Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 16-02-2023 (ndlc)

Ngày đăng: 25-02-2023||

Tại sao hạt công đức lại có ở trái đất?
Tại sao con người thích tưởng tượng?


Xem video giải đáp


Nghe mp3 giải đáp

 

Link để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Link để tải file mp3 giải đáp

 

MỤC LỤC

01 Vì sao mình hay thấy sai lầm của người khác
02 Lý do gì quốc gia này hay chỉ trích quốc gia khác
03 Giải thích chữ THIỀN trong thiền tông
04 Giải thích câu Nhận ra tánh Thấy, Biết mình có nghe
05 An lạc hạnh có nghĩa là gì
06 Người tu thiền tông phải dựa vào đâu, tìm sự thật ở đâu
07 Tu theo thiền tông chủ yếu làm những việc gì
08 Tại sao có người quá khổ, làm lụng, thiếu ăn, gặp nạn
09 Người đạt bí mật thiền tông có chuyển đổi nghiệp được không
10 Muốn xuất kệ được phải làm sao
11 Nhất tự thiền dùng được 1 lần hay mấy lần
12 Có cách nào giúp mẹ làm nghề thầy bói theo được thiền tông
13 Vi sinh vật có phải là chúng sanh không
14 Vi khuẩn và vi trùng có tánh Phật không
15 Tại sao chỉ con người mới tạo được công đức
16 Tại sao hạt công đức lại có ở trái đất
17 Tại sao con người thích tưởng tượng
18 Tìm hiều thiền tông thế nào cho đúng
19 Đời mạt pháp đệ tử Như Lai tu sai những gì
20 Ý nghĩa chữ BÌNH THƯỜNG trong đạo Phật
21 Pháp môn PHƯỚC THUỆ SONG TU
22 Tại sao gọi tên Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam
23 Tại sao càng tu càng ngu mà Đức Phật lại dạy 5 pháp môn tu vật lý
24 Tại sao tu làm phước để lên trời là do cô hồn xúi
25 Không biết nguyên tắc âm dương thì tu đạo Phật đúng không
26 Muốn tìm hiểu sự thật trái đất thì tìm hiểu ở đâu
27 Tại sao cây to trên 60 năm có hồn cây
28 Tại sao dẹp vọng tưởng là không đúng
29 Khoa học có lấy được hạt phước đức, công đức không
30 Tánh Phật có đoạt xá được thai nhi trong bụng mẹ không
31 Hồi hướng công đức sẽ mất công đức hay có thêm công đức
32 Nguyên nhân gì chúng sanh có 10 phần mê muội
33 Muốn tu thiền tông thì bắt đầu từ đâu
34 Cúng như thế nào để có công đức, phước đức
35 Những hiện tượng lạ, âm thanh lạ trên thế giới là gì
36 Vô chùa cạo đầu không vợ con có trái quy tắc âm dương không
37 Ngồi thiền bị âm nhập, sao Đức Phật ngồi thiền
38 Khi văn minh lên cao, loài người có tìm thấy trái đất khác
39 Phân biệt 6 thứ tánh
40 Công đức trong hòm công đức có ý nghĩa gì
41 Càng tu càng ngu, nhưng sao nhiều người thích tu
42 Tất cả những gì có hình tướng là giả dối là ý nói hình tướng gì
43 Sau khi công bố thiền tông thì chùa Tân Diệu còn nhiệm vụ gì
 

 


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientongmt@gmail.com