Những cái ĐẶC BIỆT của chùa thiền tông TÂN DIỆU mà không tìm thấy ở bất cứ chùa nào trên thế giới

Ngày đăng: 30-06-2020||

UNESCO công nhận chùa Tân Diệu là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại


 
Hai tác giả Hoàng Độ và Giao Hảo nêu rằng: không chỉ dừng lại ở đó nhiều đơn vị truyền thông, các kênh truyền hình thuộc đài truyền hình quốc gia, thông qua bộ sách vốn đã được nhà xuất bản tôn giáo và nhà xuất bản lớn khác cấp phép, mặc nhiên công nhận các ấn phẩm này như một công trình tôn giáo liên tục quản bá và cổ xúy gây nhiễu loạn về thông tin, hơn thế nữa mới đây một trong các tổ chức phi chính phủ về văn hóa, không biết dựa trên tiêu chí nào cũng bất ngờ trao tặng chứng nhận không gian văn hóa tâm linh và kết nạp hội viên đối với chùa thiền tông Tân Diệu và ông Nguyễn Nhân .
 
Kính thưa quý vị và thưa hai vị tác giả Hoàng Độ và Giao Hảo!
 
Hai tác giả đang thắc mắc: không biết vì lý do gì mà đài truyền hình Việt Nam, VTV1, VTV2, VTV4, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, HTV9, Đài truyền hình quốc hội, Đài phát thanh thành phố Hồ CHí Minh, VOH cùng đông đảo báo chí lại đưa tin về chùa thiền tông Tân Diệu theo tìm hiểu chúng tôi biết được thứ nhất:
 
1. Quý vị đi khắp trong nước và thế giới xem coi có cái chùa nào mà có sự kỳ đặc từ phong cách bố trí thờ tự, cho đến hàng ngàn câu chuyện ngộ thiền từ người khắp 5 châu được khắc trên bảng đá, cho tới số lượng 10.000 người tu theo pháp môn thiền tông không ?
 
2. Quý vị thử tìm xem trong khắp các chùa trong nước và thế giới, có cái chùa nào mà cổng lại ghi chuyên dạy GIẢI THOÁT hay không?
 
3. Quý vị thử tìm xem trong khắp các chùa trong nước và thế giới, coi có cái chùa nào mà trong chánh điện lại để câu ‘TU CỐT ĐỂ THÀNH PHẬT
 
4. Quý vị thử tìm xem trong khắp các chùa trong nước và thế giới, coi có cái chùa nào có ghi rõ NGUỒN GỐC SỰ SỐNG CỦA MỖI CON NGƯỜI VÀ VẠN VẬT?
 
5. Quý vị thử tìm hộ giúp xem trong khắp các chùa trong nước và ngoài nước, coi có cái chùa nào chỉ ra PHẬT TÁNH CHÂN THẬT của mỗi người hay không ?
 
Trích đoạn phim Đức Phật Thích Ca:
 
Như Lai: ‘Đúng vậy! Như Lai chỉ vì một đại sự nhân duyên, mà xuất hiện trên thế gian này!’
 
Học Trò: ‘Chỉ vì một mục đích, một sự kiện mà Phật mới xuất hiện trên thế gian này’
 
Như Lai: “Đại sự nhân duyên mà Như Lai xuất hiện trên thế gian này, chính là để chỉ bày cho chúng sinh tỏ NGỘ TRI KIẾN PHẬT - PHẬT TÁNH’
 
Học Trò: Hả…. ô…., chính vì nhân duyên này mà Đức Phật mới đến thuyết pháp dạy cho chúng ta tỏ ngộ Phật tánh đó’ – Như Lai vì một đại sự nhân duyên hiện ở trên thế gian này, đồng thời khai thị cho chúng sanh NGỘ NHẬP TRI KIẾN PHẬT - PHÁP MÀ NGÀI NÓI NÀY ĐÚNG LÀ PHẬT THỪA VIÊN MÃN DUY NHẤT!
 
6. Quý vị thử tìm hộ xem trong khắp các chùa trong nước và ngoài nước, coi có cái chùa nào chỉ rõ cấu trúc tam giới, Phật giới, cũng như càn khôn vũ trụ hạy không ?
 
7. Quý vị thử tìm xem trong khắp các chùa trong nước và thế giới, coi có cái chùa nào mà nói rõ cấu tạo của một vị Phật, cũng như thế giới của Chư Phật đang sống hay không ?
 
8. Quý vị thử tìm hộ giúp xem trong khắp các chùa trong nước và nước ngoài, coi có cái chùa nào mà chỉ ra công thức giải thoát hay không ?
 
9. Quý vị thử tìm xem trong khắp các chùa trong nước và thế giới, có cái chùa nào mà cho hỏi tự do không từ nan bất cứ câu hỏi nào về Đạo Phật, từ hữu hình cho đến vô hình hay không ?
 
GIẢI ĐÁP THẦY NHÂN :
 
Anh nhìn mới thấy tổng quát được, còn nếu anh không hiểu thiền tông thì anh vẫn mù như người ta thôi, bởi vì trước khi mà thiền tông chưa công bố ra, thì có ai cãi không ? Mười ông thầy nói ra thì theo ý ông, không dám cãi là vì mình đâu có biết, mà khi chùa thiền tông Tân Diệu công bố pháp môn thứ sáu ra thì mới hiểu rằng con người, vạn vật, trái đất, tam giới, Phật giới thì mình mới hiểu nó, chứ hồi xưa Phật giới ở đâu không ai biết? Rồi sao, giờ hỏi nó Phật giới ở đâu ? Tam giới ở đâu ? Thì hỏi nó nó cũng không biết? Tự nói thôi nhưng mà giờ người ta nói rất rõ ràng, nó ở ngoài cái sức hút tam giới đó, còn tam giới nó ở trong cái sức hút này nè, mới là tam giới, anh tu anh muốn ra là anh phải thoát ra ngoài cái tam giới nè, chớ không phải lên trời là giải thoát, lên trời nó cũng quay theo cái vật lý mà, làm sao giải thoát được phải không? Vì thế mà cái thiền tông ra đời, nó mới chỉ rõ ra con người hồi xưa hỏi tánh người là sao không ai biết? Chính mình là tu Phật mà hỏi cái tánh Phật là gì cũng không biết ? Phải đợi khi huyền ký công bố ra, thì người ta mới chỉ ờ tánh Phật nó vậy, tánh người nó vậy, thân người nó vậy, kim thân Phật là cái gì ? người ta chỉ rõ vậy, chứ nếu Huyền ký không công bố thì thôi, ai nói gì thì mình cũng nghe chứ mình đâu biết đâu mà cãi.
 
10. Quý vị thử tìm hộ giúp xem trong khắp các chùa trong nước và thế giới, coi có cái chùa nào mà từ chối nhận tiền cúng dường của đàn na tín thí như của chùa thiền tông Tân Diệu hay không?
 
11. Quý vị thử tìm hộ giúp xem trong khắp các chùa trong nước và nước ngoài, coi có cái chùa nào mà bị coi là tà đạo, ma vương, mà sẵn sàng mời tất cả những vị là tiến sĩ Phật học, những hòa thượng tu hành lâu năm đắc đạo, những vị nghiên cứu Phật học đến để đối chất về tinh hoa của đạo Phật hay không, mà phải chờ hoài cho đến 3 năm trời mà không có một vị nào dám đến đối chất, mà chỉ có thấy một số thầy ngồi một chổ rồi sai đệ tử quay video lên để nói lại mà thôi vv….
 
Kính thưa quý vị !
 
Thưa hai tác giả Hoàng Độ và Giao Hảo!
 
Trên đây chỉ là 11 trong số rất nhiều bằng chứng mà chúng tôi sơ lược qua để nói về sự kỳ đặc mà chùa thiền tông Tân Diệu có được, so với các chùa khác, đây cũng chính là những lý do mà các báo đài đến để đưa tin, làm phim tài liệu và phổ biến rộng khắp đến cho những người dân, muốn tìm hiểu cái tinh hoa của đạo Phật và cũng như là của nhân loại, hơn thế nữa đây cũng chính là căn cứ mà liên hiệp các hội UNNESCO VIỆT NAM cũng như là hội văn hóa di sản Việt Nam công nhận chùa là không gian văn hóa tâm linh, đồng thời cũng là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đó, thưa quý vị !

 


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com