Giải đáp đạo Phật Thiền tông 29-04-2018

Ngày đăng: 24-09-2022||

01  Những người đi khất thực có được giải thoát không
02 Trước cúng dường thầy cũ, giờ biết thiền tông, tri ân thầy đó, có bị nhân quả không
03 Các nhà sư còn ăn thịt, nói là để con vật đó để lên làm con người
04 Người tu theo pháp môn thiền tông, có vô lượng công đức, lúc rơi hoa tiêu có hiện ra không


Nghe video


Nghe mp3

 

Link để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Link để tải file mp3 giải đáp

 

MỤC LỤC

01  Những người đi khất thực có được giải thoát không
02 Trước cúng dường thầy cũ, giờ biết thiền tông, tri ân thầy đó, có bị nhân quả không
03 Các nhà sư còn ăn thịt, nói là để con vật đó để lên làm con người
04 Người tu theo pháp môn thiền tông, có vô lượng công đức, lúc rơi hoa tiêu có hiện ra không
05 Người tu theo pháp môn thiền tông, có nhiều công đức, vì sao vẫn phải có hoa tiêu
06 Thiền tông làm lợi 1 hại 1 triệu , thày giải thích
07 Tam giới lúc ban đầu được tạo ra hay như như
08 Tam giới khi tan rã ai sẽ dựng lại
09 Cô hồn có qua nhập thai mẹ hay không
10 Tại sao giúp người an vui lại được phước đức, giúp người giải thoát là công đức
11 Hiện tượng trượt ngã va chạm vào thành bàn
12 Các Buổi giải đáp có từ tri thức hay phật tánh biết
13 Hòa thượng Thích Duy Lực dạy về quán thoại đầu,
14 Tu theo thiền tông làm sao thấy được tam giới giống như đức phật lúc tại thế
15 Lúc vào trung tâm vận hành luân hồi
16 Lục tổ dạy kiến tánh là công, Bình đẳng là đức
17 Lục tổ ngộ kinh kim cang, trong 12 bộ kinh đại thừa chúng ta có thể ngộ được
18 Bài kệ lục tổ trình ngũ tổ, có phải ngũ tổ sợ người khác tranh giành hay còn lý do khác
19 Thần chủ thế giới có nhiệm vụ lập ra đạo, với đạo trời tu lên cõi trời, làm sao vị thần biết
20 Ngày nay vị nào kiến tánh, không biết tập huyền ký có về được phật giới không
21 Giúp người hết mê tín dị đoan có công đức không
22 Ánh sáng hay ánh hào quang vị phật phát ra để hướng dẫn có màu sắc hay không
23 Cô hồn có được phép vào nhà những người quen hay không
24 Khi hành tinh hủy diệt, trung ấm thân có khả năng chuyển sang hành tinh khác tái sanh không

 


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com