Giải Đáp 22-08-2021: Phong Thiền Tông Sư - Tuyệt Mật

Ngày đăng: 22-08-2021||

Thiền tông sư sống như thế nào? Điều khó khăn nhất khi trở thành 1 thiền tông sư là gì? Nhiệm vụ của thiền tông sư cơ bản là gì?


Thưa quý độc giả và Phật tử gần xa,
 
Vừa qua, PT. Hoàng Thị Thu Hồng, cư ngụ tại quận Bình Thạnh, Tp.HCM, có gửi thư hỏi Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân một số câu hỏi còn thắc mắc. Trong đó, có những câu hỏi liên quan đến phần tuyệt mật của pháp môn Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam chưa được công bố.
 
Nay Ban Quản trị xin được chia sẻ cùng quý độc giả và Phật tử gần xa toàn bộ câu hỏi của PT. Hoàng Thị Thu Hồng như sau:
 


Nghe mp3
 
 

 
 
 

Link để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Link để tải file mp3 giải đáp

 


MỤC LỤC CÁC CÂU HỎI 
 
01 Ý nghĩa 3 chữ thiền tông sư
02 Tại sao trước đây bác nói trong thiền tông không có thiền tông sư
03 Tại sao thiền tông cần có thiền tông sư
04 Vai trò của thiền tông sư trong giai đoạn phát triển là gì
05 Thiền tông sư sống như thế nào
06 Điều khó khăn nhất khi trở thành 1 thiền tông sư là gì
07 Nhiệm vụ của thiền tông sư cơ bản là gì
08 Muốn đươc truyền bí kíp thiền tông có bắt buộc phải là thiền tông sư không
09 Một thiền tông sư cần gì để hoàn thành nhiệm vụ của mình
10 Người ham muốn đạt được danh thiền tông sư thì phải như thế nào
11 Người từ chối không muốn làm thiền tông sư thì sẽ như thế nào
12 Thiền tông sư mà quay lưng với thiền tông thì nhân quả thế nào
13 Người tự xưng thiền tông sư và ăn cắp pháp môn thiền tông thì nhân quả thế nào
14 Một người bị lấy bằng thiền tông sư thì trở lại làm thiền gia, phật gia, phật tử hay sao
15 Ai là người đủ điều kiện phong thiền tông sư cho người khác
16 Nếu nhiều người không ủng hộ phong thiền tông sư cho người bác Nhân chỉ định thì giải quyết thế nào


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientongmt@gmail.com