Lễ thông báo rút chùa Thiền tông Tân Diệu ra khỏi GHPGVN liên huyện Đức Hòa Đức Huệ

Ngày đăng: 04-10-2018||

Ngày 8/7/2018 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu đã tổ chức một buổi lễ thông báo rút chùa Thiền tông Tân Diệu ra khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ, để thành lập Đạo Phật Thiền tông, hoạt động theo luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.


Thưa quí độc giả,

Ngày 8/7/2018 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu đã tổ chức một buổi lễ thông báo rút chùa Thiền tông Tân Diệu ra khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ, để thành lập Đạo Phật Thiền tông, hoạt động theo luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Chúng tôi xin trích nguyên văn thước phim ghi hình về buổi lễ. Xin xem ở phía bên dưới:

Sau đây, là toàn văn bản về thông báo của Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu, xin được thông báo và chia sẻ đến toàn thể quí độc giả:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
******

ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG
THIỀN SƯ NI ĐỨC THẢO SÁNG LẬP 15-10-1.956
TỔ ĐÌNH CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU 
CHUYÊN TU THEO PHÁP MÔN THIỀN TÔNG
CỦA ĐỨC PHẬT BÍ MẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG
NƠI GIẢI THÍCH ĐƯỢC TẤT CẢ NHỮNG LỜI CỦA ĐỨC PHẬT DẠY
SỐ 273, ẤP CHÁNH HỘI, XÃ TÂN MỸ, ĐỨC HÒA, LONG AN.

+++++++++

THÔNG BÁO

CỦA ÔNG NGUYỄN CÔNG NHÂN – TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ TỔ ĐÌNH CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU RA KHỎI THÀNH VIÊN CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM, LIÊN HUYỆN ĐỨC HÒA – ĐỨC HUỆ.

*****

     Kính gởi: – Ban Trị Sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Liên Huyện Đức Hòa – Đức Huệ:

Chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi trước đây là thành viên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Liên Huyện Đức Hòa Đức Huệ. Hôm nay xin rút ra khỏi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Liên Huyện Đức Hòa – Đức Huệ là vì các nguyên do như sau:

     Một: Chùa Thiền tông Tân Diệu, là do mẹ ruột tôi là Trần Thị Liệu, đạo hiệu là Thiền sư ni Đức Thảo, xin phép Chính quyền xây dựng lên vào ngày 15-10-1.956, để phổ biến pháp môn Thiền tông và công bố Tập Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông, nhờ 36 vị Tổ bí mật truyền đi, để đến đời Mạt thượng pháp phổ biến và công bố ra tại nước Việt Nam, để đạo Phật có đầy đủ 6 pháp môn tu.

     Hai: Năm 1.958, mẹ giao lại ngôi chùa Thiền tông Tân Diệu này cho tôi quản lý.

     Ba: Năm 1.960, tôi tổ chức làm Cơ sở nuôi các Chiến Sĩ Cách Mạng.

     Bốn: Ngày 30-04-1.975, Tổ quốc Việt Nam thống nhất, tôi lấy lại ngôi chùa Thiền tông Tân Diệu này, để tiếp tục phổ biến pháp môn thứ 6 là Thiền tông của Đức Phật dạy.

     Năm: Sau ngày Miền Nam được Giải phóng, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Liên Huyện Đức Hòa – Đức Huệ, gom tất cả các chùa trong huyện vào Giáo hội.

      Sáu: Tôi thấy đây là một điều tốt.

     Vì sao?

     – Vì các chùa tập hợp lại để học hỏi những Giáo lý trong sáng của Đức Phật dạy. Nên tôi đồng ý, đem chùa Thiền tông Tân Diệu vào làm thành viên của Giáo hội.

     – Tôi có đề nghị Giáo hội cử Sư về Trụ trì chùa để dạy Giáo lý của Đức Phật.

     – Giáo hội lần lượt có đề cử 8 vị Sư về Trụ trì chùa này, nhưng không Sư nào dạy Giáo lý của Đức Phật, mà chỉ: Cúng Sao. Cúng Đám. Hộ niệm người chết mà thôi!

     – Như vậy, quý Sư này không Sư nào tu theo đạo Phật cả.

     *****  

 – Khi mẹ tôi xin cất chùa Thiền tông Tân Diệu ra. Bảng hiệu chùa có ghi như sau:

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
TU THEO PHÁP MÔN THIỀN TÔNG
CHUYÊN TU THEO PHÁP MÔN THỨ 6

CỦA ĐỨC PHẬT BÍ MẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG
*****

CHÁNH ĐIỆN CHÙA MẸ TÔI GHI CÂU:

CHÁNH ĐIỆN THIỀN TÔNG
TU THEO PHÁP MÔN THIỀN TÔNG CỐT ĐỂ THÀNH PHẬT
*****

ĐIỆN TỔ THIỀN TÔNG, MẸ TÔI GHI:

BA VỊ TỔ KỲ ĐẶC CỦA 3 QUỐC GIA
ẤN ĐỘ – TRUNG HOA – VIỆT NAM
*****

– Đến nay di tích này vẫn còn nguyên.

     – Chùa Thiền tông Tân Diệu có những dòng chữ như nói trên, nên nhiều người đến chùa hỏi về pháp môn Thiền tông học này, quý Sư trụ trì không Sư nào trả lời thông cho người đến chùa hỏi được. Vì lý do này mà quý Sư bỏ chùa ra đi. Nhưng khi ra đi, quý Sư nói tôi (là Soạn giả Nguyễn Nhân) rất khó, nên quý Sư không ở trụ trì được.

     Tôi cũng xin nói rõ:

     – Tất cả những vị Sư Trụ trì ngôi chùa Thiền tông Tân Diệu này, đều có 2 người phục vụ cho quý Sư, quý Sư không làm bất cứ thứ gì, mà duy nhất là dạy Giáo lý của Đức Phật dạy và trả lời những câu hỏi của những người đến hỏi đạo mà thôi.

     Tôi là Soạn giả Nguyễn Nhân:

     – Chủ nhật nào tôi cũng về chùa để lo: Gạo, tiền, điện, nước cho quý Sư và những vị ở trong chùa. Nhưng khi quý Sư không ở chùa nữa, ra ngoài rêu rao là tôi rất khó! Mặc dầu mỗi Chủ nhật tôi về chùa không dám nói một lời nào với quý Sư về pháp môn Thiền tông học này.

     Mỗi khi quý Sư Trụ trì đứng ra Quy Y cho Phật tử đều có dạy câu:

     – Đã làm Phật tử rồi, không nói dối một điều gì.

     – Quý Sư dạy phật tử không nói dối, thế mà quý Sư lại nói dối về tôi như vậy?

     Bảy: Vì chùa Thiền tông Tân Diệu không có Sư Trụ trì, nên những người đến chùa hỏi Giáo lý. Bất đắc dĩ tôi phải đứng ra trả lời cho những vị đến hỏi đạo này.

     Cũng để đúng với pháp luật của Nhà nước:

     – Tôi đứng ra trả lời cho những vị đến chùa hỏi về Giáo lý Thiền tông.

     – Tôi có xin phép Chính quyền xã Tân Mỹ và được xã Tân Mỹ cho phép.

     * Suốt thời gian tôi đứng ra trả lời những câu hỏi của những vị đến chùa hỏi, tôi trả lời trên 400 câu, trong đó có 4 vị hỏi như sau:

     Vị thứ 1: Ông Hồ Văn Dũng, ở tỉnh Sóc Trăng có hỏi tôi như sau:

     – Người tu chứng được quả vị A La Hán có giải thoát chưa?

     Tôi là Soạn giả Nguyễn Nhân có trả lời:

     – A La Hán: Người tu hành thích ở chỗ vắng lặng.

     – Vì vậy sau khi chết: Vào nơi Cô tịch ở.

     Chỗ Cô tịch ấy ở đâu?

     – Là ở trong hang núi. Tức còn ở trong trái đất này. Nên chưa giải thoát được.

          *****

     Vị thứ 2: Ông Phạm Văn Thoảng, ở quận Bình Tân, TP.HCM. có hỏi tôi 2 câu của Hòa thượng Thích Thanh T… ở tỉnh Đồng Nai giảng như:

     Câu 1: Kiến tánh là Nhận Định, có đúng như vậy không?

     Câu 2: Giáo ngoại biệt truyền là nói Đông phải hiểu Tây, có phải như vậy không?

     Tôi là Soạn giả Nguyễn Nhân có trả lời 2 câu này như sau:

      Câu 1: Câu này, Đức Phật dạy cho ông Ma Ha Ca Diếp, khi Đức Phật trao Tập Huyền Ký cho ông, để ông bí mật truyền theo dòng Thiền tông.

     Đức Phật có dạy ông 4 câu như sau:

     Bất lập văn tự
     Giáo ngoại biệt truyền
     Trực chỉ chân tánh
     Kiến tánh thành Phật.

     Trong Tập Huyền Ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền tông, Đức Phật có giải thích 4 câu này như sau:

    * Bất lập văn tự:

     – Pháp môn thứ 6 này, Như Lai không viết ra bằng các văn tự, mà chỉ nói thôi.          

     Vì sao?

     – Vì văn tự không nói được chỗ thâm sâu của pháp môn Thiền tông học này.

     Giáo ngoại biệt truyền:

     – Lời dạy pháp môn thứ 6 này Đức Phật thời đó nói ra không ai hiểu, nên Như Lai phải bí mật truyền riêng theo dòng Thiền tông.

    Trực chỉ chân tánh:

     Pháp môn Thiền tông học này, Đức Phật chỉ thẳng tánh Chân thật của mỗi người.

    * Kiến tánh thành Phật:

     – Người nào thấy bằng tánh Phật thanh tịnh của chính mình, thì mới mong thành Phật được.

     Vì vậy, Hòa thương Thích Thanh T… giảng:

     1/- Giáo ngoại biệt truyền: Nói Đông hiểu Tây là sai.

     2/- Kiến tánh: Nhận định là không đúng.

          *****

     Vị thứ 3: Ông Ngô Thành, ở quận Một, TP.HCM, hỏi:

     Thầy Thích Nhật T… ở quận 10, TP.HCM. ra ngước ngoài giảng như sau:

     1/- Đạo Phật không có pháp môn Thiền tông, pháp môn này là của người Trung Hoa xưa sáng lập ra có phải không?

     2/- Sao Thầy Thích Nhật T… nói đạo Phật không có pháp môn Thiền tông mà lại nói Đức Phật truyền Thiền không chuẩn, sao ThầyThích Nhật T… ăn nói ngược ngạo như vậy?

     3/- Tánh Phật là gì, mà Thầy Thích Nhật T… giảng: Người nào tu theo đạo Phật mà Kiến tánh thì khởi tu, chớ không phải Kiến tánh thành Phật!

     Tôi là Soạn giả Nguyễn Nhân có trả lời 3 câu hỏi của Ông Ngô Thành như sau:

     Câu 1: Thầy Thích Nhật T… nói đạo Phật không có pháp môn Thiền tông là vì Thầy chưa nghiên cứu kỹ pháp môn này. Ở nước Ấn Độ có 28 vị Tổ bí mật truyền pháp môn Thiền tông này cho hậu thế. Ở nước Trung Hoa có 5 vị. Còn Việt Nam có 3 vị thì làm sao nói không có được.

     Câu 2: Thầy Thích Nhật T…. nói Đức Phật truyền Thiền không chuẩn. Thầy Thích Nhật T… là Môn đồ của Đức Phật mà nói vị Giáo chủ của mình như vậy là Loạn ngôn!

     Câu 3: Thầy Thích Nhật T…. nói người nào kiến tánh mới khởi tu, chớ không phải để thành Phật. Thầy Thích Nhật T… chưa hiểu Chân Như của mỗi con người là gì, nên mới nói như vậy.

          *****

     Vị thứ 4: Ông Nguyễn Văn Tùng, ở quận 8, TP.HCM. Hỏi về ThầyThích Phước T… ở huyện Bình Chánh, đang giảng đạo mà tuyên bố như sau:

     – Thầy không Giác ngộ đạo Phật, tức không hiểu đạo Phật, cớ sao Thầy đi đây đi đó giảng đạo Phật hoài vậy?

     Tôi là Soạn giả Nguyễn Nhân có trả lời như sau:

     – Thầy Thích Phước T… không hiểu đạo Phật mà đi giảng cho người khác nghe. Quả thật, vị Thầy này rất gan dạ. Giống như người không biết chữ mà đi dạy chữ cho người khác để kiếm tiền vậy.

          *****

     Trên đây, tôi trả lời cho 4 vị hỏi trên bằng sự thật, làm phật lòng quý Thầy, nên quý Thầy chửi tôi!

     Vì sao quý Thầy chửi tôi như vậy?

     Vì quý Thầy Kiến chấp quá nhiều, nên sanh ra Ác nên chửi tôi như vậy.

     Đức Phật dạy:

     – Người tu theo đạo của Như Lai phải siêng năng học hỏi để mình biết và giúp người khác biết như mình.

     Quý Thầy không vâng lời Đức Phật dạy, mà đi thù hiềm người nói ra sự thật. Tôi biết, đây là Tánh của con người là vậy.

     Nhiệm vụ của người tu theo đạo Phật là phải trả lời cho những người đến hỏi đạo. Nhưng muốn trả lời cho người khác thì phải học cho thông đạo. Đây là nhiệm vụ của quý Thầy. Còn mang danh Thầy, đi giảng đạo năm này tháng kia mà không ai hiểu gì. Đây là những vị Thầy phá đạo Phật đó!

     Vì chùa Thiền tông Tân Diệu không có Thầy Trụ trì đứng ra trả lời những câu hỏi cho những người đến hỏi, nên tôi mới đứng ra xin phép Chính quyền trả lời cho những người đến chùa hỏi. Các Thầy không cám ơn tôi, mà còn phổ biến trên Mạng chửi tôi như sau:

    1/- Tập Huyền Ký của chùa Thiền tông Tân Diệu phổ biến ra là bịa đặt!

    2/- Pháp môn Thiền tông của chùa Thiền tông Tân Diệu là của bọn Quỷ Ma dạy!

    3/- Có Thầy ở quận 12, TP.HCM. thông báo với phật tử biết: Chùa Thiền tông Tân Diệu là của Ma Vương, các Phật tử đừng lại gần!

     V.v…

    Vì có quá nhiều Thầy chửi như vậy, nên tôi đề nghị những Thầy chửi tôi như sau:

     * Xin quý Thầy mời tất cả những vị sau đây đến đối chất với tôi về Tập Huyền Ký cũng như pháp môn thứ 6 là Thiền tông học này, gồm:

     1/- Những vị tu hành lâu năm đắc đạo, ở trong và ngoài nước.

     2/- Những Nhà Bác học trong và ngoài nước.

     3/- Những Nhà Vật lý học trong và ngoài nước.

     4/- Những Nhà Thần học trong và ngoài nước.

     5/- Những Nhà Thông Thiên học trong và ngoài nước.

     V.v…

     – Đến chất vấn tôi về Tập Huyền Ký và pháp môn Thiền tông thứ 6 này.

     – Nếu tôi trả lời không được, muốn trừng phạt tôi bằng gì cũng được.

     *********

      Sở dĩ hôm nay chùa Thiền tông Tân Diệu ra Thông Báo này rút ra khỏi Giáo hội Phật giáo là có nguyên do như sau:

     Một: Ngày 9-5-2.018, Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa Đức Huệ, có mời tôi và Ban Quản trị chùa đến văn phòng của Giáo hội họp và cấm tôi 3 điều:

     Điều 1:  

     * Cấm không cho tôi xưng Viện chủ:

     – Danh từ này trước đây, có vị trong Giáo hội bảo tôi xưng như vậy.

     – Nay Giáo hội cấm, tôi đồng ý, không xưng nữa.

     Điều 2:  

     * Cấm không cho cổng chùa treo bảng Thiền tông.

     – Tôi đồng ý và ngày sau đập bỏ liền.

     Điều 3:

     * Bắt đầu từ ngày 10-05-2.018, cấm không cho trả lời đưa lên Mạng Thientong.Com.

     – Tôi đồng ý và có hứa gỡ bỏ tất những câu mà tôi trả lời cho 4Thầy nói trên.


Tags:

Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientongmt@gmail.com