Nước Việt Nam - Nước Rồng - Đất Phật

Ngày đăng: 10-01-2020||

Nước Việt nam ta xứng đáng là nơi bùng phát và nối tiếp mạch nguồn Thiền tông. Mạch nguồn của ánh sáng Giác ngộ và Trí tuệ.


 

Bài Tham luận Của 
Ông Lê Khắc Phong, cư ngụ Bình Dương.  
 
Với chủ đề 
 
TINH HOA CỦA ĐẠO PHẬT
 
Nam Mô Giáo  Chủ Ta Bà  Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
 
Kính thưa Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân 
 
Thưa các quý vị trong Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu 
 
Kính thưa các Quý vị !
 
Hôm nay, tôi xin phép được chia sẻ một số vấn đề xung quanh chủ đề: Tinh hoa của Đạo Phật.
 
Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Lê Khắc Phong. Sinh năm 1956 tại Hưng Yên. Hiện nay, gia đình tôi đang sinh sống tại Bình Dương. 
 
Về cá nhân, tôi đã từng là quân nhân trong  Quân đội nhân dân Việt nam. Trước đây, tôi công tác trong ngành Y tế, hiện nay đã nghỉ hưu. 
 
Thưa các Quý vị.
 
Như chúng ta đã biết. Sau nhiều năm trường kỳ kháng chiến, dân tộc Việt nam ta đã đánh bại hai cường quốc thực dân, đế quốc sừng sỏ nhất trong lịch sử nhân loại, Đó là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ngày nay, chúng ta đang được sống trong một đất nước hòa bình và tươi đẹp.Tươi đẹp cả về cảnh quan, tươi đẹp cả về môi trường xã hội. Trí tuệ của con người được phát huy tối đa. Đất nước ta, có hơn 90 triệu dân. Một dân tộc có truyền thống chống giặc ngoại xâm anh hùng, bất khuất. Xứng danh là con cháu Rồng Tiên. 
 
Thưa các Quý vị!
 
Đất nước ta có 2 lần được tiếp nhận Mạch nguồn Thiền tông: lần đầu là vua Trần Nhân Tông, lần 2 là Sư Ni Đức Thảo.
 
Đất nước ta rất vinh dự được đón Đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni đến đây, khi Ngài còn đang là Thái tử. Vào thời Vua Hùng Vương thứ 17, Đức Phật đã chọn nước ta là  nơi để phổ biến pháp môn Thiền Tông học này. Ngài lý giải:  
 
Thứ nhất: Con người Việt Nam ta rất gan dạ, anh hùng, thông minh và nhân hậu. 
 
Thứ hai: Vào thời mạt thượng pháp, người Việt Nam ta có mặt khắp nơi trên thế giới. Vì thế, rất thuận lợi cho việc hoằng truyền pháp môn Thiền tông học này. 
 
Thưa các quý vị!
 
Nói đến tinh hoa của Đạo Phật, chúng ta phải khẳng định rằng: Đạo Phật là đạo Trí tuệ và khoa học. Đạo Phật dạy cho loài người biết giác ngộ và giải thoát. Đây chính là tinh hoa mà chùa Thiền tông Tân Diệu lại chính là nơi phổ biến ra cái tinh hoa này.
 
Tôi xin chia sẻ 6 vấn đề chính, nói về Tinh hoa của Đạo Phật như sau:
 
1. Pháp môn Thiền tông. 
 
2. Trí tuệ trong Đạo Phật. 
 
3. Quy luật Nhân quả luân hồi trong đạo Phật. 
 
4. Đạo Phật đã được Liên Hiệp Quốc tôn vinh. 
 
5. Cách cúng dường để tạo công đức. 
 
6. Đạo Phật không dạy mê tín dị đoan. 
 
Tôi xin lưu ý: Cả 6 vấn đề này đều thể hiện rất rõ trong pháp môn Thiền tông.
 
Tôi xin chia sẻ từng vấn đề cụ thể. 
 
VẤN ĐỀ THỨ NHẤT: Pháp Môn Thiền Tông 
 
Như chúng ta đã biết. Trong suốt cuộc đời hoằng truyền giáo pháp, Đức Phật đã dạy cho loài người 6 pháp môn tu trong đó 5 pháp môn tu hành và 1 pháp môn tu tập. 
 
Ở 5 pháp môn tu hành, còn gọi là Vật lý. Ngài dạy để phù hợp với Trí tuệ và sở thích của con người thời bấy giờ. Một pháp môn tu tập, còn gọi là pháp môn Như lai Thanh Tịnh Thiền. Đến đời tổ thứ 2 là tổ A Nan Đà, thì đổi thành Thiền tông. 
 
Ngay từ  buổi ban đầu khi lập Đạo. Ngài đã dạy pháp môn này cho 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu để thành lập giáo đoàn, lấy tên là Đạo Giác ngộ - Giải thoát. 
 
Tôi xin phân tích rõ ở pháp môn Thiền tông này. 
 
Thưa các quý vị!
 
Sau khi chứng được Tam minh, Lục thông. Ngài cùng các chúng đệ tử thành lập giáo đoàn. Ngài tiếp tục hoằng truyền chánh pháp cho chúng đệ tử. Nhưng do trí tuệ của con người tại thời điểm đó không thể tiếp nhận được, nói cách khác là không thể hiểu được giáo pháp do Ngài hoằng truyền. 
 
Do vậy, để đáp ứng với trí tuệ và sở thích của chúng đệ tử. Đức Phật đã phải dạy cho họ lần lượt 5 pháp môn tu vật lý. 
 
Pháp môn Thiền tông này, Ngài dạy vào khoảng cuối cuộc đời, trước khi Ngài nhập Niết bàn. Trước khi hoằng truyền, Ngài khuyên chúng đệ tử: Nếu ai muốn tu Giác ngộ - Giải thoát để trở về Phật giới. Thì phải bỏ tu theo các pháp môn tu hành vật lý. Ngài lý giải: Ở những pháp môn tu vật lý, vì phải dụng công tu hành, ắt có chứng có đắc. Nếu có chứng có đắc thì sẽ phải đi theo quy luật nhân quả luân hồi: Thành, Trụ, Hoại, Diệt. Vì thế, không thể giải thoát để trở về Phật giới được. Do trí tuệ của con người khi đó đang ở vào thời văn hóa đồ đồng. Hơn nữa, họ lại thích chứng thích đắc, họ tham danh, tham tiền, tham tài. Vì thế, họ không hiểu, không tin và không theo. Họ cho rằng Như lai không bình thường. 
 
Bởi những lý do trên, nên Đức Phật phải để lại Huyền ký, nhờ các Tổ bí mật truyền theo dòng Thiền tông. Ngài dặn dò tỷ mỷ trong Huyền ký, trải dài qua 36 vị Tổ Ấn độ - Trung hoa - Việt nam. Ngài căn dặn, vào thời mạt thượng pháp tại đất Rồng sẽ có một Long Nữ nhận được Huyền ký và phổ truyền pháp môn Thiền tông học này ra để nhân loại khắp năm châu bốn biển nhận được giáo pháp của Ngài. 
Như quý vị đã biết, ngày 14 tháng 5 năm 2017, Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân, thay mặt cho BQT. chùa Thiền tông Tân Diệu đã long trọng công bố Huyền ký của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bí mật truyền theo dòng Thiền tông. Trước sự chứng kiến của hai cấp giáo hội Phật giáo tỉnh Long An, liên huyện Đức Hòa - Đức Huệ. Các cấp chính quyền của tỉnh Long An, đông đảo nhà báo, phóng viên đại diện cho các báo đài từ Trung ương đến các địa phương. Đông đảo đồng bào Phật tử cả nước đã về dự. 
 

Tôi xin lưu ý, chùa Thiền tông Tân diệu chỉ thừa hành giáo pháp của Như Lai truyền lại cho nhân loại ngày nay hiểu biết chân thật về nguồn gốc con người, vạn vật, muôn loài, thế giới hữu hình và vô hình. 
 
Mục đích của Đức Phật cho công bố Huyền ký và Giáo lý Đạo Phật Thiền tông là để cứu cho toàn nhân loại giảm bớt việc đối đầu dẫn đến chiến tranh hủy diệt. Vì rằng nền văn minh khoa học của con người đã lên cao, gần như cực điểm. Chỉ cần một giây phút nông nổi của các siêu đại cường quốc sẽ hủy diệt toàn bộ sự sống nơi trái đất này. 
 
Thưa các quý vị!
 
Đạo Phật Thiền tông ra đời để giải thích tất cả các danh từ của Đạo Phật từ trước đến nay. 
 
Giải thích tất cả những hiện tượng, sự vật, sự việc đã, đang và sẽ xảy ra nơi tam giới này, dù là hữu hình hay vô hình. 
 
Như chúng ta đã biết, cách nay đã 2.563 năm. Khi xã hội loài người còn đang ở vào thời kỳ văn hóa đồ đồng. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bằng trí tuệ siêu phàm của đấng toàn năng toàn giác. Ngài đã thấy và biết tường tận về tất cả những hiện tượng, sự vật, sự việc cho dù là hữu hình hay vô hình mà có liên quan đến vũ trụ, tam giới, Phật giới, con người, vạn vật…
 
Ngài chỉ rõ:
 
Cấu trúc của càn khôn vũ trụ 
 
Cấu trúc của một tam giới  (tức hệ mặt trời)
 
Cấu trúc tổng thể một con người, các loài động vật, thực vật. 
 
Biết được quy luật tồn tại của tam giới, của trái đất đều phải chịu chi phối, tác động bởi dòng điện từ âm dương nơi tam giới này. 
 
Ngài khẳng định quy luật Thành - Trụ - Hoại - Diệt  là quy luật bất biến. Nói cách khác là không một ai, một vật gì thoát được ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi. 
 
Tất cả vạn vật đều luôn vận động theo một quy luật chặt chẽ. Do đó nó tồn tại nhưng đều phải qua công thức âm dương vật lý. 
 
Biết và giải thích tường tận: Tại sao con người xuất hiện nơi trái đất này, biết con người là trung tâm của luân hồi, biết con người sau khi chết sẽ đi về đâu, sự hình thành một trung ấm thân, nhiệm vụ của nó là gì. 
 
Biết được cấu trúc của Phật giới, thế giới chư Phật sống ở đâu, biết rõ tánh Phật cấu trúc thế nào, con người có mấy thứ tánh, tánh người gồm những gì; Tại sao con người lại phải luân hồi và phải luân hồi tới 50 tỷ năm mới có cơ hội để trở về phật giới. 
 
Thưa các quý vị!
 
Ngày nay, bằng trí tuệ khoa học, thế giới loài người đang tiếp tục tìm tòi, khám phá, chứng minh những hiện tượng, sự vật, sự việc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói ra cách đây đã  2.563 năm. Nhưng họ cũng chỉ biết về thế giới hữu hình thôi. 
 
Kính thưa các quý vị!
 
Ở pháp môn Thiền tông này, Đức Phật dạy chúng ta không cần phải dụng công tu hành. Ngài lý giải: Nếu dụng công tu hành ắt sẽ có chứng có đắc. Nếu có chứng có đắc thì sẽ phải tuân theo quy luật nhân quả luân hồi  Thành – Trụ – Hoại - Diệt. 
 
Thứ nữa, khi dụng công tu hành sẽ tạo ra các gai điện, tần sóng điện. Vì vậy sẽ bị cuốn hút ngay vào dòng điện từ âm dương rất mạnh nơi tam giới này. Vì thế không thể giải thoát được. 
 
Điều này đã làm đau đầu nhiều vị tu sĩ, tu theo 5 pháp môn tu vật lý. Họ cho rằng, cả đời họ công phu tu hành mà còn chưa nhận được Bể tánh thanh tịnh Phật tánh của mình. 
 
Trong khi đó, ở pháp môn Thiền tông không cần dụng công. Mà chỉ hằng tri tánh Phật của mình. Theo đức Phật, vốn nó là Chân Như. Nói cụ thể, chỉ cần hằng tri trong thanh tịnh tánh Thấy - Nghe – Nói - Biết, để quay lại Bể tánh thanh tịnh Phật tánh của chính mình. Nếu chúng ta hằng tri tánh Phật được 1giờ, thì chúng ta đã là Phật được 1giờ. Và cứ như vậy, chúng ta luôn giữ cho tâm chúng ta thanh tịnh, thì con đường để trở về Phật giới không còn bao xa. 
 
Vì thế, một lần nữa chúng ta khẳng định: Đạo Phật là Đạo Trí tuệ và Khoa học. Đạo Phật Thiền tông lại hội tụ đầy đủ những gì mà gọi là tinh túy nhất trong Đạo Phật, vì thế Đạo Phật Thiền tông chính là tinh hoa của Đạo Phật, là tinh hoa của nhân loại, là Tinh hoa của Tinh hoa. 
 
VẤN ĐỀ THỨ HAI: Trí Tuệ Trong Đạo Phật. 
 
Phần này có 2 ý: Một là Trí tuệ của Đức Phật; Hai là áp dụng trí tuệ của Đức Phật vào Đạo Phật và cuộc sống.
 
Ý thứ nhất: Trí tuệ của Đức Phật. Phần này tôi đã chia sẻ ở phần trên. Tôi xin lưu ý: Ngày nay, khoa học của loài người còn đang tiếp tục khai thác, tìm tòi, chứng minh những điều Đức Phật của chúng ta đã nói ra cách đây 2563 năm. 
 
Ý thứ hai: Vận dụng trí tuệ của Đức Phật vào việc tu tập của chúng ta, những người tu theo Đạo Phật Thiền tông. 
 
Thưa các quý vị!
 
Đức Phật dạy, khi tu tập chúng ta phải thực hành công thức : Văn – Tư - Tu thật triệt để. 
 
Văn tức là học. Chúng ta phải luôn luôn học tập, trau dồi những kiến thức về pháp môn Thiền tông này.
 
tức là suy nghĩ. Chúng ta học hỏi, tu tập hay trong cuộc sống. Trước khi làm bất kỳ một việc gì, dù là việc lớn hay việc nhỏ. Chúng ta đều phải có suy nghĩ cho thấu đáo, suy nghĩ có chọn lọc, suy nghĩ khoa học và phải kiểm chứng. Đúng mới tin, không đúng không tin. Biết đâu là đúng, đâu chưa đúng. Và phải phù hợp với luật pháp, phù hợp với luật nhân quả luân hồi. 
 
Tu tức là làm theo. Sau khi học tập, suy nghĩ, đối chiếu, kiểm chứng. Nếu thấy đúng, thấy phù hợp và đúng pháp luật, khi đó ta mới làm theo. 
 
Vấn đề này được thể hiện rất rõ, rất cụ thể ở bộ sách viết về Đạo Phật Thiền tông của soạn giả Nguyễn Nhân. 
 
Đây chính là thể hiện Trí tuệ của Đạo Phật. 
 
VẤN ĐỀ THỨ BA: Nhân Quả Luân Hồi trong Đạo Phật. 
 
Đức Phật dạy, trên bề mặt trái đất có một lớp đất, gọi là đất nhân quả. Trái đất này nó luôn luôn vận động, theo một quy luật chặt chẽ bởi dòng điện từ âm dương rất mạnh nơi tam giới này. 
 
Đức Phật nói, không một ai, một vật gì trong tam giới này mà thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi. Ngài lưu ý, ai gieo nhân nào thì gặt quả đó. Nếu muốn trở về Phật giới, thì phải tu theo pháp môn nào để thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi, trở về Phật giới. Đó là chân lý, không thể khác được. 
 
VẤN ĐỀ THỨ TƯ: Đạo Phật được Liên Hiệp Quốc Tôn Vinh là Tinh Hoa của nhân loại. 
 
Thưa các quý vị!
 
Liên Hiệp Quốc đã lấy ngày 15 tháng 4 hàng năm để tổ chức Đại lễ Vesak, nhằm tôn vinh Đạo Phật. 
 
Chúng ta đặt vấn đề, tại sao Đạo Phật lại được Liên Hiệp Quốc và các tôn giáo khác tôn vinh là tinh hoa của nhân loại. Xin thưa rằng, Đạo Phật của chúng ta có được nhiều cái tiêu biểu nhất mà các tôn giáo khác không thể có được. 
 
Có 5 cái nhất:Nhân đạo nhât ,Trí tuệ nhất; Khoa học nhất; Thực tiễn nhất và Bình đẳng nhất. 
 
Tôi xin phân tích: 
 
1.Nhân Đạo Nhất.
 
Đạo Phật chủ trương hướng đến Trung đạo. Hướng con người sống trong sự bình đẳng, hòa bình, giác ngộ. Hướng con người đến  Chân – Thiện - Mỹ. Không đối đầu, không chủ trương phát động chiến tranh. Không xúi dục tín đồ Phật giáo gây bạo động, gây bạo loạn. Đạo Phật không khuyến khích việc sát sanh dưới bất kỳ hình thức nào. 
 
2.Trí Tuệ Nhất. 
 
Như tôi đã chia sẻ ở phần trên. Trí tuệ của Đức Phật là siêu phàm, là một vị toàn năng toàn giác, mà giới trí thức khoa học, nhà vật lý, nhà địa lý đều phải công nhận. 
 
Ngày nay, chúng ta đang vận dụng sáng suốt, triệt để quy tắc Văn - Tư - Tu của  đức Phật đã dạy. Đây chính là thể hiện được trí tuệ trong đạo Phật. 
 
3. Khoa Học Nhất. 
 
Giới trí thức khoa học đã công nhận và thực tế cuộc sống đã chứng minh. Đạo Phật còn đi trước khoa học. Bằng chứng là việc để lại nhục thân của nhiều vị Thiền sư ở khắp nơi, sau hàng mấy trăm năm còn đang tồn tại cho đến ngày nay. Hiện nay, khoa học của con người đang tiếp tục khai thác, lý giải và khám phá. 
 
Đối với pháp môn Thiền tông, Đức Phật dạy chúng ta lợi dụng triệt để quy luật nhân quả luân hồi để vượt qua vòng xoáy của điện từ âm dương nơi tam giới  này để trở về Phật giới. 
 
Điều này chứng minh rằng Đạo Phật của chúng ta rất khoa học. 
 
4. Thực Tiễn Nhất.
 
Ngày nay, giáo pháp của Đạo Phật còn nguyên giá trị đối với thực tế cuộc sống của con người. Huyền ký của Đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni là kim chỉ nam cho các nhà khoa học, giới trí thức để họ nghiên cứu và phát triển kho tàng trí tuệ của nhân loại. 
 
Đối với các nhà quản lý xã hội thì Huyền ký của Đức Phật giúp cho họ quản lý xã hội đi đúng quỹ đạo. Chống được mê tín dị đoan, tiết kiệm được của cải vật chất cho xã hội. Nhà nước quản lý xã hội chặt chẽ hơn, tiến bộ hơn. 
 
5. Bình Đẳng Nhất. 
 
Như chúng ta đã biết, việc tu tập trong Đạo Phật rất bình đẳng và phổ thông. Ai cũng có thể tu tập được, từ Vua- như vua Trần Nhân Tông, đến em bé như vừa rồi có em bé 11 tuổi ở Gia lai  đã ngộ Thiền và đạt Bí mật Thiền tông đến cụ già 80 tuổi vẫn ngộ Thiền và đạt Bí mật Thiền tông. Trẻ, già, trai, gái, bác sỹ, kỹ sư… đều có thể tu tập và có kết quả tốt. 
 
Đặc biệt, việc tu tập theo pháp môn Thiền tông này không ảnh hưởng đến công việc gia đình, không làm mất an ninh trật tự tại địa phương. 
 
VẤN ĐỀ THỨ NĂM: Cách Cúng Dường để tạo Công Đức. 
 
Có 3 cách: Tài thí, pháp thí, vô úy thí. 
 
1. Tài thí: là dùng của cải vật chất, tiền bạc  để làm phương tiện cúng dường. 
 
2. Pháp thí: Đây là cách cúng dường mang lại hiệu quả nhất. Chúng ta mang sự hiểu biết của mình về pháp môn Thiền tông này chia sẻ cho một ai đó. Giúp cho họ hiểu, họ Giác ngộ về pháp môn Thiền tông này. Từ đó, họ sẽ biết con đường để trở về Phật giới. 
 
3. Vô úy thí: Tức là mang lại niềm vui, niềm an lạc cho chúng sanh, giúp họ có nghị lực trong cuộc sống.
 
 
Phương pháp này, trong pháp môn Thiền tông thể hiện rất rõ. 
 
Khi ai đó, họ Giác ngộ được về pháp môn Thiền tông rồi. Họ sẽ phân biệt được đâu là chánh tín, đâu là mê tín, đâu là chánh pháp và đâu là tà giáo. Họ biết thật rõ con đường để trở về Phật giới. Họ biết sau khi chết họ đi về đâu, muốn giải thoát thì phải làm gì. Những ai đã được truyền Bí mật Thiền tông thì đã được nghe những lời dặn dò tỷ mỉ để trở về Phật giới. 
 
Từ Giác ngộ, họ sẽ sống lạc quan hơn, nghị lực hơn. Gia đình họ chắc chắn có cuộc sống yên ổn và tốt đẹp hơn.  Điều này, tất cả các vị đã Ngộ Thiền, được truyền Thiền đều đã cảm nhận được.
 
VẤN ĐỀ THỨ SÁU: Đạo Phật Không Dạy Cầu Cúng, Lạy Lục, Mê Tín Dị Đoan. 
 
 
Kính thưa các quý vị!
 
Đức Phật không dạy cầu cúng, lạy lục, mê tín dị đoan. 
 
Đây là chủ thuyết của đạo Lão, đạo Thần từ văn hóa Trung Hoa. Tình trạng này hiện nay ở Việt Nam ta lại do một bộ phận không nhỏ trong giới tu sĩ kém hiểu biết, hoặc họ lợi dụng để làm phương tiện kiếm tiền thực hiện.Việc này được thể hiện bằng việc có rất nhiều ngôi chùa ở Việt nam ta, họ tổ chức việc Hô Thần nhập tượng vào những pho tượng đất, tượng gỗ, không ngoài mục đích là Thần Thánh hóa việc thờ cúng trong văn hóa tâm linh ở các ngôi chùa, chứ Đức Phật không có dạy cái này. 
 
Đức Phật dạy mỗi người chúng ta hãy tự đốt đuốc lên mà đi. Quay về với Bể tánh thanh tịnh Phật tánh của mình, không đi tìm ông Phật ở bên ngoài. Đức Phật cũng dạy: Sự linh thiêng nơi trái đất này là do loài Thần làm ra nhằm thỏa mãn cái tham,cái tưởng và cái sợ của con người.
 
Đạo Phật là đạo dạy Giác ngộ - Giải thoát. Khi Huyền ký của Đức Phật, truyền theo dòng Thiền tông được công bố. Đã giúp cho bá tánh chúng sanh, nhận thức đúng đắn, đâu là mê tín và đâu là chánh tín. Họ biết quay về sống với chính mình, luôn hằng tri tánh Phật thanh tịnh, vô trụ với vật chất và với ngoại cảnh. Đặc biệt họ không còn sợ bất kỳ một thế lực nào lừa dối, dọa nạt (Có một số đối tượng, hay mang khái niệm Tội và Phước để hù dọa). Từ đó họ sống lạc quan hơn, tự tin và an lạc. 
 
Cuối cùng, tôi xin chia sẻ việc vận dụng pháp môn Thiền tông học này vào cuộc sống. 
 
Thưa các quý vị!
 
Thứ nhất: Tôi nghĩ rằng nếu Đạo Phật của chúng ta dạy đúng chánh pháp của Như lai, tức là dạy Giác ngộ - Giải thoát. Thì đất nước ta sẽ là nơi bùng phát mạnh mẽ mạch nguồn Thiền tông. Mạch nguồn của ánh sáng Giác ngộ và Trí tuệ. Người dân sẽ có hiểu biết chân chánh về Đạo Phật. Đất nước sẽ phát triển và thịnh vượng hơn. Trí tuệ của con người sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn. Người dân không bị lợi dụng tín ngưỡng làm ảnh hưởng an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 
 
Thứ hai: Vận dụng quy luật nhân quả luân hồi vào cuộc sống. 
 
Tu tập theo pháp môn Thiền tông chúng ta đã hiểu đâu là Nhân, đâu là Quả. Hiểu được quy luật bất biến rằng gieo nhân nào thì gặt quả đó. Nếu con người cứ sống với cái tưởng, cái tham,cái ác, cái mạn, cái ngã, cái kiến chấp thì chắc chắn sẽ phải trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Không thể khác. 
 
Thứ ba: Học tập cách sử dụng tánh người, tánh Phật  của Phật hoàng Trần Nhân Tông
 
a. Cách  sử dụng tánh người:
 
Thể hiện trong việc ngài tập trung sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, đánh đuổi giặc ngoại xâm. Đối với địch, Ngài dạy chúng ta phải kiên quyết, khôn khéo, dũng cảm mưu trí. Chọn thời cơ đánh địch, tấn công trực diện, sẵn sàng chấp nhận hy sinh. Ngài dạy phải mưu trí, sáng tạo. Ngài lý giải: Khi quân giặc kéo vào nước ta, ban đầu thế và lực của chúng rất mạnh. Ta không nên đánh địch vào lúc này, ta phải biết né tránh để giảm thiểu sự hy sinh xương máu cho quân sĩ. Khi thời cơ thuận lợi, ta tổ chức phản công, tấn công địch một cách kiên quyết, mưu trí, dũng cảm để đánh bại kẻ thù. 
 
Đây chính là cách sử dụng tánh người một cách khôn khéo. 
 
 b.  Cách sử dụng tánh Phật:
 
Khi đất nước thái bình, ngài trao lại ngôi vua cho con trai là Thái tử Trần Anh Tông, lên núi lập Đạo. Nhằm hoằng truyền giáo pháp của Như Lai qua pháp môn Thiền tông học này. 
 
Ngài dạy:  Tu Thiền cứ vậy mà tùy duyên. 
 
Ngài khuyên muôn dân hãy quay lại sống với Bể tánh thanh tịnh Phật tánh của mình. Bằng cách luôn hằng tri trong thanh tịnh tánh Thấy – Nghe – Nói – Biết, không dụng công tìm kiếm bên ngoài. 
 
Kệ rằng: 
 
Trong nhà có báu không xài
Dụng công tìm kiếm tìm hoài uổng công
Tu Thiền đừng chớ dụng công
Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.
 
Như vậy, Phật hoàng Trần Nhân Tông đã dạy chúng ta sử dụng tánh Phật uyển chuyển, linh hoạt, sao cho có hiệu quả. Nhằm mục đích luôn hằng tri tánh Phật có sẵn trong mỗi con người chúng ta. Không phải dụng công tìm kiếm gì cả. 
 
Đối với chúng ta, khi đất nước có họa chiến tranh. Chúng ta là một công dân, chúng ta phải có trách nhiệm gánh vác và hoàn thành nghĩa vụ của một người công dân, nếu tổ quốc cần. Sẵn sàng đứng lên, ra chiến trường chiến đấu với quân thù để bảo vệ nền độc lập tự do cho tổ quốc mình, cho dân tộc mình. Hay chúng ta cầu xin, lạy lục một Đấng nào đó để van xin họ, liệu có cứu được đồng bào mình không, có bảo vệ được tổ quốc mình không. Câu trả lời: chắc chắn là không. 
 
Mình là một người Phật tử, một người tu tập theo đạo Phật. Chúng ta có thể ngồi đó mà tụng kinh gõ mõ, niệm phật, niệm chú, cầu an. Liệu có đánh đuổi được quân giặc không. Câu trả lời là không, đúng không các quý vị. Mà chúng ta phải kiên quyết đứng lên, ra chiến trường cầm súng, xả thân vì Tổ quốc, bảo vệ độc lập chủ quyền của tổ quốc mình. Chấp nhận hy sinh. Đó là Trí tuệ của con người Việt nam ta. 
 
Với cuộc sống đời thường, chúng ta vẫn phải lo cơm áo gạo tiền cho gia đình của mình. Nhưng hết sức hạn chế việc sử dụng tánh người. Mình phải biết sử dụng tánh người, tánh Phật một cách sáng tạo để phù hợp với hoàn cảnh. Không biến mình thành người kém hiểu biết, thậm chí là người không có trí tuệ. Để cho những kẻ cơ hội lôi kéo, lợi dụng tín ngưỡng để chống lại an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Như thế mới là người có trí tuệ. 
 
Kính thưa các quý vị!
 
Đã từ lâu, nước Việt nam ta được gọi là Đất Phật. Đã hai lần, đất nước chúng ta  nhận được mạch nguồn Thiền tông. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ là nơi bùng phát mạnh mẽ mạch nguồn Thiền tông và lan tỏa ra toàn thế giới. Vì Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã giao phó sứ mạng này cho người dân Việt nam ta. Một dân tộc có trí tuệ, gan dạ, anh hùng và nhân hậu. Chính vì vậy, mỗi chúng ta phải có trách nhiệm chung tay góp sức để gánh vác trọng trách nặng nề và lớn lao này. Bằng cách phổ biến rộng rãi pháp môn Thiền tông học này rộng khắp trên toàn cầu; Giúp cho mọi người hiểu biết một cách chân thực về nhân sinh quan, thế giới quan, vũ trụ quan, hiểu biết tường tận về con người và vạn vật, họ không còn mê tín nữa; Giúp họ bớt đi cái tưởng, cái tham, cái ác, cái tôi, của 16 thứ tánh người; Làm cho trái đất này không có chiến tranh, nhân loại được sống trong hòa bình và An lạc. 
 
Đạo Phật Thiền tông là tinh hoa trí tuệ của nhân loại; Là hoài bão của Đức Phật; Là điều mà loài người trong suốt chiều dài lịch sử đã phải mất công tìm kiếm. Nay đã trở thành chân lý. Ánh từ quang của  Đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni và Mười phương chư Phật đã tỏa sáng khắp muôn  nơi. Nước Việt nam ta xứng đáng là nơi bùng phát và nối tiếp mạch nguồn Thiền tông. Mạch nguồn của ánh sáng Giác ngộ và Trí tuệ. Chúng ta nguyện mãi mãi xứng đáng là con cháu Rồng Tiên; Là công dân của nước Việt Nam anh hùng và nhân hậu. Tiếp tục gánh vác sứ mạng quang vinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tin tưởng giao phó. 
 
Sau đây tôi xin đọc bài kệ của tôi, có tựa đề:
 
 Di sản Việt nam 
 
Thiền Tông Tân diệu nước  Rồng 
Thời mạt thượng pháp, trổ bông hoa  thiền 
Việt nam đất nước bình yên 
Hai lần đón nhận mạch thiền Thich ca.
 
Thiền tông là pháp Phật đà
Di sản nước Việt,nở hoa pháp mầu 
Mạch thiền chảy khắp năm châu 
Trí tuệ nhân loại, phải đâu lạy cầu 
 
Thiền tông là pháp thâm sâu
Đưa người quay lại, thẩm sâu cõi lòng 
Thiền tông,  Di sản  đất Rồng 
Hai năm thế kỷ,trổ bông hoa vàng .
 
Di sản văn hóa Việt nam 
Trúc lâm Yên tử, hào quang  rạng ngời 
Tin vui tỏa khắp muôn nơi 
Con thuyền vỗ sống,biển trời Năm châu 
 
Chỉ dẫn nhân loại về đâu 
Khai hóa đạo mầu, Phật tổ  Như lai 
Ngọn đuốc soi sáng đêm dài 
Thiền tông, pháp Phật, ngộ khai muôn người.
 
Quê hương xinh đẹp vui tươi
Di sản văn hóa, muôn nơi đón chào 
Thắm tình huynh đệ, đồng bào 
Thiền tông Tân diệu, ngôi sao sáng ngời .
 
Về chùa Tân Diệu ai ơi 
Về miền đất Phật, về nơi cội nguồn 
Như dòng  nước mát chảy tuôn. 
Giác ngộ giải thoát, là đường ta đi. 
 
Bài 2: BÁC LÀ NGỌN ĐUỐC SOI ĐƯỜNG 
(Để kính tặng bác Nguyễn Nhân)
 
Bác nhận trọng trách lớn lao
Sư bà căn dặn truyền trao pháp thiền 
Bác thương nhân loại đảo điên 
Thương cho bá tánh muôn nhà lầm than
 
Cúng tụng cầu lại vái van
Hao tài tốn của tan hoang cửa nhà
Không biết theo Phật Thích Ca
Mà theo một lũ đạo Tà Ma Vương
 
Tháng ngày bác gửi yêu thương
Dịch sách in sách,mở đường ngộ khai
Huyền ký của Phật  công khai
Giúp cho nhân loại không sai đường về
 
Về quê phải bỏ u mê
Không cầu không lạy, luân hồi buông ta
Pháp thân Thanh Tịnh là nhà
Tạo nhiều công đức, Phật đà đón ta
 
Trở về Phật Quốc quê ta
Pháp thiền Thanh Tịnh đưa ta về nhà
Tình thương nhân loại bao la
Hàng tuần hàng tháng Bác trao pháp  màu
 
Bác là ngọn đuốc đêm thâu
Phá Mê Khai Ngộ, pháp màu Thích Ca
Bác Như Biển Cả Bao La
Ôm ấp mạn tàu chẳng lỡ sóng xô
 
Bác là cội gốc Bồ Đề
Chở che bóng mát vỗ về yêu thương
Bác là nước mát dặm trường
Đỡ cơn khát họng đường trường con đi
 
Bác là ngọn đuốc Từ Bi 
Soi đường dẫn lối, mỗi khi mịt mờ
Bác là  một áng văn thơ 
Thấm dần từng giọt bến bờ Yêu Thương
 
Tuổi già sức yếu dặm trường
Mỗi khi gặp bác càng thương Bác nhiều
Lo cho hậu Thế đủ điều
Chúng con cảm nhận những điều Bác lo
 
Đến chùa ân cần dặn dò
Như người cầm lái con đò vươn khơi
Con đò vỗ sóng biển trời
Vững vàng cầm lái tuyệt vời lắm thay
 
Như ngọn đuốc cháy đêm ngày
Soi rọi đạo pháp là thầy nhân thiên
Đuốc sáng lan tỏa mọi miền
Bác Nhân khai ngộ pháp thiền ,chùa Thơ
 
Con nay về đến bến bờ
Ơn người tạo dựng chùa thơ, khai Thiền
 
Cuối cùng, tôi xin kính chúc tất cả các Quý vị sức khỏe, hạnh phúc, an lạc và thành công. 
 
Cảm ơn Quý vị đã lắng nghe. 
 
NAM MÔ GIÁO CHỦ TA BÀ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. 
 


Tags:

Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientongmt@gmail.com