Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Đại hội I)

Ngày đăng : 05-06-2020 08:06:58

Hiến chương này gồm có 11 chương và 46 điều được Đại hội đại biểu thống nhất Việt Nam cả nước soạn, duyệt, nhất trí thông qua và

Xem thêm

Hiến chương GHPGVN

Ngày đăng : 06-06-2020 04:06:05

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VI được chính thức thông qua tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc kỳ

Xem thêm

Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientongmt@gmail.com