Chuẩn hóa đạo Phật Thiền tông lần 3 10-03-2019

Ngày đăng: 16-03-2019||

37 Đạo phật thiền tông có đẩy lùi mê tín được không? Có làm cho dân trí Việt Nam lên cao được không? Có bảo vệ được đất nước không? Có làm cho đất nước cường thịnh được không?

296 Muốn cắt các nhân duyên nhưng vẫn sống đúng quy luật vật lý âm dương thì người tu phải làm sao?


Xem video giải đáp

Ngày 10/3/2019:

 

Sáng ngày 11/3/2019:


Nghe mp3 giải đáp:


Nghe toàn bộ giải đáp đạo Phật Thiền Tông ở mục CHUẨN HÓA

 Bấm vào biểu tượng này để xem lời giảng của câu đang nghe.

 Bấm vào biểu tượng này để tải file mp3 của câu đang nghe.


☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp (1 file full của nguyên ngày giải đáp).

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

 


Mục lục câu hỏi

01 Lễ Chào Cờ và Phút tưởng niệm tưởng nhớ ngài vua Kinh dương vương và 17 đời vua hùng vương?
02 Lời cảm ơn của chùa thiền tông Tân Diệu và quy trình buổi lễ?
03 Lời mở đầu buổi chuẩn hóa thiền tông đạo phật?
04 Tôn giáo nghĩa là gì?
05 Đạo phật có được xếp vào tôn giáo không?
06 Thánh là chỉ ai ở trái đất này?
07 Thần là chỉ ai trên trái đất này?
08 Tiên là chỉ ai trên trái đất này?
09 Đạo trời tu để thành cái gì?
10 Đạo thần tu thành cái gì?
11 Đạo tiên tu thành cái gì?
12 Đạo thánh tu thành cái gì?
13 Đạo phật tu thành cái gì?
14 Tổ sư thiền chỉ danh vị thầy nào?
15 Thiền sư chỉ vị thầy như thế nào?
16 Ngũ nhãn của đức phật và công dụng như thế nào?
17 Từ bi trong đạo phật là chỉ cho vị nào?
18 Làm sao tu giải thoát?
19 Đạo phật có mấy pháp môn tu?
20 Trái đất này có mấy loài sống chung?
21 Làm sao công đức bị bôi đen?
22 Thiền tông đức phật dạy cho đối tượng nào?
23 Người muốn tu giải thoát phải có ý chí thế nào?
24 Người như thế nào mới ở mãi trong dòng tộc?
25 Người muốn vãng sanh lên các cõi trời sống thì công thức tu thế nào?
26 Người muốn lên nước thiên đàng sống thì tu như thế nào?
27 Tu theo đạo phật có nội dung không mà thầy đi giảng đạo thường chê và chửi người khác?
28 Đạo phật là đạo giác ngộ giải thoát, tại sao đức phật lại dạy nhiều pháp môn vậy?
29 Người tu theo đạo phật có mấy phẩm cấp?
30 Người tu đạo phật chứng quả cao nhất là gì?
31 Đạo nào cũng có giáo lý, cớ sao đạo phật không có giáo lý?
32 Ở trái đất này có mấy đạo chính và là những đạo nào?
33 Chân lý là gì, xin thầy phân tích?
34 Sao không có quý thầy nào trong đạo phật đề cập tới chân lý?
35 Đạo phật là giác ngộ giải thoát, sao không có thầy nào giảng, vậy giác ngộ là giác cái gì, giải thoát là đi về đâu?
36 Tu theo đạo phật thiền tông có lợi ích gì?
37 Đạo phật thiền tông có đẩy lùi mê tín được không?
38 Đạo phật thiền tông có làm cho dân trí Việt Nam lên cao được không?
39 Đạo phật thiền tông có bảo vệ được đất nước không?
40 Đạo phật thiền tông có làm cho đất nước cường thịnh được không?
41 Vì sao đạo phật thiền tông phổ biến tại việt nam mà không phải quốc gia khác?
42 Đạo phật là tinh hoa nhân loại vậy tinh hoa nhân loại là gì?
43 Làm sao để dân tộc việt nam không còn mê tín?
44 Đạo phật là đạo khoa học vì sao các thầy Việt Nam không thích?
45 Đạo phật là tinh hoa nhân loại, tại sao chùa Việt Nam không chùa nào biết?
46 Đạo phật là đạo giác ngộ giải thoát tại sao các thầy không ai giảng?
47 Các thầy tu hành là phải từ bi, vì sao các thầy thích chửi người khác?
48 Các thầy các bằng cấp cao vì sao các thầy không dám đối chất với viện chủ?
49 Có thầy chê Đức Phật không biết chữ, vậy có tội gì không?
50 Có thầy nói tập Huyền Ký của Đức Phật là ma vương, vậy có tội gì không?
51 Có thầy chuyên hành nghề cúng cho cô hồn ăn, vậy đúng hay sai?
52 Một số quý thầy cho rằng soạn giả nguyễn nhân không học hành, chưa tu ngày nào, mắc bệnh hoang tưởng?
53 Soạn giả chỉ là người sưu tầm thiền học, sao dám chửi các vị hòa thượng, tiến sỹ phật học, vậy ai đứng sau soạn giả?
54 Có thầy không biết giác ngộ giải thoát là gì mà đi giảng cho người vui cười, có làm sao không?
55 Có thầy cất thiền viện ra tu hành vậy là chánh tín hay mê tín?
56 Có thầy cất tu viện ra cho mọi người vào cầu xin, vậy là chánh tín hay mê tín?
57 Có thầy đi lừa gạt người khác đi lấy tiền đầu thai vào loài thực vậy, vậy có khổ không?
58 Có thầy đi lừa người khác bị đầy vào súc sanh, vậy có khổ không?
59 Ở trái đất này tu thế nào để không bị sai và bị người khác lừa mình?
60 Tinh hoa đạo phật là gì?
61 Thánh là chỉ cho ai?
62 Thần ở đâu trên trái đất này?
63 Cô hồn ở đâu trên trái đất này?
64 Cúng dường thế nào có hiệu quả nhất?
65 Muốn dân tộc Việt Nam không mê tín thì phải làm sao?
66 Chùa vật lý có cầu an, vậy chùa thiền tông có cầu an không?
67 Kinh cầu an của chùa thiền tông Tân Diệu?
68 Thượng đế, ngọc hoàng, đấng bế trên, đức chí tôn những vị này là ai?
69 Làm sao cho Việt Nam bớt cúng, lạy, cầu?
70 Đại đạo Tam kỳ phổ độ là sao?
71 Tiêu chuẩn người tu đạo phật như thế nào?
72 Tại sao người tu đạo phật lại thích cầu phật, đụng đâu tin đó?
73 Bồ tát chỉ cho vị nào?
74 Thượng đế chỉ cho ai, trong càn khôn vũ trụ có bao nhiêu vị thượng đế?
75 Thánh mẫu chỉ cho vị nào?
76 Đạo phật thiền tông là tinh hoa nhân loại, vì sao thầy Thích Lệ Thọ chửi là ma vương?
77 Đạo phật thiền tông là tinh hoa nhân loại vì sao giảng sư Thích Phước Tiến chửi mà soạn giả không phản ứng?
78 Đạo phật thiền tông là tinh hoa nhân loại vì sao các thầy tu đạo phật lại ghét?
79 Có một số thầy giảng kiến tánh thành phật, nhưng có thầy giảng kiến tánh rồi mới khởi tu, tại sao có sự khác biệt?
80 Đạo phật làm lễ an vị phật lại hô thần nhập tượng, vậy là sao?
81 Tại sao trong đạo phật lại có nghi lễ tắm phật, xá tịnh, khai quang điểm nhãn phật, vậy Đức Phật bị gì mà phải tổ chức lễ này?
82 Giải thích câu giác ngộ và giải thoát?
83 Đạo phật thiền tông rất khoa học vì sao các thầy đều nói là bịa đặt?
84 Đạo phật là tinh hoa nhân loại, dạy giải thoát, vì sao các thầy chửi là tà đạo?
85 Vì sao chùa giác ngộ nhưng lại không biết về giác ngộ?
86 Trong chùa toàn dát vàng tượng phật , vì sao chùa tu mà lại nhiều tiền vậy?
87 Vì sao chùa cất ra dạy giải thoát mà lại biến chùa thành nơi kinh doanh và kinh tế?
88 Thích Nhật Từ nói niêm hoa vi tiếu là không có, trong đạo phật không có thiền tông mà chỉ có phật tông, vậy là sao?
89 Vì sao thiền tông cấm không cho tu vậy chùa thiền tông Tân Diệu lập ra để làm gì?
90 Vì sao chùa Tân Diệu nói chỉ có 6 pháp môn tu mà trong kinh nói 84 ngàn pháp môn?
91 Tại sao chùa Tân Diệu nói Long nữ là người nữ ở đất rồng?
92 Giáo lý thiền tông nói về sự tích Long Nữ?
93 Tại sao chùa thiền tông Tân Diệu lại khuyến khích tới tranh luận?
94 Cô Phạm Thị Yến nói A La Hán khi bỏ thân vào niết bàn, còn chùa tân diệu nói a la hán chưa giải thoát, vậy là sao?
95 Thiền tông là rất khoa học, vậy khoa học ở chỗ nào?
96 Điều kiện thế nào để được cấp giấy và bằng cho người tới tu?
97 Người muốn được yếu giấy yếu chỉ thiền tông thì phải làm sao?
98 Tiêu chuẩn nào được phong một thiền tông gia?
99 Người muốn xây chùa thiền tông và thiền tông thất thì người đó có điều kiện thế nào?
100 Công thức và thành tựu từng pháp môn tu?
101 Xin giải thích hai chữ Giải Thoát?
102 Tại sao người tu theo đạo phật không tu giải thoát mà tu cúng?
103 Vì sao người tu nghe tới giác ngộ giải thoát lại sợ?
104 Thiền viện là tu gì trong đó?
105 Thiền tông là giác ngộ giải thoát, vì sao các thầy không ai giải thích hết vậy?
106 Đức phật dạy đạo mục đích giác ngộ giải thoát, vì sao các thày không biết mà cất chùa ra làm gì?
107 Ở trái đất này, thần ngự nơi nào, cô hồn ngự nơi đâu?
108 Tại sao lên núi tu dễ hơn ở đất bằng?
109 Ngũ thích của con người là gì?
110 Đức phật có ngũ nhãn, công dụng thế nào?
111 Tiểu thiên, trung thiên, đại thiên thế giới có bao nhiêu tam giới?
112 Mục đích chính của người tu theo đạo phật để được gì?
113 Chữ viết người Việt Nam có từ lúc nào?
114 Khi Đức Phật dạy đạo đã có chữ viết chưa?
115 Ở trái đất này, lập ra đạo để làm gì?
116 Đạo trời chủ trương sau khi chết đi về đâu?
117 Đạo tiên chủ trương sau khi chết đi về đâu?
118 Đạo thần chủ trương sau khi chết đi về đâu?
119 Đạo phật chủ trương sau khi chết đi về đâu?
120 Sáu công thức tu theo pháp môn đạo phật?
121 Lý do gì thầy tu pháp môn tiểu thừa chê pháp môn thiền tông?
122 Lý do gì mà thầy giảng đạo rất hay mà cho thiền tông là tà đạo?
123 Lý do gì mà thầy cúng, cầu, niệm nói thiền tông là ma đạo?
124 Lý do gì thầy tu tịnh độ nói thầy phổ biến thiền tông là ma vương?
125 Thần lực là nói cái gì?
126 Phước lực là nói cái gì?
127 Thầy tu như thế nào mà vào loài thực vật?
128 Thiền tông rất thực tế và khoa học, tại sao các thầy tu mà không chịu tu?
129 Đạo phật là đạo giác ngộ và giải thoát, tại sao không có chùa nào dạy?
130 Muốn làm giảng sư phật học phải thông những gì?
131 Một thiền sư thật phải có tiêu chuẩn như thế nào?
132 Tổ sư thiền chỉ cho vị nào?
133 Đức Phật là 1 vị đại giác ngộ, ngài thấy biết được ngoài sự hiểu biết con người, vậy Đức Phật biết cái gì?
134 Đức Phật để tóc mà tại sao đệ tử cạo đầu?
135 Vì sao các vị tổ sư thiền tông có vị để tóc, có vị không để tóc, có vị tu ở chùa, có vị không?
136 Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật dạy tướng thế gian thường còn nghĩa là sao?
137 Lý do gì pháp môn thứ 6 Đức Phật không dạy thời của ngài?
138 Quỷ ma là chỉ cho ai?
139 Ma vương chỉ cho ai?
140 Chánh giác, chánh niệm, chánh ngữ có giải thoát được không?
141 Trong đạo phật người nó ba xàm ba láp là ai?
142 Phật tông là tông gì?
143 Người không tu chết đi về đâu?
144 Tu theo pháp môn tiểu thừa thành tựu cao nhất là gì?
145 Đạo phật tiểu thừa, trung thừa, đại thừa có mấy quyển kinh?
146 Muốn vãng sanh lên cực lạc sống thì phải tu như thế nào?
147 Muốn trở về phật giới phải tu như thế nào?
148 Lý do gì mà tu thần chú phát ra linh thiêng?
149 Ở nơi trái đất này hiện tượng lạ do ai làm ra?
150 Loài cô hồn có nhiệm vụ gì ở trái đất này?
151 Điện từ quang là loại điện từ gì, ở đâu, công dụng ra sao?
152 Mục đích của người lập ra đạo để làm gì?
153 Ở Việt Nam có nhiều đạo vậy mỗi đạo tu để được gì?
154 Điện từ âm dương có mấy loại và công dụng của nó?
155 Người tu theo đạo phật, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, tịnh độ, mật chú, thiền tông, cớ sao phải phân loại như vậy?
156 Thày tu mặc nhiều màu áo, xin giải thích?
157 Người tu theo đạo phật có bằng cấp gì không?
158 Tại sao cùng một đề bài mà mỗi thầy giảng một kiểu?
159 Các nhà khoa học khen đạo phật là tinh hoa, vậy tinh hoa ở chỗ nào?
160 Thầy tu theo đạo phật phải từ bi, cớ sao thầy Thích Nhật Từ lại chửi người trình bày giác ngộ giải thoát?
161 Vì sao một vị tu hành như thầy Thích Nhật Từ lại còn rất sân si?
162 Vì sao thầy Thích Nhật Từ lúc nói 10 tỷ năm lúc nói 8 tỷ năm rồi lúc nói 7 tỷ năm mới có 1 vị phật ra đời?
163 Vì sao thầy Thích Nhật Từ nói không có pháp môn thiền tông?
164 Vì sao ông giám đốc cà phê Trung Nguyên tuyên bố dạy đạo phật ở trái đất này, ông tu chứng được gì?
165 Vì sao người đi nghe giảng đạo phật lại thích nghe thầy nói chuyện vui cười mà không đi tìm giải thoát giác ngộ để nghe?
166 Tu theo đạo phật phải hiểu như thế nào tu không mê tín?
167 Trong Huyền Ký nói Tâm   Tài   Lực là để làm gì?
168 Tu theo đạo phật phải treo bảng theo pháp môn rõ ràng để làm gì?
169 Tam giáo đồng nguyên là gì?
170 Ba thời kỳ lập đạo là ai, với mục đích gì?
171 Thầy Thích Từ Thông có công bố nắm được Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông, vậy thày này là vị tổ nào?
172 Thánh mấu là chỉ cho vị nào?
173 Nước cực lạc ở đâu và có mấy loại nước cực lạc?
174 Linh sơn là nói ở đâu?
175 Tu tứ niệm xứ là tu làm sao và thành tựu là gì?
176 Tu tứ diệu đế là tu làm sao và thành tựu gì?
177 Dụng công ngồi thiền thành quả cao nhất là gì?
178 Ngũ ấm ma là gì?
179 Tu quán thoại đầu là tu làm sao và thành tựu gì?
180 Tu dẹp vọng tưởng là tu làm sao và thành tựu gì?
181 Tu biết vọng không theo là tu làm sao và thành tựu như thế nào?
182 Đạo phật khác đạo khác là gì?
183 Địa đàng là nói ở đâu và có mây loại địa đàng?
184 Thiên đàng là nói ở đâu và có mấy loại thiên đàng?
185 Đạo thiên chúa nói thiên đàng là vĩnh viễn, tịnh độ tông nói cực lạc là vĩnh viễn, còn thiền tông nói phật giới là vĩnh viễn, xin chứng minh thật khoa học về 3 nơi nói trên?
186 Làm sao phân biệt đâu là chính xác để không tin lầm?
187 Làm sao Hùng Vương có hạt minh châu tặng cho Đức Phật?
188 Tu theo thiền tông có nên trì chú nữa không?
189 Làm công đức như thế nào để không bị bôi đen?
190 Khi đưa thẻ nhớ cho người xem mà chưa xem hoặc chưa nghe thì có công đức không?
191 Thơ kệ cứ chảy trong đầu vậy là sao?
192 Khi đọc sách về thiền tông đã khóc rât nhiều, khi hiểu cuộc đời đã làm phước, vậy liệu có thể quay đầu hay không?
193 Muốn người xung quanh hiểu thiền tông thì phải làm sao?
194 Tam minh lục thông, tứ vô sở úy?
195 Có tạo được chút công đức mà chết đột ngột vậy có về phật giới được không?
196 Lúc Đức Phật gặp vua Hùng Vương mới 24 tuổi, lúc đó Đức Phật chưa đi tu vậy làm sao mà biết tương lai?
197 Thực vật và động vật đều có sự sống, vậy ăn 2 loài trên đều tạo nhân quả đúng không?
198 Khi tứ đại tan rã thì tim không còn co bóp, vậy trung ấm thân ra sao?
199 Bài tiễn phật gia về phật giới có tác dụng gì?
200 Không may bị mù điếc vậy có nhận ra được tánh phật của mình không?
201 Với phật tử thiền tông có lấy giới luật để làm phương tiện để tu hay không?
202 Kiếp này tu theo thiền tông là do nghiệp kiếp trước là làm gì?
203 Người tu theo thiền tông muốn tạo công đức bằng cách gửi tiền tạo công đức thì có công đức không?
204 Người tu thiền tông có nên hiến xác cho y khoa không?
205 Khi tặng sách Huyền Ký cho người xung quanh, họ cũng đọc nhưng tu pháp môn khác, vậy có công đức không?
206 Con khuyên người khác niệm chú dược sư thì có con có bị ảnh hưởng gì tới bản thân không?
207 Tại sao thiền tông không nhắc tới bồ tát mà chỉ nhắc tới các vị tổ?
208 Có người không theo pháp môn nào nhưng lại bệnh nằm 1 chỗ, vậy giới thiệu thiền tông có được không?
209 Theo thiền tông rồi rủ bạn tu chung theo nhưng bị nói là sao lúc trước nói khác bây giờ nói khác, con có bị nhân quả gì không?
210 Mới biết thiền tông mà đã chết vậy kiếp sau có gặp lại được thiền tông không?
211 Người chết bao nhiêu năm thì không còn ở nghĩa địa hay ở trong nhà nữa?
212 Tu theo pháp môn thiền tông thì có nên nghe bài giảng của các thầy khác không?
213 Hay đi cầu an cầu siêu hoặc hộ niệm vậy có được phước đức hay ác đức không?
214 A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, là sao?
215 Giờ tu thiền tông rồi có nên cho con đeo những câu thần chú trên người không?
216 Người tu thiền tông khi sinh con ra có nên cho theo thiền tông không?
217 Là chủ nhà, tu theo thiền tông vậy cần di chúc gì cho con cái?
218 Người thân theo ngài Vô Thượng Sư Thanh Hải học đạo, vậy khi bỏ xác thân họ có giải thoát không?
219 Tu theo mật chú tông có rất nhiều câu thần chú, mà sao viện chủ chỉ đề cập vài câu, vậy mật chú trong mật tông có phải tất cả là của đạo phật không?
220 Tổ chức đại lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sỹ và người tử nạn giao thông, vậy có tác dụng gì không?
221 Nhiều chùa làm lễ chuẩn tế, có đúng với lời phật dạy không?
222 Cúng dường xây chùa, đúc tượng, đúc chuông hồi hướng cho cửu huyền, vậy có giúp được gì không?
223 Có một ngôi chùa làm lễ hằng thuận, cô dâu chú rẻ tới chùa, vậy có đúng không?
224 Có người chị đang bình thường giờ như mất hồn, có phải do vong linh nhập không?
225 Vị sư cô thích nữ diệu L được một vị hòa thượng khai thị, sau khi chết được về phật giới?
226 Khi còn tại thế, đệ tử mà cúng dường cho Đức Phật vậy có công đức không?
227 Ông Bùi Hữu Dược giảng câu Ta là phật đã thành, chúng sanh là phật sẽ thành, vậy ông Bùi Hữu Dược có tu theo thiền tông không?
228 Hoa ưu đàm là như thế nào mà 10 ngàn năm mới khai nở?
229 Hoa ưu đàm và pháp như lai có phải là một không?
230 Trạng thái thanh tịnh tự nhiên và thanh tịnh do dụng công phân biệt thế nào?
231 Thanh tịnh   Rỗng lặng   Hằng tri là gì?
232 Phật tánh là thường sao trong kinh nói phật tánh chẳng phải thường chẳng phải vô thường?
233 Liệt kê các việc làm mà công đức bị bôi đen?
234 Tạo được 5 phần công đức mà 4 phần bôi đen rồi chỉ có 1 phần công đức nhỏ vậy có vượt hải triều dương được không?
235 Tuệ Trung thượng sỹ có được về phật giới không?
236 Chia sẻ bài viết của phật gia nói về pháp môn thiền tông, vậy người chia sẻ có công đức không?
237 Xin thầy giải thích công thức để không bị luôn hồi?
238 Kiếp này và các kiếp sau không đủ công đức về phật giới,vậy có xin lên cõi A Di Đà được không?
239 Muốn gửi cốt vào chùa mà gia đình không đồng ý thì làm thế nào?
240 Trước khi chết 3 ngày thấy màu vàng sáng, vậy màu vàng sáng nhìn thấy lúc nào?
241 Một số người được truyền thiền rồi, sau lại quay về với thầy cũ vậy có giải thoát được không?
242 Làm sao biết được nghiệp mình phải trả?
243 Có cách nào mà tạm hoãn thực thi nhân quả của loài thần không?
244 Có công đức là thành phật, ít cũng được, vậy ít như thế nào?
245 Bị vong nhập thì công đức bị bôi đen đúng không?
246 Trước tu tịnh độ tạo phước đức, giờ tu thiền tông thì còn phước nữa không?
247 Bị bệnh thì có nên đi học điện chẩn, yoga không?
248 Hơn 1 năm chưa vào được bí mật có phải do lời nguyện từ trước?
249 Chia sẻ của phật tử về giáo lý thiền tông?
250 Có người tự xưng mình là Ma Ha Ca Diếp, có người tự xưng là người cầm đuốc Như Lai?
251 Các chùa thờ hình Khổng Tử lớn hơn hình phật Thích Ca Mâu Ni, vậy có bị nhân quả gì không?
252 Có phải tịnh độ tổ chức phóng sanh, cầu vãnh sanh, làm vậy làm cho người dân càng mê tín không?
253 Hòa thượng Tịnh Không có phải là vị tu chân chính không?
254 Tại sao các chùa không dạy về tấm gương vua Trần Nhân Tông?
255 Vì sao các thầy lại gộp tất cả các môn lại thành một cho phật tử đọc trì hằng ngày?
256 Người không tu đạo nào mà tai nạn nằm thực vậy, vậy có phải vào hoa báo không?
257 Chuyển các bài giải đáp thiền tông qua zalo cho bạn bè nghe, vậy có bị bôi đen công đức không?
258 Cách tạo công đức mà không bị bôi đen?
259 Tu theo thiền tông khi chết hỏa táng rồi mang tro cốt đi rải xuống sông có được không?
260 Người ngoài hành tinh tới trái đất này bằng thân tứ đại giống mình đúng không?
261 Chép thẻ nhớ cho người tu thiền tông mà gia đình cấm cản vậy có bị ác đức không?
262 Buôn bán mà chửi nhau thì công đức bôi đen không?
263 Cách gì để tạo công đức mà mọi người tiếp nhận?
264 Khi phát hiện trung ấm thân rơi vòng xoáy tròn thì lúc đó xử lý thế nào để thoát khỏi tay ông thần?
 
Sáng 11/3/2019
265 Thư gửi Chủ tịch nước về xây dựng khu tưởng niệm các triều đại Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh và đạo Phật thiền tông?
266 Hỏi đường về phật giới sao lại dễ?
267 Những người nào chịu quả báo làm thực vật, những người bệnh nằm một chỗ là do quả báo gì?
268 Khi công đức phước đức ác đức bằng nhau thì làm thế nào biết đường đi về phật giới, có vị Phật giúp không?
269 Trung ấm thân vào trung tâm vận hành luân hồi có bị ảnh hưởng bởi mặt trời không?
270 Trung tâm vận hành luân hồi và mặt trời nằm vị trí như thế nào?
271 Người tu thiền tông khi sống có thể vào trung tâm vận hành luân hồi không?
272 Người tu thiền tông khi vào giấc ngủ cuối cùng trong 8 giờ mê người ngoài đụng vào xác thì có ảnh hưởng gì không?
273 Người tu thiền tông hết duyên sống mà an táng có ảnh hưởng gì không?
274 Nhờ thầy chỉ cách làm kệ thiền, dòng thiền qua rồi mà chưa ngộ thiền thì tính sao?
275 Thánh nhân thấy mình có hội đạo là phàm phu, nghĩa là sao, sao gọi thánh là cô hồn?
276 Không truyền thiền có về phật giới được không?
277 Hỏi về xây thất thỉnh tượng?
278 Đã có bao nhiêu người vào được trung tâm vận hành luân hồi?
279 Hỏi về quỹ đạo quay của trái đất đi vào trung tâm luân hồi?
280 Con bán rau, có tạo công đức, ham về phật giới và học thông đường về Phật giới, vậy có về được không?
281 Điện từ quang và điện từ âm dương là 1 hay 2, lý do gì có biến thể điện từ?
282 Cơ chế vận hành điện từ âm dương trong cơ thể người là thế nào?
283 Tu tập thế nào để có công đức tròn đầy trong sáng?
284 Tu tập thế nào mà bị bôi đen công đức?
285 Tánh phật và phật tánh có khác nhau không, Phật to và Phật nhỏ có giới hạn vậy tại sao nói Phật là trùm khắp?
286 Như như ý nghĩa là gì?
287 Thời gian trái đất tan rã và được thay thế mới là bao lâu?
288 Ngoài tam giới của hệ mặt trời còn tam giới nào khác không?
289 Người chưa thanh tịnh được 6 căn, tạo công đức, tại sao được về phật giới?
290 Người thanh tịnh được 6 căn, tâm không phân biệt, tận tình nói pháp giúp người, vậy có về Phật giới được không?
291 Người tu còn tâm phân biệt đối đãi chuyện thế gian là họ đang gieo nhân duyên hay đang trả nghiệp?
292 Người tu còn sống trong quy luật vật lý làm sao tránh được lực hút âm dương gây nhân quả?
293 Người tu thiền tông làm sao biết được mình đang gieo nhân duyên hay trả nghiệp?
294 Để vượt ra trung tâm luân hồi phải đóng tất cả các ý niệm đối đãi của thế gian có đúng không?
295 Sau khi được truyền thiền phải làm thế nào để đi đúng pháp thanh tịnh thiền?
296 Muốn cắt các nhân duyên nhưng vẫn sống đúng quy luật vật lý âm dương thì người tu phải làm sao?
297 Tôn giáo là gì, tại sao đạo Phật không được xếp vào 1 loại tôn giáo?
298 Khi 1 tam giới tan rã, tất cả sự sống trong tam giới có bị hủy diệt hết không?

 


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com