Tiếp Dẫn

Ngày đăng : 24-09-2021 10:09:09
Hoa thơm tự khắc ngát hương
Diệu pháp tự khắc dẫn đường Phật con
Xem thêm

Bài Kệ Của Đức Phật Bí Mật Truyền Theo Đạo Phật Thiền Tông

Ngày đăng : 10-02-2021 03:02:52
Vì đây huyền ký Thích Ca
Hai lăm thể kỷ hiện ra đất “Rồng”
Thế kỷ ba mươi hết mong
Hoa Thiền chấm dứt
Xem thêm

Bài Kệ Như Lai Nói Về Anh Khờ

Ngày đăng : 10-02-2021 03:02:41

Đức Phật có bài kệ tựa là "Anh Khờ" để cho các đệ tử của Ngài cũng như loài người hậu thế nghe.

Xem thêm

Dạy Vượt Hải Triều Dương Trở Về Phật Giới

Ngày đăng : 10-02-2021 03:02:33
Ầm ầm Vọng thức dậy
Cuồn cuộn Vọng tánh dâng
Tạo thành bờ ngăn cách
Giữa sanh tử, vô sanh.
Xem thêm

Bài Kệ 92 Câu Nói Về Dòng Chảy Của Mạch Nguồn Thiền Tông, Cũng Là Cách Tu Thiền Tông

Ngày đăng : 10-02-2021 02:02:42
Đất “Rồng” chảy khắp thế gian
Người nào nhận được an nhàn thảnh thơi.
Thiền tông an trụ khắp nơi
Con Lạc
Xem thêm

Tứ Quả Thinh Văn Của Nhà Phật

Ngày đăng : 29-12-2020 12:12:49

Tứ quả thanh ( thinh) văn là 4 cái cấp của người tu: Thứ nhất là tu Đà hoàn. Thứ 2 là Tư Đà hàm. Thứ 3 là A na hàm ( bất

Xem thêm

Đức Phật Trao Tập Huyền Ký Cho Ông Ma Ha Ca Diếp Bí Mật Truyền Theo Dòng Thiền Tông

Ngày đăng : 10-02-2021 06:02:04

Tại Hang Núi Kỳ Xà Quật Nơi Đức Phật Kiểm Tập Huyền Ký Để Bí Mật Truyền Theo Dòng Thiền Tông

Xem thêm

Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com