Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 (ndlc)

Ngày đăng: 03-08-2023||

Số lượng tánh Phật được giải thoát thì vô cùng ít ỏi so với số còn đi luân hồi hoặc làm vi khuẩn. Biết rõ như thế nhưng Chư Phật vẫn đều đặn đưa các tánh Phật vào Tam giới. Tại sao Chư Phật phải làm như vậy?


Xem video giải đáp


Nghe mp3 giải đáp

 

Link để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Link để tải file mp3 giải đáp

 

MỤC LỤC

01 Người như thế nào mới thấy được địa ngục
02 Khi tiếp xúc chúng sanh ở địa ngục ông Mục Kiền Liên có bị gì không
03 Cửa xuống địa ngục ở đâu trên trái đất 03-04
04 Tại sao người tứ đại như Mục Kiền Liên đi xuống địa ngục được 05
05 Có người nói gặp chúng sanh ở địa ngục là thật hay giả 06
06 Đức Phật có tác động thay đổi nhân quả của chúng sanh không 07
07 Làm sao Mục Kiền Liên nhìn biết ai có công đức 08
08 Tại sao chỉ có ông Xá Lợi Phất nhìn thấy được phật giới 09
09 Làm sao công đức quấn được ác đức 10-11
10 Tại sao Đức Phật giúp được mẹ Mục Kiền Liên thoát kiếp địa ngục 12
11 Cầu cúng, ăn năn sám hối có thay đổi nhân quả được không 13-15
12 Mục Kiền Liên kéo mẹ từ địa ngục lên bằng cách nào 16
13 Mẹ Mục Kiền Liên tại sao lên được cõi trời sống 17
14 Thân trung ấm của mẹ Mục Kiền Liên ở tạm ở đâu trước khi lên trời 18
15 Làm sao các thánh tăng biết mình có công đức 19
16 Làm cách nào ngồi thiền xuất công đức ra 20
17 Mẹ Mục Kiền Liên lên cõi trời Đao Lợi bao lâu 21
18 Việc Mục Kiền Liên cứu mẹ ghi trong Kinh vu lan báo hiếu hay phẩm phổ môn 22-23
19 Mở máy thiền tông giúp cô hồn tu là tạo công đức? 24
20 Thường trụ tam bảo trong đạo Phật thiền tông 25
21 Đức Đạt Ma nói 1 hoa nở 5 cánh là ẩn ý gì 26
22 Đức Phật phải làm gì để giúp tổ thiền tông 27
23 Những người triệt phá thiền tông là do nhân duyên gì 28
24 Những nhà tiên tri có vai trò gì trong thế giới này 29
25 Núi lửa phun trào thì trung ấm thân ở hỏa ngục có thoát ra được không 30
26 Việc phân định Tánh Phật là nam hay nữ là khi nào 31
27 Vị Phật có biết trước tánh Phật nào về phật giới hay đi vào hầm lửa 32
28 Tại sao kim thân Phật đều đặn đưa tánh Phật vào tam giới 33
29 Tánh Phật của thánh chúa có về được phật giới không 34
30 Lời nguyền của Ma Vương, ma vương là ai 35
31 Hoa Ưu Đàm nở là biểu hiện gì 36
32 Tên của vị Phật có chữ VĂN không 37
33 Sức mạnh vô hình và sức mạnh hữu hình, cái nào mạnh hơn 38
34 Các vị thần trong truyền thuyết như thần chiến tranh là chỉ ai 39
35 Chuyền thần thánh, phong thần có ý nghĩa gì 40-41
36 Trời tứ thiên vương, ý nghĩa các binh khí 42-44
37 Dấu vết khảo cổ của nền văn minh không gian 45
38 Chu kỳ lập đạo ở trái đất 46
39 Tại sao đạo thần đạo thánh đạo tiên không cùng tồn tại 47
40 Lý do thánh chúa không thích đạo Phật 48
41 Thánh chúa thế giới tại sao không lập 1 đạo mà nhiều đạo 49
42 Càng tu càng ngu càng ác là ý nói tu theo đạo nào 50
43 Tại sao tu để an cái tưởng mà lại tạo nhân quả 51
44 Những người không tu đạo nào hết mà mỉa mai người tu là bị thánh chi phối phải không 52
45 Tu theo đạo cô hồn là tu sao 53-55
46 Tiêu chuẩn vào làm việc trong ban thần thánh tiên 56-57
47 Khi trái đất tan rã các vị thần thánh tiên có tự bay qua trái đất mới được không 58
48 Lớp điện từ âm dương bao trái đất và bầu khí quyển trái đất có nhiệm vụ gì 59
49 Sao vị thần quản lý thân phi hành gia chết ngoài không gian 60
50 Ban thần thánh tiên làm gì để không bị loài cô hồn tác động 61
51 Tổ chức của thế giới vô hình và thế giới hữu hình 62-65
52 Loài người có thể nhận biết thế giới vô hình không 66
53 Thần thánh tiên ảnh hưởng gì tới việc tánh Phật về phật giới 67
54 Ai có thể kiểm soát thế giới vô hình, hữu hình 68
55 Tìm hiểu thế giới vô hình thế nào để không bị mê tín 69
56 Cửa hải triều âm hải triều dương có xuyên qua trục trái đất không 70
57 Các kim thân đưa tánh Phật vào tam giới thời điểm nào 71
58 Có tánh Phật nào được vô ban thần thánh tiên làm việc khi mới vào trái đất không 72
59 Tại sao cô hồn dụ dỗ các tánh Phật luân hồi trong tam giới này 73
60 Đức Phật có dùng thân người để điều hành dòng thiền không 74
61 Người tu thiền tông nếu muốn chết ngay để về phật giới liền có được không 75
62 Người tu thiền tông muốn ở lại trái đất không về phật giới được không 76
63 Những người tu bị bệnh nặng là do gì 77
64 Khi hôn mê mà chưa chết, chết lâm sàng, trung ấm thân xuất thân tứ đại là do gì 78-80
65 Người xuất thân trung ấm ra khỏi thân tứ đại là do gì 81-82
66 Khi chết, thân trung ấm xuất ra ở đâu trên thân người, sao thời gian xuất khác nhau 83-84
67 Muốn được thần báo trước ngày chết thì tu thế nào, nói người khác biết được không 85-86
68 Cận tử nghiệp mà bị sân hận là do gì 87
69 Tại sao Võ Tắc Thiên tự tịch được 88
70 Pháp môn nam truyền, bắc truyền là gì 89
71 Đạo phật có mấy loại giải thoát, giải thoát thân 90
72 Chánh tà trong thiền tông 91
73 Kinh Duy Ma Cật phẩm 10 Phật Hương Tích 92-95
74 Tại sao thanh văn và bích chi không đến nước Chúng Hương 96
75 Phật Hương Tích dùng mùi hương dạy đạo 97
76 Nhiệm vụ và hạnh nguyện Bồ tát trong phẩm Hương Tích 98 - 109
77 Nếu thầy Nhân mất, làm sao để nhiều người vẫn theo học thiền tông
 

 


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com