Giải đáp Thiền Tông đặc biệt 29/5/2022: Sữa pháp ban mai? Phật thất? Giáo lý đạo Phật?

Ngày đăng: 18-06-2022||

Ai trợ giúp cho người tu thiền 37 pháp quán trợ đạo và trợ giúp bằng cách nào


Vừa qua, soạn giả Nguyễn Nhân có trả lời những câu hỏi về đạo Phật rất đặc biệt cho các vị sau đây:
 
Nguyễn Thị Trường Giang, cư ngụ tại quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
Phan Thị Ngữ, cư ngụ tại quận 2, TP. Hồ Chí Minh.
Trần Hoài Nam, cư ngụ tại TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Phùng Thị Tuyết Thơm, cư ngụ tại quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
Tô Kiều Loan, cư ngụ tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
 
Ban quản trị xin chia sẻ nguyên văn video giải đáp trên đến quý Phật tử và độc giả gần xa như sau:
 


Nghe mp3

Link để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Link để tải file mp3 giải đáp

 


MỤC LỤC

01 Tu theo 4 chú tiểu không nên có tâm phân biệt có đúng không
02 Nếu không phân biệt làm sao biết kinh phật nói gì
03 Nếu không phân biệt làm sao các thầy biết mình giảng đạo đúng hay sai
04 Nếu các thầy giảng mà không áp dụng thì có giúp ích gì cho phật tử không
05 Nếu mình sống mà không phân biệt thì mình sẽ ra sao
06 Người tu đạo Phật sẽ tu thế nào nếu không thấy không nghe không biết
07 Người tu đạo Phật mà tâm không phân biệt có tu học theo đạo phật được không
08 Đạo Phật sẽ như thế nào nếu áp dụng không thấy không nghe không nói không biết
09 Người tu đạo Phật cần dựa vào điều gì để tu học đúng với đạo Phật
10 Ai trợ giúp cho người tu thiền 37 pháp quán trợ đạo và trợ giúp bằng cách nào
11 Làm sao để người tu thiền được trợ giúp tu 37 pháp quán trợ đạo
12 Người tu thiền 37 pháp quán được thành công sẽ thành tựu gì
13 Con người cần gì để không sử dụng tánh Người quá mức
14 Người Việt Nam có trí thức cao do có nhiều trung ấm thân quay lại học thiền tông đúng không
15 Tánh Phật luân hồi như thế nào trong 3 đạo thần thánh tiên
16 Tánh Phật tạo nghiệp luân hồi thì có cơ hội học pháp môn giải thoát không
17 Người công đức vô lượng có nhiều điện từ quang phải không, sao cần kết hợp điện từ quang phật giới để thành kim thân
18 Lửa tam muội không đốt được trung ấm thân nhưng sao lại ảnh hưởng tới tánh Phật
19 Tại sao cơm Mục Kiền Liên dâng mẹ bằng điện từ mà bốc cháy được
20 Địa ngục ở đâu nơi trái đất này
21 Tu Phật thất là tu gì
22 Hoằng pháp là gì mà chùa Hoằng Pháp tổ chức Phật thất, tụng kinh, cúng lạy
23 Chùa Hoằng Pháp rộng lớn sao không tổ chức khoá tu phật CHÙA mà lại tu phật THẤT
24 Bảng hiệu chùa Hoằng Pháp có ghi rõ ràng pháp môn tu theo đúng lời Phật dạy không
25 Sao GHPGVN không nói gì khi chùa để bảng hiệu không rõ ràng, tu không giáo lý
26 Bốn chữ Pháp Thoại Khai Tâm có ý nghĩa gì
27 Sữa Pháp Ban Mai nghĩa là gì
28 Kinh sách nào liệt kê ra 84 ngàn pháp môn
29 Quyển Giáo Lý 84 ngàn pháp môn hoà thượng Thích Chân Tính học là quyển gì
30 Đức Phật rải Từ Biến Mảng có phải là rải lòng từ không
31 Đức Phật là 1 vĩ nhân, thánh nhân, bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác có đúng không
32 37 pháp quán trợ đạo là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc có phải không
33 Tu Bắc Tông ở trong chùa nhưng xin tiền bá tánh thì có giống tu Nam Tông đi khất thực không
34 Sao bắc truyền nói Phật 19 tuổi xuất gia đi tu
35 Tại sao tưởng nhớ, niệm Phật mà tâm được đi vào định
36 Sao thượng toạ Thích Chân Tính giảng lung tung Nam Tông Bắc Tông như vậy
37 Tu niệm Phật để được giải thoát có đúng không
38 Tu phước huệ song tu có giải thoát không
39 Chương trình phật pháp nhiệm màu mời nhà ngoại cảm nói về thế giới tâm linh cho Phật tử là pháp môn gì
40 Chùa tổ chức đám cưới và ca nhạc cải lương là chùa tu pháp môn gì
41 Thầy không biết Linh Sơn Pháp Hội và Niêm Hoa Vi Tiếu chứng tỏ chưa học hết giáo kinh bắc tông đúng không
42 Thầy không biết có Tây Phương Cực Lạc không tức không nắm cơ bản tam giới thì có giải thoát nổi không
43 Niệm Phật A Di Đà có thành Phật tại thế gian này không
44 Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là gì
45 Thầy giảng mục đích tu để định và tuệ là thầy đã hiểu đúng đạo Phật chưa
46 Khi Đức Phật dạy niệm Phật thực chất Đức Phật dạy gì
47 Người niệm Phật có được Nhất Tâm Bất Loạn không
48 Để đạt được định phải làm thế nào, định rồi có giúp giải thoát không
49 Khi ngưng niệm Phật thì mất định tuệ có sinh được không
50 Tại sao có sự mâu thuẫn giữa Nam Tông và Bắc Tông
51 Chỉ niệm Phật mà chẳng cần biết gì khác thì có giác ngộ giải thoát không
52 Thầy chẳng dạy phật tử nhớ tánh Phật mình mà réo tên Phật đã làm tròn trách nhiệm của vị thầy chưa
53 Thầy chẳng biết có cõi Tây Phương Cực Lạc không, niệm Phật thế nào cho đúng thì thầy đã giác ngộ chưa
54 Thầy tu Nhất Tâm Bất Loạn thì có đạt được Niết Bàn không
55 Để tu Niệm Phật đúng cần tìm hiểu thế nào
56 Thầy giải thích Phật là vô lượng thọ vô lượng quang có chính xác chưa
57 Sao vị thầy trong ban hoằng pháp trung ương mà không biết cõi Tây Phương Cực Lạc và phật A Di Đà có hay không
58 Thầy không biết cõi Tây Phương Cực Lạc và phật A Di Đà có hay không mà tổ chức khoá tu niệm Phật có phải là lừa người không
59 Cõi A Di Đà lên đó có giải thoát không
60 Sao thầy tu không biết chuyện Đức Phật để tóc
61 Thầy tu hiểu biết cạn cợt sao lại đăng đàn phê bình người khác
62 Thầy giảng nói Đức Phật để tóc là hoàn tục hay sao
63 Tại sao tượng Phật để Phật tóc xoắn
64 Đức Phật thành đạo trong rừng không có thợ cắt tóc vậy Đức Phật cắt tóc bằng cách nào
65 Chẳng lẽ Đức Phật nghèo tới nỗi không mua nổi bộ đồ
66 Thầy không có giáo lý, mở các khoá tu, không giảng đúng lời Phật dạy thì bị nhân quả gì
67 Chùa giảng tầm bậy có phải là gieo rắc mê tín dị đoan vào đầu óc các em học sinh sinh viên tham gia khoá tu không
68 Cuốn Đường Xưa Mây Trắng có phải là kinh Phật không
69 Thầy tu khuyên phật tử nói kinh phải cẩn ngôn, không nên tưởng tượng nói là thế nào
70 Thầy thiếu hiểu biết mà sao tổ chức khoá tu vẫn có nhiều người đến nghe
71 Thầy tự nhận mình thiếu hiểu biết mà lại đăng đàn phê bình chỉ trích người khác là loại thầy tu gì
72 Thầy tu giảng hàng vạn người mà không có giáo lý thì hậu quả sẽ như thế nào
73 Những người để tượng Đức Phật trên xe tiễn vong đám ma bị nhân quả gì
74 Tư tưởng Phật tánh và tư tưởng Đại Ngã là gì
75 Chỉ có kinh Lăng Già mới nói tới Phật Tánh hay sao
76 Sao có thầy giảng tư tưởng Phật tánh ra đời sau công nguyên, tức sau thời Đức Phật dạy đạo
77 Theo luận án tiến sỹ Phật học thì tư tưởng Phật Tánh chính là tư tưởng Đại Ngã có đúng không
78 Tiến sỹ phật học học gì mà các vị tiến sỹ không biết Phật Tánh là gì
79 Phật là giác ngộ, Tánh là tính chất, giảng về Tánh Phật vậy có đúng không
80 Tiêu chí nào để đủ tư cách cấp bằng, nhận bằng tiến sỹ Phật học
81 Các thầy tổ chức lễ dâng sao giải hạn là đang lừa người lấy tiền phải không
82 Thầy tu theo pháp môn gì mà có khả năng xuất hồn
83 Đức Phật có dạy cúng vong và cầu siêu ở các chùa không
84 Đức Phật dạy phật tử không tham sân si, vậy Đức Phật có dạy các thầy tu không tham sân si không
85 Tại sao thượng toạ giảng tánh Phật là thùng phân nước tiểu cọng tóc
86 Tại sao học viện phật giáo Việt Nam để 1 thượng toạ không biết Phật Tánh là gì đi giảng đạo


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientongmt@gmail.com