Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19-06-2022

Ngày đăng: 19-06-2022||

22 Tu thiền tông ĐỪNG CÓ TƯỞNG nghĩa là sao


 

NGHE MP3:


Link để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Link để tải file mp3 giải đáp

 

MỤC LỤC

01 Cụ bà 83 tuổi vượt những khó khăn khi gặp pháp thiền tông
02 Không có điều kiện giới thiệu người khác về thiền tông thì mình làm sao để tạo công đức
03 Cả nhà chỉ có một mình mình tu thiền tông thì có ảnh hưởng gì đường tu không
04 Khi mình qua đời mà con cháu lấy tiền phúng điếu thì có ảnh hưởng đường về phật giới của mình không
05 Người chết trên máy bay trên 10 km thì trung ấm thân có phải quay về trái đất không
06 Người có công đức ít mà chết trên máy bay thì có gặp được hoa tiêu thử đường về phật giới không
07 Nếu con chết mà gia đình tu theo vật lý thì có ảnh hưởng gì tới đường về phật giới của con không
08 Làm sao để khai thị ngộ nhập phật tri kiến của mình
09 Người khinh chê thiền tông khi bị thần kim cang đánh thì người này có chết liền không
10 Vua Ma Ba Tuần là ai và xuất hiện phá Đức Phật và thử tổ Ưu Ba Cúc Đa
11 Người tu sỹ đi 1 bước lạy 1 lạy có phải là tu chân chánh không
12 Một thiền một thất một thân nghĩa là gì
13 Tánh Phật sử dụng cái tưởng của Tánh Người để tạo công đức đúng không
14 Ban ngày nghe kinh thiền tông mà nằm ngủ thì thấy cõi âm là vì sao
15 Loài nào ở cõi vô hình nghe thiền tông quay lại làm người được
16 Làm sao để sau này chồng và con con tu theo thiền tông được
17 Làm sao để tánh Phật liên hệ với vị kim thân Phật khi vô trái đất mượn thân và tánh người
18 Chưa có yếu chỉ thiền tông, bí mật thiền tông thì có được về được phật giới không
19 Vọng tưởng và vọng tánh giống hay khác nhau
20 Làm gì để có công đức vô lượng
21 Tối ngủ nằm mơ thấy người âm có phải do công đức ít không
22 Tu thiền tông ĐỪNG CÓ TƯỞNG nghĩa là sao
23 Công đức ít có thể xin thần trở lại làm người liền tu thiền tông tiếp được không
24 Chùa thiền tông Tân Diệu có đăng ký hoạt động hàng năm, có tôn chỉ, cương lĩnh nội quy, giáo lý không
25 Quyển giáo lý của chùa Tân Diệu ở đâu mà có
26 Chùa thiền tông Tân Diệu tu có giáo luật chuẩn mực hay không
27 Chùa thiền tông Tân Diệu tu có giáo lễ, giáo điều, pháp phục hay không
28 Chùa thiền tông Tân Diệu tu có bằng cấp không, ai chứng nhận
29 Chùa thiền tông Tân Diệu có ban quản trị hay không
30 Có chắc chắn giải thoát không mà chùa dám treo bảng Chuyên Dạy Giải Thoát
31 Thành Phật là thành như thế nào sao không thấy chùa nào dám để bảng như chùa Tân Diệu
32 Căn cứ vào đâu mà chùa dám cho hỏi tự do, cõi vô hình làm sao kiểm chứng
33 Chùa thiền tông Tân Diệu có dám cam kết không dạy mê tín không
34 Xin bác cho con được đưa pháp thanh tịnh thiền tới các bạn tu vật lý
35 Giờ phải học Bài đường về phật giới mới phải không
36 Hiện tượng đang ngủ thấy tay chân bị giằng xéo là do gì
37 Có trường hợp nào thập thánh thử ít hơn 3 lần không
38 Trung ấm thân có biết được khoảng cách 5km, 10km không
39 Trung ấm thân tự bay ra ngoài 10km rồi mới theo hoa tiêu có được không
40 Hỏi về Ban nghi lễ thần thánh tiên
41 Nhờ bác cập nhật chi tiết nhất bài đường về phật giới có được không
42 Người sống với tánh người tối đa nhưng có tạo công đức thì có về phật giới được không
43 Sao thầy mặc áo cam hay áo vest để giải đáp không mặc áo nâu nữa
44 Cách thức để đem hài cốt về chùa Tân Diệu là sao
45 Niết bàn vi diệu là gì
46 Con số luân hồi 38 tỉ năm luân hồi trong bài dặn dò đường về phật giới ý nghĩa gì
47 Tại sao NGƯỜI TU không giải thoát về phật giới được


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientongmt@gmail.com