Giải đáp đạo Phật Thiền tông 05-08-2018

Ngày đăng: 24-09-2022||


Xem video:

 


Nghe mp3:

 

Link để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Link để tải file mp3 giải đáp


MỤC LỤC

1 Khi đọc hết 11 cuốn sách, chưa đạt bí mật,từ tự tánh khi nói cho người khác có đúng với huyền ký
2 Biết thiền tông, ham muốn giải thoát,cuộc sống bị chi phối nhiều,tu thế nào
3 Dùng tài vật cúng dường, tâm không mong cầu , có công đức không
4 Cái biết trong phật tánh có xuyên qua nhẵn căn
5 Các pháp do nhân duyên sanh
6 Nay ta vô vi, dừng bỏ ngay phương tiện, phương tiện đó là gì
7 Phật vì một đại sự nhân duyên khai thị chúng sinh ngộ nhập phật tri kiến
8 4 câu kệ - cớ gì phật đưa cành hoa sen, chỉ có ca diếp mỉm cười
9 khi kiến tánh mà chưa tạo công đức có về phật giới được không
10 Hiểu về thiền tông, có công đức hay không
11 Trong 1 tam giới có 1 bầu hoàng đạo hay có nhiều bầu hoàng đạo
12 Bố không đọc sách, nhưng bố cho tiền, muốn gửi vào chùa làm công đức cho bố
13 Trước tới nay làm việc giúp đỡ người khác chết nhẹ nhàng có công đức không
14 Tại sao gọi long an là đất rồng
15 Yêu thích thiền tông là đã có công đức rồi đúng không
16 Chia sẻ của phật tử
17 Tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai nghĩa là sao
18 Vua võ tắc thiên, không trà không tâm, biết uống trà là hết bệnh
19 Giải pháp đối với việc kiểm tra chùa thiền tông tân diệu
20 Bài thơ của phật tử
21 Ầm Ầm vọng thức dậy, cuồn cuồn vọng tánh dâng, biết là bờ hư vọng
22 Ngày trước đi chùa, làm từ thiện, sau khi biết thiền tông thì mọi người trở nên tránh né
23 Khi chết, người ta không trụ, không chấp vào đâu, có tạo công đức có giải thoát được không
24 Phật giới trùm khắp , phật giới có trùm khắp tam giới không
25 Niết bàn tịnh tĩnh ở đâu trong tam giới và thần thông khi sống là cái gì

 


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com