Giải đáp đạo Phật Thiền tông 25-03-2018

Ngày đăng: 24-09-2022||

01 Không giữ ngũ giới của người cư sỹ, công đức có bị bôi đen không?
03 Khi nói chuyện với người thiền tông, có cảm giác lạnh người làm như thế nào?
04 Phật thâu tánh về, giải thích của viện chủ?
05 Phương pháo nhận biết Tánh phật, đơn giản cho phật tử dễ nhận biết?


Xem video


Nghe mp3

 

Link để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Link để tải file mp3 giải đáp

 

MỤC LỤC

01 Không giữ ngũ giới của người cư sỹ, công đức có bị bôi đen không
02 Khi nói chuyện với người chưa biết thiền tông, có cảm giác nổi da gà là sao
03 Khi nói chuyện với người thiền tông, có cảm giác lạnh người làm như thế nào
04 Phật thâu tánh về, giải thích của viện chủ
05 Phương pháo nhận biết Tánh phật, đơn giản cho phật tử dễ nhận biết
06 Hoa tiêu dẫn đường trở về phật giới
07 Giúp đạt được bí mật thiền,người đó bỏ giữa chừng, có công đức không
08 Lập website đưa thông tin sách , cần điều kiện gì
09 Khi đọc hết cuốn huyền ký, có ánh sáng trên đầu, đó là hiện tượng gì
10 Khi thắp hương bàn thờ cửu huyền
11 Ngộ thiền của luận kinh DPLH, có thể chia sẻ kinh nghiệm cho người thiền tông không
12 Người đạt bí mật thiền tôngm khi chết thủ tục thế nào cho đúng
13 Người đạt bí mật thiền tông, khi hết duyên sống có giải thoát được không
14 Thiền tông nói sự thật nơi trái đất này
15 Cách tu tập thiền tông thế nào dễ giác ngộ và giải thoát
16 Không giúp được 30 người đạt yếu chỉ, 15 bí mật,làm sao tạo được công đức vô lượng
17 Người chết lên các cõi trời hưởng phước dương, khi trở lại trái đất có trả quả ác đức đã làm không
18 Người tu thiền tông, chưa biết đủ công đức, khi mãn phần, thân đi vào tan rã
19 Viện chủ tu thiền tông, ngộ căn nào
20 Một người tu thiền tông, mà có vô lượng công đức, có pháp thân thanh tịnh ở phật giới đúng không
21 Từ khi tu thiền tông, gặp nghịch cảnh không buồn, theo thiền tông đúng hay sai
22 Khi nào bộ sách thiền tông được dịch sang tiếng hoa
23 Đang tu niệm phật, có tu thiền tông được không
24 Chưa tu thiền tông, gặp được cuốn huyền ký, cảm thấy rất vui là hiện tượng gì
25 Khi chưa tu thiền tông, quyết tâm mua sách và máy cho người khác đọc, có công đức không
26 Đọc hết 10 cuốn sách chưa tu, truyền bá pháp môn này có công đức không
27 Nếu người được truyền bí mật mà có thai, đứa bé trong bụng có hưởng lợi gì không
28 Giấu gia đình tu thiền tông, có ảnh hưởng gì không
29 Khi người âm không còn thân tứ đại vẫn còn ăn uống, có phải do tưởng mà ra
30 Tánh phật từ phật giới vào tam giới, do đâu có nam , nữ
31 Khi luân hồi, có chuyển từ nam sang nữ hay nữ sang nam không
32 Trung tâm vận hành luân hồi
33 Vẫn Ngồi thiền sau khi được truyền bí mật, trường sinh học
34 Ngồi thiền cho đều thân, đều hơi thở

 


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientongmt@gmail.com