Giải đáp đạo Phật Thiền tông 15-04-2018

Ngày đăng: 24-09-2022||

01 Thầy Thích Duy Lực nói vô thủy là không có cái đầu tiên, không có cái bắt đầu?
02 Phật tánh vào Nam Diêm phù đề này để chịu luân hồi?
03 Có phải con người đều sở hữu 1 vị vô tu vô chứng?


Xem video

 


Nghe mp3

 

Link để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Link để tải file mp3 giải đáp

 

MỤC LỤC

01 Thầy Thích Duy Lực nói vô thủy là không có cái đầu tiên, không có cái bắt đầu
02 Phật tánh vào Nam Diêm phù đề này để chịu luân hồi,
03 Có phải con người đều sở hữu 1 vị vô tu vô chứng
04 Thầy thích duy lực dạy đạo cũng giống viện chủ
05 Thầy thích Duy Lực, không có cái biết của tánh người làm chủ
06 Trong bộ kinh Kim Cang, các vị thầy giảng giải theo 1 cách khác nhau
07 Phật là chúng sanh , chúng sanh là phật,
08 Nói không có kinh để phật giảng, hay phật giảng kinh đều không đúng
09 Nói phật độ vô số chúng sanh mà không có chúng sanh nào được diệt độ
10 Những cái thấy, nghe nói, biết, cảm xúc đều vô sanh
11 Tánh thấy của con người là tánh phật
12 Kiếp này con không về phật giới được, nguyện kiếp sau về
13 tới đây ngã rẽ hay đường, Kẻ theo lục đạo, người về vô sanh
14 Khi mình dùng tánh người để mưu sinh có gian dối, có ảnh hưởng gì tới công đức không
15 Một người được truyền thiền rồi, có được phép học các pháp môn khác
16 Người có công đức ít, người có công đức vô lượng, người có công đức vừa,
17 Tượng Đức phật nằm là tượng trưng cho đức phật nhập niết bàn
18 Nghiệp đã có sẵn,giải thích cặn kẽ để có niềm tin
19 Tu thiền tông, không nói cho ai biết, nhưng cảm giác mọi người không muốn tiếp xúc
20 Tiền có được từ thầu đề, hụi, làm công đức vậy có ảnh hưởng gì không

 


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientongmt@gmail.com