Ma Vương là ai?

Ngày đăng: 27-08-2023||

Tánh người nào sử dụng tánh âm nhiều, thì các loài cô hồn giúp tánh người này tham - ác và kiến chấp nhiều để tánh người thỏa mãn. Đây là cô hồn giúp tánh người.


Câu hỏi 1/3:

Lời nguyền của ma vương: “Này Ông Cồ Đàm! Nay ta không làm được gì Ông. Nhưng sau khi Ông chết đi, đệ tử của Ông, mặc áo của Ông, nhưng đều làm theo lời của ta cả”

Xin hỏi Ma vương là ai? Đệ tử Phật mà làm theo lời của Ma vương là làm theo những gì?

Trả lời:  

Ở trái đất này được phân định âm dương như sau:

1/ Các Vị Thần - Thánh - Tiên: Quản lý dương.

2/ Thánh chúa Thế giới: Quản lý âm. Vì vậy Ma vương là người có tánh tham vật chất ở trái đất này. Còn người đó là ai? Phải sử dụng trí tuệ thật sáng suốt để biết. Muốn biết chính xác, coi nơi ngũ thú tạp cư tự biết.


Câu hỏi 2/3:

Có người không tu theo đạo nào hết, nghe đến chữ tu là họ cười mỉa mai. Vậy những người này có bị loài Thánh chi phối không, thưa nhân dân?

Trả lời:

Người này không phải Thánh chi phối, mà người này ở vào 2 phần:

1. Tần số điện từ âm nhiều quá, sanh ra kiến chấp, nên họ cười và mỉa mai. 

2. Người này cho ta là hiểu rộng hơn người khác, nên sanh ra kiến chấp ngã, cho ta là giỏi, những người khác là ngu ngốc hơn ta, nên họ mới cười và mỉa mai như vậy.


Câu hỏi 3/3:

Tại sao cô hồn tìm đủ mọi cách dụ dỗ để giữ các tánh Phật luân hồi trong tam giới này?

Trả lời:

Phải biết ở thế giới này gọi là thế giới âm dương, tánh người cũng là tánh âm dương. 7 thứ tánh âm của con người là do Ban Thánh chúa thế giới quản lý. Tánh người nào sử dụng tánh âm nhiều, thì các loài cô hồn giúp tánh người này tham - ác và kiến chấp nhiều để tánh người thỏa mãn. Đây là cô hồn giúp tánh người, chứ cô hồn có cản tạo công đức đâu.

Điển hình người tu theo đạo Phật là buông bỏ hết mà không chịu buông bỏ, mà thích ngồi trên cao để chỉ huy mọi người nữa chứ. Vì ngồi trên cao thì cô hồn phải thỏa mãn cho tánh tham của con người.

Nếu nói cô hồn dụ dỗ là không đúng.

        Người tu buông bỏ việc đời

           Không chịu buông bỏ mà ngồi trên cao

        Không hiểu đạo Phật dạy sao

         Nói bậy nói bạ làm sao đúng lời.

Giải Đáp Thiền Tông 02/08/2023


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com