Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam 26-12-2020

Ngày đăng: 31-12-2020||

Luật thánh là gì? Người muốn tu theo đạo phật khoa học thiền tông thì tìm hiểu thế nào cho đúng? Căn bản công thức tu thiền tông là gì?


Xem video:

 

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7

Phần 8


Nghe mp3:

 


☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

- Bấm vào link bên dưới để tải file mp3 giải đáp:

PHẦN 1

PHẦN 2

PHẦN 3

PHẦN 4

PHẦN 5

PHẦN 6

PHẦN 7

PHẦN 8

 

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

 


Mục lục câu hỏi

Phần 1
01 Tại sao người tu thiền tông khó trở về phật giới
02 Hỏi về bí kiếp thiền tông
03 Tu thiền tông có liên quan hay dính dáng gì tới sức hút trái đất không
04 Sức hút 6 bầu khí quyển của trái đất là sao
05 Bác cố gắng xin xuất bản quyển giáo lý được không
06 Nhà nước cho tự do viết sách mà sao sách bác không xuất bản được
07 Lý do gì người tu thiền tông có tánh tham
08 Người tu thiền tông có tánh tham có bỏ được không
09 Người tu thiền tông có tánh tham khi chết đi về đâu
10 Người không tu thiền tông có tánh tham khi chết đi về đâu
11 Người tu thiền tông có tánh tham và ăn cắp những thứ của thiền tông khi chết đi về đâu
12 Người tu thiền tông làm tôi tớ cho những người ăn cắp pháp môn thiền tông chết đi về đâu
13 Tại sao người tu thiền tông thích làm tay sai cho những người ăn cắp pháp môn thiền tông
14 Người có tánh tham mạnh không chiếm được của người khác thì họ sẽ làm gì
15 Làm sao giúp người có tánh tham bỏ được tánh tham
16 Người tu thiền tông mà thích làm này làm kia
17 Người tu thiền tông thích làm này kia để lưu lại cho hậu thế thì có đúng không
18 Người có tham vọng có trở về phật giới được không
19 Người không có nhiệm vụ mà tự ý công bố giáo lý thì chết vào nơi không có ánh sáng hay bất đắc kỳ tử, có cách nào giúp họ
20 Cách nhìn người biết người đó có kiến chấp
21 Mày dốt mà hay nói thì thiên hạ cười cho nghĩa là sao
22 Tại sao bác trình bày giác ngộ giải thoát mà bị cho là tâm thần và hoang tưởng
23 Con tu thiền tông muốn cất thiền tông thất có được không
24 Đi chùa cầu xin Phật thì Phật có ban phước không
25 Khi nào bác cho công bố quyển giáo lý đạo phật khoa học thiền tông
 
Phần 2 
26 Tạo công đức trong sáng phải làm thế nào
27 Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam dạy gì
28 Nhiều thầy giảng đạo rất hay, làm sao biết thầy dạy đúng hay sai
29 Hàng ngày cúng phật, phật có ăn được không
30 Cầu nguyện Phật cho không bị tai nạn có được không
31 Tu hàng ngày Lạy phật 500 lạy thì có công đức không
32 Tu thiền tông có dễ không
33 Muốn nối tiếp dòng thiền tông thì phải làm sao
34 Bác cho công bố huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông để làm gì
35 Tại sao chùa thiền tông Tân Diệu không thắp nhang hàng ngày
36 Mở kinh sám hối suốt ngày trong nhà có được không
37 Trung ấm thân của người chết hình thể như thế nào
38 Tu thiền tông được lợi ích gì
39 Người tu thiền tông mà làm đủ chuyện để có danh thì có giải thoát được không
40 Người tu thiền tông mà nài nỉ người khác tu thì có công đức không
41 Người tu thiền tông mà không tìm hiểu kỹ mà nhào vô tu liền thì kết quả thế nào
42 Làm sao biết được người tu thiền tông tu đúng hay sai
43 Lý do gì nhiều người tu thiền tông bị tu sai
44 Người tu thiền tông mà sai thì họ đi về đâu
45 Lý do gì người tu giải thoát mà không giải thoát được thì không trở lại dòng tộc được
46 Tại sao người tu theo quy luật vật lý, không chứng đắc gì, lại trở lại dòng tộc được
47 Tại sao có người tu theo quy luật vật lý mà không trở lại làm người được
48 người tu vật lý sau khi chết sẽ đi về đâu
49 Lý do gì 100 người được truyền bí mật chỉ 5 người về, vậy 95 người kia đi đâu
50 Giải thích tâm tài lực của người nối tiếp dòng thiền tông
51 Người âm ở nước ngoài có nghe hiểu thiền tông không
52 Người ở nước ngoài khi chết về phật giới có trở ngại gì không
53 Thần nhân quả nước ngoài có hiểu về giải thoát không
 
Phần 3 
54 Người tham, ăn cắp pháp môn thiền tông nói Phật Thích Ca Văn hiện hình dạy họ có đúng không
55 Thánh và thần 2 bên vai giáp ghi tội phước của mình có đúng không
56 Thánh thần và quỷ thần có giống nhau không
57 Thánh có ban phước cho người cầu xin thánh không
58 Tạo công đức hiệu quả là tạo như thế nào
59 Muốn vững chắc 100% về phật giới thì tu làm sao
60 Người cướp giật người khác mà giấu thần và thánh có được không
61 Tạo công đức thế nào để không bị bôi đen
62 Tại sao thầy trong giáo hội cho thiền tông là bịa đặt và ma vương
63 Chẳng lẽ ở Việt Nam trên 18600 ngôi chùa mà không có chùa dạy giải thoát
64 Người đi tu để làm gì
65 Người đi tu có trở lại làm người được không, nhân quả của họ đi đâu
66 Muốn đi tu trước nhất phải làm sao
67 Tu là phải tự làm không nhờ ai trợ giúp đúng không
68 Tại sao người chửi Đức Phật không nặng bằng người khinh chê kinh Diệu Pháp Liên Hoa
69 Như thế nào thì gọi là khinh chê hay phá pháp môn thiền tông
70 Người khinh chê hay phá thiền tông khi chết nhân quả thế nào
71 Những người khinh chê hay phá thiền tông là vì sao
72 Sau khi khinh chê hay phá thiền tông nếu ăn năn hối lỗi thì có được không
73 Những người bị nghiệp ác đức độc không có cách nào thoát được không
74 Người xuất gia nếu tu không đến nơi mong muốn thì chết có về dòng tộc được không
75 Các đạo có 1 pháp môn tu, tại sao đạo Phật có tới 6 pháp môn tu
76 Có rất nhiều đạo vậy nên tu theo đạo nào là đúng nhất
77 Cất thiền viện để tu theo đạo Phật có đúng không
78 Người xuất gia hoàn tục khi chết có được vào dòng tộc không
79 Người tu thiền tông chuyển sang tu tịnh độ thì chết có vãng sanh được không
80 Tiêu chuẩn thế nào mới tu giải thoát được
81 Người tu thiền tông ăn cắp giáo lý có nhân quả gì không
82 Người gọi người ăn cắp giáo lý là sư phụ khi chết đi về đâu
 
Phần 4 
83 Ở trái đất này không có nhân quả mà nó tự nhiên như vậy có đúng không
84 Tại sao tánh phật không lo tạo công đức mà ham làm này làm kia
85 Tại sao tánh phật không lo tạo công đức về mà còn phá pháp môn thiền tông
86 Tánh phật là sáng suốt sao tánh người thân người không làm theo tánh phật
87 Tại sao ban đầu tánh phật dẫn thân và tánh người đi học giải thoát
88 Làm sao cho người tham ăn cắp thiền tông hết tham
89 Người tham chiếm lấy thiền tông do thánh nhập, sao người này không biết họ bị thánh khiển
90 Tại sao người giải đáp thiền tông không biết phải tra google mà khối người tin theo
91 Người bị thánh nhập làm sao cho thánh xuất ra
92 Có nhiều người ăn cắp thiền tông sao không thấy bị gì
93 Người tu thiền tông mà lấp la lấp lửng, chạy qua người khác rồi chạy lại thì có về được không
94 Bản đồ sức hút 6 bầu khí quyển trái đất nằm ở đâu
95 Máy bay mất tích có phải do người ngoài hành tinh làm
96 Ai đứng ra công bố giáo lý thiền tông ở Việt Nam
97 Tiêu chuẩn của giảng sư đạo phật là sao
98 Người xuất gia đi tu mà không giải thoát được thì sẽ đi đâu, có về dòng tộc làm người được không
99 Người tu không chịu tu mà đi cướp người này người kia thì chết đi về đâu
100 Người tu theo đạo phật mà tu không đúng có bị tội gì không
101 Nhân quả của người tu và người không tu giống nhau hay khác nhau
102 Tại sao người tu lại quá tham
103 Tu vật lý là tu làm sao
104 Người tu theo thiền tông có bị nhân quả không
105 Tu vật lý mà tu sai thì nhân quả nặng nhất là đi đâu
106 Người tu theo đạo thánh mà không thành thánh thì sẽ đi về đâu
107 Người tu đạo vật lý chuyển sang tu thiền tông có bị gì không
108 Người tu thiền tông có tham vọng nhiều có hệ lụy gí không
109 Muốn tu thiền tông mà không bị hệ lụy gì thì tu làm sao
110 Muốn tu thiền tông không bị sai thì cần có kiến thức thế nào
 
Phần 5
111 Lý do gì Đức Phật nói pháp 7000 người đều nghe thấy
112 Lý do gì con người có kiến chấp rất nhiều
113 Người tu thiền tông được cấp giấy chứng nhận rồi qua đạo thánh tu có được không
114 Người tu thiền tông theo ước tính có bao nhiêu người giải thoát
115 Trái đất này có mấy đạo để tu
116 Đạo Phật cốt yếu là giải thoát mà sao không thấy giảng sư nào dạy
117 Có giảng sư huyện Bình Chánh giảng người giảng thiền ôm là bậc đại trí tuệ, xin bác cho ý kiến
118 Có vị tiến sỹ phật học quận 10 hay giảng về tình yêu tình dục hơn là giác ngộ là tại sao
119 Có vị tiến sỹ  quận 12 giảng phật dạy tâm không phân biệt có đúng không
120 Ở Việt Nam có ai đủ tư cách cấp bằng tiến sỹ phật học không
121 Càng có nhiều bằng tiến sỹ càng hiểu biết nhiều là càng giác ngộ có đúng không
122 Giải thoát là cốt tủy đạo phật, vậy ở Việt Nam có bao nhiêu chùa dạy giải thoát
123 Người xuất gia vào chùa mà không biết tu giải thoát thì sẽ đi về đâu
124 Pháp môn mật chú trong đạo phật tu để được gì
125 Tu theo pháp môn tịnh độ tông có giải thoát không
126 Luật thánh là ý nói gì
127 Đạo phật khoa học thiền tông không cho giảng mà chỉ giải đáp là tại sao
128 Người muốn tu theo đạo phật khoa học thiền tông thì tìm hiểu thế nào cho đúng
129 Thời Đức Phật có chữ viết chưa
130 Tại sao các tiến sỹ phật học lại khẳng định thời Đức Phật chưa có chữ viết
131 Người tu thiền tông tập trung đông được không
132 Người tu giải thoát mà không giải thoát được sau khi chết đi về đâu
133 Người tu giải thoát mà không lo giải thoát tiếp tay người khác triệt phá thiền tông chết đi về đâu
134 Người tu thiền tông xưng mình là thánh là phật có đúng không
135 Sư cô theo thiền tông nhưng vẫn phụ giúp chùa vật lý thì có giải thoát không
 
Phần 6 
136 Vật chất tối có nghĩa là gì
137 Có thầy nói trời cao vời vợi, vậy trời cao bao nhiêu km
138 Tu theo đạo Phật phải hiểu như thế nào cho đúng
139 Tại sao không chùa nào treo bảng hiệu tu
140 Pháp môn thiền tông có khác gì các pháp môn khác trong đạo phật
141 Muốn tu theo đạo Phật mà không mê tín thì làm sao
142 Đạo 1 chiều là đạo như thế nào, đạo thời kỳ đồ đồng có còn phù hợp thời văn minh ngày nay
143 Con người sống thời văn minh tại sao tin bùa, tin chú, tin ngải
144 Đạo phật có tinh hoa sao các chùa không dạy cho phật tử biết
145 Pháp môn thiền tông có 1 không 2 sao giáo hội quyết dẹp cho bằng được
146 Vào thiền viện tu có giải thoát được không
147 Vào tu viện tu để được gí
148 Chùa thiền tông Tân Diệu cũng thờ Phật và bồ tát vậy khác gì các chùa khác
149 Đạo phật là giác ngộ và giải thoát, thầy tu không biết 2 phần này thì họ tu gì
150 Tu sai lời Phật dạy thì có nhân quả gì không
151 Đạo Phật là đạo giải thoát cớ sao không thấy chùa nào dạy
152 Tu tưởng là tu gì
153 Đạo Phật khoa học thiền tông phổ biến gì
154 Vì sao các thầy cất chùa không dạy giác ngộ mà dạy cúng
155 Vì sao mỗi thầy tu một kiểu không giống nhau
156 Nhà nước cho tự do tín ngưỡng các thầy cấm có đúng luật không
157 Con không tu thiền tông mà tu niệm phật về cực lạc hưởng sung sướng có được không
158 Tại sao nhà nước không mang ơn chùa Tân Diệu từng nuôi hơn 60 chiến sỹ cách mạng mà muốn dẹp chùa
159 Nhà nước cho tự do viết sách nhưng giáo hội cấm, chẳng lẽ giáo hội cao hơn nhà nước
160 Sách bác rất khoa học mà sao giáo hội cấm và thu hồi
161 Nếu may mắn đọc được giáo lý thì có lợi ích gì
162 Lý do gì thầy cúng không dám đọc sách thiền tông
163 Người có kiến chấp to mà đọc giáo lý thì người này sẽ như thế nào
164 Người có tánh tham cướp giáo lý có nhân quả gì không
165 Tu hành 3 lần a tăng kỳ kiếp là tu sao
 
Phần 7 
166 Đạo phật là đạo giác ngộ mà sao không thấy chùa nào dạy
167 Tại sao thời văn minh mà có người vẫn cúng sao trên trời
168 Phải làm sao cho người Việt Nam không mê tín
169 Căn bản công thức tu thiền tông là gì
170 Con muốn xem giáo lý mà bác không xuất bản được thì phải làm sao
171 Nhà nước cho tự do viết sách cớ sao nhiều thầy cấm bác
172 Bị cấm xuất bản sách sao mình không khiếu nại
173 Sách có lợi cho nhân dân và quốc gia tại sao nhà xuất bản cấm
174 Bác dự kiến quyển giáo lý khi nào xuất bản ra
175 Nhà nước cho tự do viết sách, các thầy cấm có phải là chính quyền không mà có quyền này
176 Sách thực tế khoa học tại sao không được xuất bản
177 Bác Hồ dạy 1 dân tộc mê tín dị đoan thì dân tộc đó khiếp nhước, trước sau gì cũng mất nước
178 Cháu muốn đọc cuốn giáo lý để biết cái gì mê tín cái gì chánh tín, khi nào mới được đọc
179 Đảng và nhà nước cho tự do viết sách nhưng nhà xuất bản không cho, tại sao bác không lo lót
180 Cục trưởng cục xuất bản ông Nguyễn Nguyên nghe lời giáo hội cấm xuất bản sách thiền tông
181 Sao mình không khiếu nại nhà xuất bản
182 Nhà nước cho tự do viết sách ông Nguyễn Nguyên cãi lại chính phủ đúng không
183 Bà chủ tịch quốc hội cho tự do viết sách, nhưng ông Nguyễn Nguyên nghe lời giáo hội cấm xuất bản, sao mình không trình báo
 
Phần 8
184 Thần kim cang ở đâu, tu sao được làm thần kim cang
185 Người tu thiền tông ngủ mơ ác mộng có phải do tưởng nhiều không
186 Người tu thiền tông không nhận tánh và không tập được thanh tịnh thì chết có giải thoát được không công đức có bôi đen không
187 Có phải tổ luân hồi theo dòng thiền tông đời này đời khác không, chỉ có 36 vị tổ thôi đúng không
188 Những vị phật đều phải vào dòng tộc màu vàng hay dòng tộc nào cũng được
189 Kinh pháp hoa nói tất cả các đời phật ở trái đất này đều có long nữ công bố thiền tông đúng không
190 Tam giới có tuổi thọ là bao nhiêu, hình thành tam giới thế nào
191 Trạng thái rơi vào bể tánh thanh tịnh của chính mình của tiểu thừa và thiền tông khác nhau không
192 Tu nhập thế mới mau giải thoát, tu xuất thế không giải thoát đúng không
193 Khi dòng thiền tông chấm dứt các vị tổ sẽ đi đâu
194 Bồ tát Di lặc luân hồi thế nào khi hết tuổi thọ ở trời Đâu Suất
195 Vị trưởng dòng tộc là ai và cư trú ở đâu trong tam giới này
196 Hoa Ưu Đàm có phải là giáo lý đạo phật và 90 ngàn năm chưa nở không
197 Người tu thiền tông rơi vào bể tánh thanh tịnh và chiếu kiến ngũ uẩn giai không nếu tự tịch có về phật giới không

 


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientongmt@gmail.com