Làm sao công đức quấn được ác đức

Ngày đăng: 04-09-2023||

còn vị nào bắt chước Phật mà làm thì cũng thành công đó, là tự mình bị nghiệp ác đức xuống địa ngục, chớ không cứu người ở địa ngục.


Câu hỏi:

Ác nghiệp hay phước nghiệp đều là điện từ âm hoặc dương. Còn công đức thì không thuộc điện từ âm dương. Vậy làm sao có thể tương tác vật lý với nhau, để có thể quấn ác nghiệp lại được?

Trả lời:

Hạt công đức là loại vật tư để làm ra 2 thứ như:

1. Áo Pháp Thân.

2. Kim Thân Phật.

Đức Phật là vị toàn năng. Phật sử dụng hạt công đức này tạo ra chiếc áo Pháp thân trùm lên ác nghiệp của mẹ Mục Kiền Liên, nhờ vậy ác nghiệp của mẹ Mục Kiền Liên không phát ra được, tự nhiên nghiệp phước đức dương của mẹ Mục Kiền Liên tự động phát ra, nhờ vậy mẹ Mục Kiền Liên mới thoát ra tầng địa ngục thứ nhất được. Đây, Đức Phật thực hiện thật đúng nhân quả ở trái đất này.

Ác nghiệp là tối, cũng gọi là âm, bị áo Pháp thân trùm lại, nghiệp ác không phát ra được, thì nghiệp phước đức dương hiện ra, nhiệm vụ các vị Thần thực thi nhân quả phải làm theo nhân quả ở trái đất này. 

Cũng nên biết, chỉ có vị toàn năng toàn giác mới thực hiện được thôi, còn vị nào bắt chước Phật mà làm thì cũng thành công đó, là tự mình bị nghiệp ác đức xuống địa ngục, chớ không cứu người ở địa ngục. Vì vậy mà, các Thầy chùa lấy hoa nhúng nước lạnh, rồi rãi trên đầu tượng Phật hay ở đầu người. Đây là lối lừa bịp những người quá ngu ngốc, là tự tạo ác nghiệp đó. Cửa địa ngục mở đón những vị Thầy lừa đảo này:

Ham chi làm phép Thầy ơi!

Lấy bông nhúng nước, quơ nơi Phật đường

Hình Phật dính bọt nước sương

Hộ pháp thấy vậy mở đường Thầy đi.

 

Địa ngục mười tám chắc thì

Dành cho Thầy đảo, đi lừa người ta

Giáo lý của Phật Thích Ca

Đâu dạy ngu ngốc, Thầy ra tay làm?

 

Đạo Phật giải thoát không làm

Vì danh vì tiền, làm xàm Thầy ơi!

Đạo Phật không hiểu thì thôi

Đừng làm bậy bạ, chết đời Thầy tu.

 

Đạo Phật, tu để hết ngu

Không học giáo lý, nếu tu bị khùng

Bị khùng rồi nói lung tung

Rồi bị nhân quả, rồi chung vào hầm.

Câu hỏi:

Đức Phật kiểm tra số công đức của các vị Thánh tăng xem có đủ lực quấn được ác nghiệp của mẹ Mục Kiền Liên không? Vậy tỷ lệ chênh lệch giữa số công đức với ác đức và phước đức phải như thế nào thì mới có thể làm được việc này?

Trả lời:

Phần này vị Phật giống như vị kỹ sư vậy. Đức Phật nhìn số công đức và ác đức, Đức Phật biết nếu người bình thường thì không biết được, nên mới gọi là vị Toàn năng toàn giác, tức cái gì cũng biết được và làm được.

Giải Đáp Thiền Tông 02/08/2023


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientongmt@gmail.com