Tượng con voi trắng 6 ngà bồ tát Phổ Hiền cưỡi sơn màu trắng có ý nghĩa gì

Ngày đăng : 11-11-2019 08:11:22

Trích trong chuyên mục CHUẨN HÓA, ngày 27/10/2019, câu 22

Xem thêm

Pháp trần đường về phật giới

Ngày đăng : 05-01-2020 08:01:23

Nếu pháp trần không hiện thì tất cả các hình ảnh Phật -Bồ tát- thánh -thần nó nhào vô nó dẫn con đi lục đạo

Xem thêm

Phật A Di Đà Lập Đạo Gì - Đố Ai Biết?

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:32

A Di Đà là: vô lượng thọ và vô lượng quang, tức nhiên Ngài nói: có 1 hạt minh châu: vô lượng thọ - vô lượng quang

Xem thêm

Khác Biệt Giữa: Quán Âm Thị Kính Và Quán Âm Bồ Tát

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:51

Quan Âm Thị Kính tu nhẫn nhục Ba la mật, trùm khắp trong cái nhẫn nhục

Xem thêm

Tiếp Nối Trưởng Ban ... Ai..?

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:00

Hiện nay có nhiều người muốn triệt phá pháp môn thiền tông, vậy Bác cho con hỏi người đứng ra trả lời các buổi giải đáp này

Xem thêm

Thật - Giả... Khôn Lường

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:28

nếu nó có nhiệm vụ làm xáo trộn để Thiền tông phát triển thì nó không sao, còn nếu nó làm cái này

Xem thêm

Mầm Thiền Tông (Hạt Chắc)...!

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:17

Tất cả những người mà muốn vô Thiền tông anh phải có công đức hoặc là Ngài A di đà thọ ký có hai con đường đó

Xem thêm

Tuyệt Mật: Tổ Sư Thiền Tông: Ai Điều Hành..?

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:13

Các vị tổ đó, nói đúng ra  họ hoàn toàn họ hiểu hết, nhưng mà họ muốn về Phật giới là họ về, còn không muốn

Xem thêm

Các vị tổ thiền tông có phải hóa thân của bồ tát, phật

Ngày đăng : 17-10-2021 01:10:20

Là những vị đã "kiến bằng tánh Phật" của các vị mới làm Tổ được

Xem thêm

Các vị Phật, bồ tát, cõi trời muốn xuống trái đất lúc nào cũng được phải không

Ngày đăng : 17-10-2021 01:10:04

nếu không có các vị thần theo bảo vệ thì các loại thập thánh theo quấy phá.

Xem thêm

Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientongmt@gmail.com