Giải Đáp 21/1/2022: Mục Kiền Liên Cứu Mẹ. Đá Mão Nhiệt Vương. A La Hán. Công Đức

Ngày đăng: 02-02-2022||

Càng đọc sách Thiền Tông nghe giải đáp nhiều lần càng thấy cảm ngộ nhiều


Thưa quý Phật tử và độc giả gần xa,
 
Vừa qua, thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân – Viện chủ Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có giải đáp thắc mắc về những câu hỏi tuyệt mật về Thiền Tông cho 8 vị, gồm:
 
1. Nguyễn Thành Tài, cư ngụ huyện Nhà Bè, Tp.HCM.
 
2. Bùi Thị Tươi, cư ngụ xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
 
3. Nguyễn Thị Điệp, cư ngụ khu phố 5, phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương.
 
4. Nguyễn Huỳnh Long, cư ngụ Vĩnh Thuận – Kiên Giang.
 
5. Tô Thị Thu Hoài, cư ngụ Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 
6. Nguyễn Thị Bích, cư ngụ phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
 
7. Nguyễn Đức Thành, cư ngụ Tp. Huế.
 
8. Nguyễn Thị Thùy Trang, cư ngụ Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
 
Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu xin chia sẻ nguyên văn toàn bộ video về phần hỏi đáp này tới quý vị như sau:


Nghe mp3

 

 
Link để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Link để tải file mp3 giải đáp


MỤC LỤC CÂU HỎI

 Câu hỏi của Nguyễn Thành Tài, ở huyện Nhà Bè, Tp.HCM
01 Tánh Cô hồn ở đâu
02 Tuổi thọ của Thần
03 Tuổi thọ của Tiên thừa hành
04 Thần có sinh ra theo qui luật Âm Dương
05 Hành tinh thay thế Trái đất bị bể có loài nào sống trên đó chưa
06 Sao lửa cháy được trong lõi trái đất
07 Núi lửa phun trào
08 Đúc tượng thầy tu còn sống để thờ
09 Tánh Phật từ Phật giới vào trái đất tạo Công đức trở về phật giới
10 Lưới Đế Châu
11 Đá Mão Nhiệt Vương
12 Hiện nay có còn Đạo của Thánh chủ trái đất
13 Tu niệm Phật có vị ngọt trong miệng
14 Tu Thiền tông có hiện tượng mất thân
15 Các vị đệ tử Phật chứng A La Hán như thế nào
16 Tu thành Thánh A La Hán đã giải thoát chưa
17 Tánh Phật từ phật giới vừa vào trái đất lại muốn trở về phật giới liền
18 Sao có tánh Phật muốn tạo công đức, có tánh Phật muốn cướp, phá pháp môn Thiền Tông
19 Đã tu theo Thiền Tông sao lại chửi lại pháp môn Thiền Tông
20 Thiền Tông sư giả
21 Người ở Địa ngục mang thân gì
22 Mục Kiền Liên cứu mẹ
23 Người lấy được nền văn minh không gian
24 Dùng phương tiện Khoa học để tiếp cận giới vô hình
25 khoa học lên cao có thể liên lạc với cõi Trời, Thần
26 Cao Đăng Phật Quốc
27 Vị Phật đầu tiên của trái đất
28 Trình tự bắt đầu của vị Phật đầu tiên của trái đất
 Câu hỏi của Bùi Thị  Tươi, ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
29 Đã có Pháp trần có còn bị hoa tiêu giả thử
 Câu hỏi của Nguyễn Thị Điệp, ở TP. Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương
30 2 dạng người theo Thiền Tông
 Câu hỏi của Nguyễn Huỳnh Long, ở Vĩnh Thuận – Kiên Giang
31 Công đức, Phước đức, Ác đức
32 Tánh Phật nhập thai mẹ theo thứ tự thế nào
33 Luân hồi của Tánh Phật khi vào Tam giới
34 Làm gì để trở thành 1 vị Toàn năng Toàn giác
35 Sao tánh Người lại có 16 thứ
36 Lục tổ để lại Thân Kim Cang
 Câu hỏi của Tô Thị Thu Hoài, ở Biên Hòa, Đồng Nai
37 Ngộ Bổn lai tư đồ…
38 Đức Phật có dạy cầu siêu
39 Đường về phật giới có Bí kíp
40 Người học Thiền Tông phải sống như thế nào cho đúng
41 Ngũ ấm xí thạnh khổ
42 Oán tắc hội khổ
43 Tự tu tánh là Công, tự tu thân là Đức
44 Vô sở đắc mà đắc
45 Người tự xưng và muốn cướp pháp môn Thiền Tông
 Câu hỏi của Nguyễn Thị Bích, ở quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
46 Bí kíp Đức Phật dạy gì
47 Lý do gì, mà các Môn đồ của Đức Phật, lại không đem quyển Giáo Lý của pháp môn ra học
48 Bí kíp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam mở ra có lợi gì
49 Sao Đức Phật không dạy chỉ một pháp môn Giác ngộ & Giải thoát từ đầu mà bày ra nhiều pháp môn khác
50 Sao pháp môn thứ 6 lại để người không phải thầy tu dạy
51 Có cách nào để pháp mônThiền Tông được coi như 1 môn khoa học 
52 Căn bản của Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam
53 Phân biệt Hoa tiêu thật – giả
54 Học Đường về Phật giới sao cho dễ chảy Pháp trần
55 Sử dụng Thanh tịnh Rỗng lặng Hằng tri, khi nào
 Câu hỏi của Nguyễn Đức Thành, cư ngụ Tp. Huế
56 Các vị Tổ Thiền Tông có khác gì với người thường
57 Ngoài tánh thú, súc sanh còn tánh gì nữa
58 Tánh Tiên ở vị trí nào
59 Giảng sư nhận tiền dâng cúng
60 Kỹ sư nhà Phật có thể bán phát minh để lấy tiền đủ sống
61 Theo Thiền Tông có nên sử dụng Kinh Dịch
62 Ngọc Hoàng thượng đế là ai
63 Đấng Chí Tôn là ai
64 Trung Ấm Thân đợi ở đâu để vào Trung tâm Vận hành Luân hồi
65 Loài Thần – Thánh – Tiên, ăn gì
66 Công đức đời trước có được cộng vào đời này
67 Dấu hiệu để biết mình có Công đức
68 Tạo Công đức trong sáng
69 Tạo Công đức trên mạng
70 Nói Thiền Tông là một triết lý thôi có bị vi phạm gì
71 Xin Nhà xuất bản tư nhân xuất bản Giáo lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam
72 Cuốn Giáo lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam, phải đường đường chính chính xuất bản
 Câu hỏi của Nguyễn Thị Thùy Trang, cư ngụ Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
73 “Sao SG. Nguyễn Nhân không để cho Phật tử Thiền Tông cúng dường để tụi cháu có Công đức”
74 Càng đọc sách Thiền Tông càng cảm ngộ nhiều
75 Viên ngọc Minh Châu trong Kinh Pháp Hoa
76 Dùng tiền cha mẹ cho để tạo Công đức
77 Nhận 1 số tiền lớn cha mẹ cho thì có ảnh hưởng đến Giải thoát
78 Sao tánh Phật nhứt quyết xuống Thế giới loài người, để chịu cảnh: sanh – già bệnh – chết mà tạo Công đức
79 Con người ai cũng có thể thành Phật
80 Công đức bị bôi đen
81 5 tánh của con người hoạt động thế nào
82 Loài người là trung tâm đi luân hồi
83 Sao Phật tử nào tìm đến Giải thoát cũng gặp nhiều nghiệt ngã
84 Tu Thiền Tông sử dụng tài chánh thế nào
85 Phật tử Thiền Tông có khả năng kháng Covid
86 Tu Thiền tông cho đúng
87 Thanh tịnh-Rỗng lặng-Hằng tri
88 Làm Phước không trí tuệ
89 Tu Thiền Tông rất dễ & rất khó
90 Thế giới này không cầu ai hết
91 Người mê vật chất rất ghét Thiền Tông
92 “Phật tử Thiền tông dám BUÔNG là không mê”
93 Ai cũng bị điện từ âm dương cuốn hút
94 Muốn trả thù ai là Cô hồn sẽ xúi mình
95 Sao các thầy giảng sư trả lời lòng vòng
96 Chùa Thiền Tông Tân Diệu trải qua sự công kích nhiều khó khăn, đến hôm nay thì có được bình an


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com