Đức vua Trần Nhân Tông dạy con về tín ngưỡng

Ngày đăng: 04-10-2018||

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lập ra đạo để dạy giác ngộ và giải thoát, cớ sao Phụ vương không ở kinh thành này dạy, phải lên tận núi Trúc Lâm Yên Tử dạy, có ai lên trên đó đâu mà Phụ vương dạy?


Thái tử Trần Anh Tông hỏi:
Kính thưa Phụ vương dạy rõ con:
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lập ra đạo để dạy giác ngộ và giải thoát, cớ sao Phụ vương không ở kinh thành này dạy, phải lên tận núi Trúc Lâm Yên Tử dạy, có ai lên trên đó đâu mà Phụ vương dạy?

Đức vua Trần Nhân Tông dạy:
Này thái tử Trần Anh Tông, pháp môn giải thoát này không dạy ở kinh thành Thăng Long này được. Vì sao? Vì ở kinh thành Thăng Long này nhà nào, chùa nào không ai tu giải thoát cả, nên Phụ vương không dạy ở kinh thành Thăng Long này được.

Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp:
Kính thưa, Phụ vương ở kinh thành Thăng long này dạy thử xem, sẽ có người đến học mà.
Kính xin Phụ vương thử làm theo ý con xem sao ?

Đức vua Trần Nhân Tông dạy:
Này thái tử Trần Anh Tông: Tháng trước Phụ vương giả là một ông cụ bình thường ra bờ hồ Thăng Long ngồi đó chỉ nói có mấy câu như sau, có rất nhiều người chửi Phụ vương.
-Vị nào muốn tu giải thoát đến đây lão dạy cho.
-Tu giải thoát không cần ngồi Thiền.
-Tu giải thoát không cần lạy hay cầu ai chi cho mệt.

Phụ vương vừa nói như trên mà rất nhiều người chửi Phụ vương:
-Ông già này từ đâu đến đây mà nói điên như vậy?

Có người chỉ vào mặt Phụ vương và nói:
-Ông già, ông bị điên rồi hở, tu giải thoát mà không ngồi Thiền. Tôi thấy ông bị điên rất nặng rồi đó. Đi kiếm thầy thuốc chữa bệnh điên đi.

Có vị thầy mặt quần áo tu rất đẹp đến chửi phụ vương một loạt như sau:
-Này ông già, ông vào rừng dạy cho khỉ nghe, tôi chưa thấy ai khùng như ông cả, tu thiền mà không ngồi, ông thuộc loại điên rất nặng lắm đó.

Vị thầy ấy nói tiếp:
-Ông từ đâu đến đây mà dạy tà đạo như vậy.
-Ông hãy cút khỏi thành Thăng Long này đi.

Đức vua Trần Nhân Tông nói với thái tử Trần Anh Tông:
-Người chửi Phụ vương thì rất nhiều, không thể nói hết cho con nghe được.

Phụ vương nói cho con nghe thêm:

-Một hôm Phụ vương hóa trang thành thầy tu khổ hạnh, đến chùa Quốc Sơn trình bày pháp môn Thiền Tông học này cho thầy Thích An Hảo nghe như sau:
-Kính thưa thầy trụ trì Thích An Hảo, tôi là thầy tu trên núi Hương Sơn, tu đã đắc đạo, xuống kinh thành Thăng long này muốn dạy pháp môn Giải thoát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy xin thầy cho tôi ở đây 1 tháng để hoằng dương pháp môn Giải thoát này được không?

Thầy trụ trì Thích An Hảo hỏi Phụ vương:
Thầy dạy tu Giải thoát là tu làm sao?

Phụ vương trả lời:
Người tu muốn Giải thoát chỉ cần làm 3 việc.
1.Ham muốn Giải thoát.
2.Tạo nhiều công đức.
3.Biết công thức trở về Phật giới.

Thầy trụ trì An Hảo nói với Phụ vương:
Cả đời tôi cất được 6 ngôi chùa thật to, công đức vô số. Vậy tôi có về Phật giới được không?

Phụ vương trả lời:
-Công đức mà thầy tạo ra đó không phải là Công đức thật nên không về Phật giới được.

Thầy trụ trì Thích An Hảo liền gọi mấy thầy trong chùa ra và nói:
-Thầy ăn mày này khùng rồi. Ta cất chùa nhiều như vậy mà không có Công đức. Các thầy đuổi thầy khùng này đi.

Lập tức có trên 10 Chú Tiểu đẩy Phụ vương ra khỏi chùa.

Thái tử Trần Anh Tông nghe Phụ vương nói như vậy liền nổi nóng gọi Ngự lâm quân ra bảo đến chùa Quốc Sơn bắt thầy Thích An Hảo về triều đình trị tội.

Đức vua Trần Nhân Tông nói:
-Việc như thế mà con nổi nóng lên, làm sao con điều binh khiển tướng được?

Đức vua Trần Nhân Tông nói với thái tử Trần Anh Tông:
-Pháp môn Thiền Tông học này chỉ phổ biến trên núi Trúc Lâm Yên Tử thôi, chớ ở kinh thành Thăng Long này không phổ biến được đâu con.

Những người có mặt ai cũng than rằng. Pháp môn Thiền Tông học này thật là khó không ai chấp nhận.


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com