Giải đáp Thiền Tông đặc biệt 22-06-2022 cho đoàn Hưng Yên và Sơn La

Ngày đăng: 10-07-2022||

10 Tại sao Thánh sống ngoài vòng nhân quả?
11 Loài thần và cô hồn có mối liên hệ gì lẫn nhau trên trái đất này?
12 Như Lai thường trụ tam bảo, nghĩa là gì?
13 Tam bảo là gì?


Xem video


Nghe mp3

 

Link để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Link để tải file mp3 giải đáp

 

MỤC LỤC

01 Bên trong còn tội lỗi gợi khêu là ý nói gì
02 Người trả quả ở địa ngục được trồi dần lên các tầng nhẹ hơn là nhờ gì
03 Khác nhau giữa Tiên ở trái đất và Tiên ở trên trời
04 Thần có thực thi nhân quả nhẹ khi con người bị ngạ quỷ xúi không
05 Tánh Phật bị cái tưởng chèn ép nên tạo nghiệp đi luân hồi có đúng không
06 Nắm được giáo lý nên bác phổ biến thiền tông ra để giúp đạo Phật đi đúng chánh pháp phải không
07 Người có công đức nhưng bị bôi đen thì có thông minh học giỏi không
08 Người có công đức và muốn về phật giới nhưng còn dính danh và lợi thì có về phật giới được không
09 Có phải thần sợ thánh chúa không mà sao không thực thi nhân quả người đi vào thập thánh
10 Tại sao Thánh sống ngoài vòng nhân quả
11 Loài thần và cô hồn có mối liên hệ gì lẫn nhau trên trái đất này
12 Như Lai thường trụ tam bảo, nghĩa là gì
13 Tam bảo là gì
14 Tại sao công đức màu cam, kim thân màu vàng
15 Ngôi nhà pháp thân thanh tịnh có hình gì
16 Hình thành 1 kim thân Phật là như thế nào
17 Bát nhã sinh ra chư Phật, có phải bát nhã là ngôi nhà pháp thân thanh tịnh không
18 Tánh Phật muốn tạo công đức về phật giới nhưng sao lại chửi thiền tông
19 Về phật giới 1000 người có 1 người về nhưng sao lại nói dễ như ăn cơm
20 Truyện thái tử qua thăm vua Hùng sao không thấy ghi chép trong lịch sử
21 Người tu theo đạo Phật để được cái gì, giác ngộ cái gì, chết đi về đâu
22 Nhiệm vụ các loài sống trên trái đất này
23 Con người gốc ở đâu tới trái đất này
24 Muốn thoát ra khỏi sinh tử luân hồi thì phải tu làm sao
25 Tạo công đức có dễ không
26 Cùng 1 đề tài tại sao các thầy giảng sư lại giảng khác nhau
27 Pháp nào là cao thượng chân chánh
28 Ý nghĩa áo cà sa
29 Đạo Phật có pháp môn cúng không
30 Tu theo pháp môn thiền tông thì tu thế nào cho đúng
31 Tại sao thầy tu, thậm chí tiến sỹ phật học mà không biết căn bản giác ngộ giải thoát là gì
32 Nếu tu theo đạo Phật mà có bằng tiến sỹ, hoặc danh thượng toạ thì có phải là thánh tăng không
33 Khôi phục thiền tông là khôi phục gì và thiền tông thế kỷ 20 là thiền tông gì
34 Ngài Đức Ông thờ trong các chùa có phải là ông Cấp Cô Độc không
35 Khi trung ấm thân chờ về Phật giới ở tầng bình lưu có bị hút trở lại trái đất không
36 Ngàn năm cận Phật không bằng nhất nhật cận Tăng, ý nghĩa là gì
37 Pháp môn thiền tông là tối thượng, tối tôn, tối mật nghĩa là sao
38 Tời thời Phật A Dật Đa, ban thần thánh tiên có thay đổi không
39 Người âm nhiều đọc sách chóng quên mà sao hiểu và thích thiền tông
40 Có tất cả bao nhiêu cách ngộ thiền
41 Tại sao GHPG VN không cùng chùa Tân Diệu phổ biến giáo lý, xoá mê tín dị đoan, giữ hoà bình thế giới
42 Nhân quả nào đưa người tu đi luân hồi tới các nơi
43 Người chết được thầy tụng kinh thì có được về tây phương không
44 Sau 49 ngày mang vong lên chùa làm lễ định nghiệp có tác dụng gì không
45 Chùa bán sớ cầu an, dâng sao, giải hạn, múa bông, lên đồng là chùa tu pháp môn nào
46 Tu sỹ là gì, ai cấp giấy công nhận tu sỹ
47 Đại đức, thượng tọa, hòa thượng nghĩa là gì
48 Trong đạo phật có phải ai làm càng lớn càng dễ giải thoát không
49 Sao nghe tới Giác Ngộ và Giải Thoát người ta lại chửi là ma vương
50 Những người cấm Giác Ngộ Giải Thoát có bị nhân quả gì không
51 Tại sao thầy tu theo đạo Phật mà lại chửi Giác Ngộ Giải Thoát
52 Cách tạo công đức nhanh nhất và hiệu quả nhất
53 Pháp môn thiền tông có được nhiều người tu theo không
54 Tại sao chùa thiền tông không có chi nhánh thứ hai
55 Có nên mở thiền tông thất hay không
56 Tại sao Đức Phật dạy tỳ kheo BÌNH THƯỜNG là tỳ kheo xuất chúng
57 Các vị tổ thiền tông đã đi về phật giới chưa hay luân chuyển theo dòng thiền về sau
58 Tánh Phật luân hồi vào địa ngục và súc sanh có thần nhân quả quản lý không
59 Những người không sáng suốt nhưng khi tới nơi linh thiêng thì trở nên sáng suốt là sao
60 Người nhặt được của rơi lấy làm công đức thì họ có công đức không
61 Người âm có giống người dương tranh giành hơn thua chém giết nhau không
62 Chạy xe lỡ cán chết côn trùng hay động vật trên đường thì có bị sao không
63 Sắc tức thị không, không tức thị sắc, nghĩa là gì
64 Mình phun thuốc sâu làm chết côn trùng thì có tạo nghiệp không
65 Tại sao ngồi máy bay cảm thấy bị ngợp


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com