Giải Đáp Thiền Tông 19-04-2023: Hỏi đáp về pháp thoại thầy Thích Chân Quang (ndlc)

Ngày đăng: 22-04-2023||

Làm từ thiện, thuyết phục hàng xóm tin nhân quả có kết nối trời đất không? Kết nối với dân tộc thì kết nối trời đất đúng không, tứ ân trong đạo Phật?


Xem video:

 

Nghe mp3

 

Link để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Link để tải file mp3 giải đáp

 

MỤC LỤC

01 Đạo Phật có danh từ thiền tôn không

02 Cách học để hiểu đúng lời Phật dạy về đạo, càn khôn và vũ trụ
03 Giải nghĩa khái niệm về trời và siêu nhiên
04 Giải thích khái niệm về đất và vai trò con người
05 Công đức, phước đức và các tầng trời trong đạo Phật
06 Do công đức đời trước mà kiếp này được làm tăng có đúng không
07 Nguồn gốc con người từ đâu có
08 Đặc tính của con người là bao gồm những gì
09 Tôn giáo, Tín ngưỡng hình thành ra sao
10 Nhân quả vì sao mà có, Nhân quả từ đâu mà ra
11 Phân biệt nhân quả và nghiệp, hậu quả can thiệp nhân quả 
12 Thần Thánh có quyền thay đổi nhân quả của con người không
13 Thần Thánh có chi phối hành động của con người không
14 Thần Thánh ở trên cao có hỗ trợ con người không
15 Luật nhân quả có phải do thần thánh quyết định không
16 Vào chùa lạy Phật có giúp qua tai nạn, thay đổi nhân quả
17 yêu thương người khác là thành Phật, Bồ Tát, Thần Thánh đúng không
18 Khi mở lòng thì ta có kết nối với thần thánh
19 Phải tập luyện ép buộc mình yêu thương, nói vậy đúng không
20 Hiểu mọi thứ là tạm bợ thấp hèn, cần hướng tới chứng ngộ viên mãn
21 Cái gì làm cho con người vô minh
22 Phật pháp hưng thịnh, suy tàn ảnh hưởng gì tới con người
23 Thầy tu thưa kiện và lừa người có kết nối với thần thánh không
24 Điều chỉnh cuộc đời đúng hướng theo Phật pháp là thế nào
25 Sứ mạng các thầy tu theo đạo Phật là gì 
26 Tăng ni làm sao có sự yêu kính nương tựa của phật tử
27 Thầy tu phải tu sao để chuyển thân tứ đại từ bùn thành ngọc
28 Tôn kính Đức Phật sẽ có phước phải không
29 Giỏi toán và vật lý học thì dễ giác ngộ không
30 Tham gia khóa tu, thuyết giảng có giúp kết nối Trời Đất không
31 Làm từ thiện, thuyết phục hàng xóm tin nhân quả có kết nối trời đất không 
32 Kết nối với dân tộc thì kết nối trời đất đúng không, tứ ân trong đạo Phật
33 Người phàm phu tu thành thánh, có giải thoát không
34 Thiền định thanh tịnh có kết nối phàm với thánh
35 Từ bỏ chấp ngã cái tôi dừng vọng tưởng sẽ giác ngộ phải không
36 Đức Phật dạy thiền định hay gì để giáo hóa chúng sanh


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com