Giải đáp đạo Phật Thiền tông 07-01-2018

Ngày đăng: 24-09-2022||

01 Tại sao tu niệm chú cái đầu quay quay?
02 Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn?
03 Đức Phật nói 49 năm ta chưa nói 1 lời nào, ý nghĩa là sao?
04 Hằng thấy nghe nói biết, làm sao để nhận được?


Xem video


Nghe mp3

 

Link để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Link để tải file mp3 giải đáp

 

MỤC LỤC

01 Tại sao tu niệm chú cái đầu quay quay
02 Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn
03 Đức Phật nói 49 năm ta chưa nói 1 lời nào, ý nghĩa là sao
04 Hằng thấy nghe nói biết, làm sao để nhận được
05 Thờ cúng bố đã mất như thế nào cho đúng
06 Khi ngồi thanh tịnh thì thấy những vòng xoáy là sao
07 Người trước đây bán hàng mã nhang đèn thì giờ tu thiền tông có bị quả báo gì không
08 Các nơi lập chùa hay thất thiền tông sau này có được vị Phật ủng hộ không
09 Vong nhập xác làm cách nào để đầu thai làm người lại để tu thiền tông
10 Bị vong nhập thì chết sẽ đi đâu
11 Đọc kinh tiễn là nghi thức hay là xác nhận người đó đã về Phật giới
12 Người không có vị Phật dẫn về thì có về được không
13 Thiền tông có gánh nghiệp được không
14 Làm sao giúp mẹ 86 tuổi tu thiền tông
15 Vị Phật theo giúp đỡ tánh Phật có giúp ở kiếp sau không
16 Cảm ngộ thơ kệ thiền nhưng sao không viết lại được
17 Làm sao phân biệt cái ý đã có nghiệp hay chưa có nghiệp
18 Phật tánh ban đầu chưa có nghiệp sao định hình được nam nữ
19 Tánh Người bao bọc tánh Phật có thay đổi không
20 Tâm cảnh không dính nhau, nói thì dễ nhưng thực hiện thì rất khó, xin thầy cho ví dụ
21 Một vị Phật có hình tướng không
22 Chỉ cần nhìn cái chú này thì tịnh hoá nghiệp chướng được
23 Phật giới có thật hay không
24 Giờ thiền tông công bố ra rồi thì không cần lên trên tịnh độ học giải thoát nữa đúng không
25 Rất ít sống với tánh Phật thanh tịnh của chính mình thì có về phật giới được không
26 Tại sao có tam giới, tứ đại, điện từ âm dương
27 Tại sao phát ra cái ý muốn thoát ra cái thân tứ đại này
28 Sao mặt trăng không được nhắc đến trong Huyền Ký
29 Con đường trở về phật giới của người không theo lộ trình
30 Huyền ký có bao nhiêu phần, công bố được bao nhiêu phần
31 Hoa Ưu Đàm có thật hay không
32 Phật Di Lặc
33 Làm sao phân biệt phật thật tới dẫn mình về và phật giả
34 Trong đầm gì đẹp bằng sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, câu này do ai nói

 


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com