Giải đáp đạo Phật Khoa học Thiền tông 26-07-2020

Ngày đăng: 26-07-2020||


Xem video giải đáp


Nghe mp3 giải đáp:

 


Nghe Full Giải đáp ở mục CHUẨN HÓA

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

 


 

Mục lục câu hỏi

01 pháp môn thiền tông các vị tiến sỹ phật học có sưu tầm nghiên cứu được không?
02 Người ăn cướp pháp thiền tông có bị gì không?
03 Có rất nhiều đạo rồi tại sao chùa Tân Diệu công bố pháp môn thiền tông nữa?
04 Đạo phật có 84 ngàn pháp môn mà chẳng lẽ không có pháp nào về giải thoát?
05 Ở Việt Nam có tới 16800 ngôi chùa chẳng lẽ không có chùa dạy giải thoát?
06 Muốn tu theo đạo phật phải tìm hiểu thế nào?
07 Tại sao sách bác Nhân khoa học lại bị cấm xuất bản?
08 Tu tịnh độ thường thấy hình ảnh phật A Di Đà vậy đó là ai?
09 Trước đây tu tịnh độ giờ qua tu thiền tông có cơ hội giải thoát không?
10 Chùa thiền tông Tân Diệu phổ biến đạo phật khoa học thiền tông là dạy gì?
11 Tu theo đạo phật khoa học thiền tông khác gì các đạo khác?
12 Đức Phật A Di Đà là ai, dạy đạo để làm gì?
13 Muốn tu 1 đạo nào đó mà ko bị sai thì tu như thế nào?
14 Đạo khoa học là đạo như thế nào?
15 Muốn tu giải thoát tìm thầy nào chùa nào để tu?
16 Đại hải thanh tịnh là ở đâu, vô đây sống có giải thoát không?
17 Người ăn cướp đồ của người khác thì chết đi về đâu?
18 Loài người mê muội hết cả mười chẳng lẽ ai cũng mê muội hết?
19 Người nữ không thành phật được, vậy muốn thành thân nam phải tu thế nào?
20 Tại sao không có thầy nào biết tu giải thoát?
21 Một vị giảng sư sao không thể trả lời câu hỏi Niết Bàn ở đâu?
22 Đạo phật là đạo giải thoát cớ sao không ai biết?
23 Tại sao mỗi thầy dạy một kiểu?
24 Tứ thiền bát định là gì?
25 Tu tứ quả thinh văn là tu sao?
26 Chân thường vô thường là nói tới cái gì?
27 Tại sao thầy ko biết ý nghĩa Ca Diếp cầm cành sen mà lại đi giảng thiền tông?
28 Đạo thánh đạo phật đạo nào lớn nhất làm sao cho đạo phật phát triển mạnh?
29 Niệm phật cho tới vô niệm là như thế nào?
30 Bịt tai nghe tiếng o o có phải tiếng của điện từ âm dương không?
31 Tu theo thần giải thoát vì sao, tu theo thánh không giải thoát là sao?
32 Hoạnh tài bất phú nghĩa là gì?
33 Tại sao Đức Tịnh trả lời cho phật tử khác chùa Tân Diệu?
34 Như Lai không từ đâu đến mà không đi về đâu nghĩa là sao?
35 Các phật tử chết trước khi thầy côn bố bài đường về phật giới mới  thì có về được không?
36 Tục lệ bó thân người chết có ảnh hưởng thân trung ấm xuất ra không?
37 Tại sao giáo hội không hòa hợp chùa Tân Diệu để dạy thiền tông?
38 Truyền thuyết Quan Âm Thị Kính tu thành Quan Âm?
39 Bổn sư và bản sư, kim cang và kim cương, tính và tánh có giống nhau không?
40 Nói là thuộc Pháp trần hay thuộc bài đường về phật giới?
41 Thứ tự sắp xếp chữ buông dừng thôi dứt?
42 Nhiệt tình làm công đức có sao không?
43 Làm cách nào trong tàng thức luôn nhớ về phật giới?
44 Lộ trình pháp môn thiền tông theo sự sắp xếp của chư phật đúng không?
45 Mê tín và chánh tín ra đời theo quy tắc nào?
46 Cuồng tín, với các đạo khác chánh tín và mê tín là thế nào?
47 Tu theo thánh tại sao không giải thoát được, làm sao để thoát ra?
48 Tu sai có nghĩa là tu không đúng quy luật vật lý đúng không?
49 Giáo lý có 3 quyển là gì?
50 Tuy chống đối thiền tông nhưng lại đi phổ biến thiền tông thì có nhân quả gì?
51 Thầy vừa tu trong chùa vừa tu thiền tông có giải thoát được không?
52 Người không biết gì về thiền tông mà bắt chước làm này kia tạo công đức thì có công đức không?
53 Trong trung ấm thân có khối mơ tưởng là khối này?
54 Kệ truyền thiền có ý nghĩa gì?
55 Tứ diệu đế Làm sao biết 1 người đạt quả vị a la hán hay mạo danh?
56 Tu sỹ tại sao cố tình giảng sai lời phật dạy?
57 Đạo phật khoa học thiền tông có tác động thế nào tới nền khoa học, vùng nhật dừng?
58 Tạo công đức trong sáng là sao?
59 Phước đức mình tạo trước đây có ảnh hưởng gì việc giải thoát không?
60 người gặp khó khăn nghịch cảnh người thì thuận duyên là do gì, có tác động tới việc tu thế nào?
61 Tượng phật A Di Đà mình muốn bỏ thì làm cách nào cho đúng?
62 Thổ công, ông công cò là vị nào?
63 Người tu giữ 3 giới là giới gì?
64 Ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và kim thân phật khác nhau thế nào?
65 Cực nam trái đất ở đâu?
66 Người vừa chết ra thì đang đứng ở nơi nào chờ thánh thử?
67 Người vừa chết đã đi thọ nghiệp tại sao còn chưa đi?
68 Rơi vào bể tánh thanh tịnh phật tánh là bể tánh nào?
69 Vô trụ với vật chất nghĩa là sao?
70 Hỏi công thức thanh tịnh rỗng lặng hằng tri?
 


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientongmt@gmail.com