không thuận lý không tin. Dù ông đó là Tiến sĩ

Xem thêm

Không Uổng Phí Đời Tu Phải Biết.....

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:56

tri thức nó không phải nằm trong cái ông 100 tuổi mà tri thức nó nằm bất cứ ai có một cái kiến thức khoa học và kiến thức vật

Xem thêm

Ngài Duy Ma Cật thông suốt thiền tông tại sao các chùa không thờ ngài

Ngày đăng : 02-11-2021 08:11:47

Người đó có học hay không học, không thành vấn đề. Nhưng mà Anh nói đúng tui tin, nói không đúng không tin

Xem thêm

Trong kinh Duy Ma Cật có nói ông Duy Ma Cật có 30 người vợ vậy có đúng sự thật không

Ngày đăng : 17-12-2021 01:12:50

mấy ông tu vật lý nói móc nói méo ông Duy Ma Cật, bởi kinh Duy Ma Cật mấy ông tu sĩ không đồng ý, mà kinh Duy Ma Cật chỉ

Xem thêm

Các vị bồ tát bên Đức Phật cũng là những vị Phật phải không

Ngày đăng : 27-03-2022 09:03:20

Bồ Tát Văn Thù: Trí tuệ sáng suốt, chặt đứt 16 tánh người phát ra sai trái.

Xem thêm

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 (ndlc)

Ngày đăng : 03-08-2023 12:08:50

Số lượng tánh Phật được giải thoát thì vô cùng ít ỏi so với số còn đi luân hồi hoặc làm vi khuẩn. Biết rõ như thế

Xem thêm

Nhiệm vụ và hạnh nguyện Bồ tát trong phẩm Phật Hương Tích kinh Duy Ma Cật

Ngày đăng : 09-08-2023 04:08:55

Ở Trái Đất này, những ai gan dạ là do Ban Thần nhập xác giúp người này gan dạ, nên được gọi là Bồ Tát ở Trái Đất

Xem thêm

Tại sao thanh văn và bích chi không đến nước Chúng Hương

Ngày đăng : 09-08-2023 04:08:48

Nước Chúng Hương gọi là nước “Dân chúng thắp hương”, cũng gọi là nước của Đạo Cúng.

Xem thêm

Nước Chúng Hương của Phật Hương Tích trong kinh Duy Ma Cật

Ngày đăng : 13-08-2023 02:08:51

Ở nước Chúng Hương, Đức Phật Hương Tích dùng hương thơm để nói pháp.

Xem thêm

Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientongmt@gmail.com