Chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu trả lời cho đạo Phật Giáo Hòa Hảo!

Ngày đăng: 20-08-2023||

Đạo Phật Giáo Hòa Hảo tu để thành cái gì? Danh từ đạo: “Bửu Sơn Kỳ Hương” là gì?


Xem video giải đáp ngày 15/8/2023

Xem video giải đáp ngày 3/9/2023


Nghe mp3 giải đáp

 


Câu hỏi:

Phật Giáo Hòa Hảo đi qua 3 thời kỳ, như Ông nói, thì xin hỏi một thời kỳ là bao nhiêu năm, và bắt đầu từ năm nào? Mỗi một thời kỳ cách tu của Phật giáo Hòa Hảo thay đổi ra sao?
- Nếu ông nói đầu tiên Phật giáo Hòa Hảo là Thần rồi thay đổi thành Tiên bây giờ ra Phật, và căn cứ theo sách vở nào vì nói phải có sách và mách phải có chứng nghe Ông. 
- Ông bảo ngày xưa Thầy Tôi đi năm non bảy núi để sống, bây giờ không chịu nên về Cực Lạc rồi. Và đạo Hòa Hảo chuyển về Cực Lạc rồi. Quá vô lý! Vì ông chỉ nói mà không có cơ sở, không chỉ được rành mạch một chứng cứ chi hết thì làm sao thuyết phục được người nghe đây. 
- Trong tông chỉ của Phật giáo Hòa Hảo và luôn cả sách kinh của Phật Giáo, xin Ông hãy đem bày ra cái nơi chứng nhận Phật Giáo Hòa Hảo là một đạo Tiên dùm cho chúng tôi.

Trả lời:

Kính thưa quý vị! Tôi là La Ngọc Lâm, trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Hôm nay tôi xin thay mặt Ông Nguyễn Công Nhân là viện chủ Chùa Thiền Tông Tân Diệu, đọc lá thư phản hồi cho quý vị tu theo đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Nội dung bức thư phản hồi như sau:

Chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu.
- Kính gửi quý vị trong Phật Giáo Hòa Hảo. 

- Kính thưa quý vị, Tôi tên là Nguyễn Công Nhân, 85 tuổi, chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu ở xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

- Kính xin phúc đáp lời của quý vị như sau:

Có người hỏi Tôi: “Đạo Phật Giáo Hòa Hảo tu để thành cái gì?”. Sự thật đạo Phật Giáo Hòa Hảo tu để thành gì tôi cũng không biết. 
Trước đây Tôi có hỏi người tu theo đạo Phật Giáo Hòa Hảo, vị này cho tôi biết tu theo đạo Phật Giáo Hòa Hảo là để thành Thần ở trên núi Thất Sơn. Sau đó tôi có hỏi vị khác cũng tu theo đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Vị này lại cho biết tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo là để thành Tiên trên trời nước Cực Lạc. 
Kính thưa quý vị, vì tôi có hỏi hai vị tu theo đạo Phật Giáo Hòa Hảo, hai vị này trả lời như vậy, nên có người hỏi tôi nên tôi cũng nói như vậy. Nếu có gì quý vị không vừa ý, cho tôi xin lỗi! 

Tôi có đề nghị quý vị 2 phần: 
Phần 1: Các quý vị tu theo đạo Phật Giáo Hòa Hảo để thành gì, kính xin quý vị treo bảng hiệu thật rỏ ràng ở trước cơ sở để nhân dân thấy mà không thắc mắc hỏi người khác, người ta trả lời không đúng quý vị sẽ buồn. 
Phần 2: Các quý vị tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo khi thành rồi làm việc chi cũng nên treo bảng thật rõ ràng để nhân dân hiểu, vị nào thích tu họ vào tu.

Kính thưa quý vị!

Theo sự hiểu biết của chúng tôi thì ở trái đất này, cơ bản chỉ có 7 đạo gồm:
1/ Đạo Phật: Tu để thành Phật, có công thức tu thật rõ ràng có giáo lý, giáo kinh, giáo lễ, giáo luật, giáo điều, tôn chỉ, cương lĩnh, nội quy, đạo phục vv... Và cũng cho người hỏi tự do. Tu thành Phật xong làm công việc của Phật.
2/ Đạo trời: Tu để thành Trời có công thức tu thật rõ ràng. Có giáo lý, giáo kinh, giáo lễ, giáo luật, giáo điều, tôn chỉ, cương lĩnh, nội quy, đạo phục, vv… Và cũng cho người hỏi tự do. Tu thành Trời xong làm công việc của Trời.
3/ Đạo Thần: Tu để thành Thần, có công thức tu thật rõ ràng. Cũng có giáo lý, giáo kinh, giáo lễ, giáo luật, giáo điều, tôn chỉ, cương lĩnh, nội quy, đạo phục vv… Cũng cho người hỏi tự do.
4/ Đạo Thánh: Tu để thành Thánh, có công thức tu thật rõ ràng, cũng có giáo lý, giáo kinh, giáo lễ, giáo luật, giáo điều, tôn chỉ, cương lĩnh, nội quy, đạo phục vv… Cũng cho người hỏi tự do.
5/ Đạo Tiên: Tu để thành Tiên, cũng có công thức thật rõ ràng. Có giáo lý, giáo kinh, giáo lễ, giáo luật, giáo điều, tôn chỉ, cương lĩnh, nội quy, đạo phục vv … Cũng cho người hỏi tự do.
6/ Đạo cúng: Tu để thành thầy cúng, cũng có công thức tu thật rõ ràng, cũng có giáo lý, giáo kinh, giáo lễ, giáo luật, giáo điều, tôn chỉ, cương lĩnh, nội quy, đạo phục vv… Cho người hỏi tự do. Tu thành Thầy cúng xong thì làm công việc của Thầy cúng.
7/ Đạo làm người: Tu để thành người có tư cách, có công thức tu thật rỏ ràng. Cũng có giáo lý, giáo kinh, giáo lễ, giáo luật, giáo điều, tôn chỉ, cương lĩnh, nội quy, đạo phục vv… Và cũng cho người hỏi tự do. Tu thành người xong làm công việc của con người.

Kính thưa các quý vị!
Vì chúng tôi không thấy đạo Phật giáo Hòa Hảo treo bảng tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo thành gì, nên chúng tôi nghe các vị nói tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo tu thành gì, nghe các vị nói tu thành Thần hay thành Tiên chúng tôi cho là đúng nên mới trả lời cho người hỏi như vầy. Các vị bảo là sai vậy cho chúng tôi xin lỗi. 

Kính thưa các quý vị!

Đạo Phật giáo Hòa Hảo là đạo rất lớn có nhiều người tu theo. Đạo Phật giáo Hòa Hảo là đạo rất lớn cũng nên treo bảng thật rõ ràng.
1/ Tu để thành gì để nhân dân biết, họ không đi hỏi người khác.
2/ Tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo đã thành rồi làm việc chi thì cũng nên treo bảng rõ ràng cũng để nhân dân biết để họ không đi hỏi người khác.
3/ Đề nghị các vị cho nhân dân thắc mắc đạo của quý vị cho hỏi tự do để nhân dân không thắc mắc.
Quý vị nói Tôi già lẩm cẩm thật là rất đúng. Kính xin quý vị đừng bắt lỗi ông già lẩm cẩm này.
Trân trọng cảm ơn!

Hỏi tiếp:

Cũng trong đoạn giải đáp ngày 23/06/2019, Ông nhận định Bửu Sơn Kỳ Hương là đạo mùi hương. Nghe qua sao mất liên tưởng tới các Ông đạo thực quá. Là khách đến chơi trong lúc chủ gia nhầm giờ cơm trưa. Đợi lâu quá không thấy ai mời đến mình nên vội phát ngôn lý luận các công thức nấu những món đang có trên bàn, rồi nuốt nước bọt rồi vu vơ cho biết cảm giác mặn ngọt chua cay của các món ăn dù chưa được nếm. Vậy không biết Bửu Sơn Kỳ Hương Ông được mời nếm hay chưa? 
Kính thưa Ông Nguyễn Công Nhân, những câu hỏi nêu trên là những câu nói có liên quan đến Phật giáo Hòa hảo mà ông đã giải đáp với những vấn chủ của Ông. Chúng tôi không biết Ông đã vô tình hay cố ý chẳng biết có phải tuổi già lẩm cẩm phát ra như vậy không?
Nhưng dù do bất kỳ vấn đề nào thì đề nghị Ông hãy trả lời cho thật thỏa đáng. Vì hiện nay trên 10 triệu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đang bức xúc kinh khủng lắm.

Trả lời:

Còn việc có người hỏi Tôi danh từ đạo: “Bửu Sơn Kỳ Hương” là gì? Tôi trả lời theo văn học Việt Nam là: Đạo ở núi có mùi hương quý. Quý vị cũng nói là không đúng. Vậy xin quý vị dạy Ông già lẩm cẩm này 
+ Danh từ “Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương” là đạo gì? 
+ Tu để được cái gì? 
+ Tu được xong làm chuyện chi? 
Xin quý vị cho biết?

Trân trọng cảm ơn!

Ông già lẩm cẩm Nguyễn Công Nhân 85 tuổi đi hết muốn nổi.

Giải Đáp Thiền Tông 15/08/2023
 


Xin cám ơn thiền gia Ngọc Lâm đã đọc lại nội dung bức thư mà ông Nguyễn Châu Lang đã gửi về chùa Thiền Tông Tân Diệu và yêu cầu phản biện!
Tôi là Thiền gia Anh Tuấn cũng là Viện phó của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Sau đây, tôi xin thay mặt Thiền gia- Soạn giả Nguyễn Nhân- chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu đọc lá thư phúc đáp gửi ông Nguyễn Châu Lang Sa Đéc.

Nội dung của thư phúc đáp như sau. Xin kính mời quý vị lắng nghe!

Cộng Hoà Xã Hội Chủ  Nghĩa Việt Nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.

Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, số 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức hoà, tỉnh Long An. 

Kính gửi thầy Nguyễn Châu Lang! Địa chỉ số 26 đường chùa Trại Quán, ấp Tân An, xã Tân Bình, huyện Châu thành, tỉnh Đồng Tháp! 

Trích yếu phúc đáp thư của thầy Nguyễn Châu Lang.

Kính trình thầy Nguyễn Châu Lang! Hiện giờ ông Nguyễn Công Nhân là chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu quá già yếu đang nằm ở bệnh viện ăn nói lẩm cẩm, không còn trí nhớ sáng suốt nữa nên ăn nói không đúng đâu với đâu cả. Nếu ông Nguyễn Công Nhân là chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu có nói sai lời gì với thầy cũng xin thầy bỏ qua, kính xin thầy đừng bắt lỗi ông ấy. Chúng con cám ơn thầy nhiều lắm!

Chúng con xem trên mạng mới biết thầy kể như sau: 
1. Có người hỏi: Tu theo đạo Phật Hòa Hảo để thành gì?
2. Sau khi thành, làm việc chi?
    Sự thật, ông Nguyễn Công Nhân 85 tuổi là chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu không biết đạo Phật giáo Hòa Hảo tu để thành gì, sau khi thành làm việc chi. Ông Nguyễn Công Nhân là chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu thật sự không biết. 
    Ông Nguyễn Công Nhân là chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu có hỏi một vị tu theo đạo Phật Hòa Hảo, vị này trả lời như sau: "Tôi tu theo đạo Phật Hòa Hảo, thầy dạy tôi tu để thành vị Thần giữ núi ở Thất Sơn".
    Ông Nguyễn Công Nhân là chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu có hỏi vị thứ hai là tu theo Phật giáo Hòa Hảo để thành gì? Vị này trả lời như sau: "Tôi tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, thầy dạy tôi tu để thành Tiên ở trên nước trời Cực Lạc".
    Kính thưa thầy Nguyễn Châu Lang! Vì ông Nguyễn Công Nhân là chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu có hỏi hai vị, mỗi vị trả lời một lối thành, nên khi có người hỏi ông Nguyễn Công Nhân là chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu hỏi đạo Phật giáo Hòa Hảo tu để thành gì? Ông Nguyễn Công Nhân là chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu được hai vị tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo một người nói tu thành Thần ở năm non bảy núi, một người nói tu thành Tiên trên trời. Ông Nguyễn Công Nhân là chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu lấy lời của hai vị tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo để trả lời cho người hỏi, trả lời cho khách hỏi căn cứ vào lời của hai vị tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo mà nay thầy Nguyễn Châu Lang bảo là sai.
    Kính thưa thầy Nguyễn Châu Lang! Hôm nay, ông già Nguyễn Công Nhân 85 tuổi - chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu nay ốm mai đau, đi đứng không nổi, đang nằm ở bệnh viện. Vì vậy, Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng con xin thay mặt ông già Nguyễn Công Nhân 85 tuổi - chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu xin gửi thư phúc đáp này đến thầy Nguyễn Châu Lang và xin lỗi thầy Nguyễn Châu Lang về việc ông già Nguyễn Công Nhân 85 tuổi - chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu nói sai. Vậy, thầy Nguyễn Châu Lang cho chúng con xin lỗi thầy Nguyễn Châu Lang!


 

Thầy Nguyễn Châu Lang hỏi chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng con tu theo kinh hay sách nào của đạo Phật. Chúng con xin kính thưa:

Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng con tu theo quyển Giáo lý đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bí mật truyền theo dòng Thiền tông do 36 vị tổ Thiền tông Ấn Độ - Trung Hoa và Việt Nam bí mật truyền đi, sau cùng Đức vua Trần Nhân Tông nhờ Thiền tông sư Thích Đức Hà bí mật truyền cho chùa Thiền Tông Tân Diệu ở số 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An giao cho Thiền tông sư ni Đức Thảo;

Thiền tông sư ni Đức Thảo giao lại cho Soạn giả Nguyễn Nhân;

Soạn giả Nguyễn Nhân viết ra 11 quyển sách trình bày về pháp môn Thiền tông học này được hai nhà xuất bản Tôn Giáo và Hồng Đức cấp phép xuất bản, được chính quyền 3 cấp của tỉnh Long An cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam 2 cấp cũng của tỉnh Long An cho công bố ra ngày 14/05/2017 có sự tham gia của chính quyền tỉnh Long An, báo chí, đài truyền hình trung ương cũng như thành phố Hồ Chí Minh đến tham dự.
    Còn việc giải đáp thắc mắc về pháp môn Thiền tông học này, Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi được chính quyền 3 cấp của tỉnh Long An cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam 2 cấp cũng của tỉnh Long An cho phép giải đáp thắc mắc về pháp môn Thiền tông học này.

(Cái pháp môn Thiền tông học này, Đức Phật dạy cách đây là 2561 năm, mục đích duy nhất để tu thành Phật.
“Đảng, Nhà nước, thì quý vị cũng biết rồi, Đáng- Nhà nước thì lúc nào cũng tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Phật tử, các nhà sư, quý thầy, các Tôn giáo hoạt động. Thì sau khi trao đổi với uỷ ban xã Tân Mỹ xong thì thấy cái đơn của bác Nhân gửi thì thấy là tổ chức một cái khoá truyền đạt Giáo lý Giáo luật tại chùa Tân Diệu thì chỉ có về phía Nhà nước chỉ có yêu cầu bác Nhân với cái chỗ chùa Tân Diệu thực hiện đúng các cái quy định của Nhà nước về Tín ngưỡng Tôn giáo, về an ninh trật tự rồi vệ sinh môi trường; còn lại tất cả những cái khác thì về Tín ngưỡng tâm linh thì mình cứ làm, cứ thực hiện, không có vấn đề gì hết.
Nói thật cho nên là rất vui mừng và tuyên dương công đức chú Út là người xây dựng trùng tu lại ngôi chùa Tân Diệu, nhân đó mà chú đã nhận được cái Yếu chỉ hay là Thiền tông để chú mở ra cái khoá cái lớp để dạy để hướng dẫn để giải thích để tư vấn các cái Phật tử cũng như các thành viên mà để muốn tìm hiểu học hỏi thêm hay là sâu vào trong cái kinh ở trong Giáo lý của Đức Phật thì đến đây mở cái lớp này vào ngày chủ nhật để trao đổi để hướng dẫn cho quý Phật tử tìm hiểu thêm. Thì đó là tinh thần phát triển của chú Út rất là cao, rất là tốt đẹp, lại có đầy đủ nhân duyên có những cái thành viên cũng như quý Phật tử cũng đã tham gia cũng đã ủng hộ cũng đã xây dựng trùng tu cái Thiền Tông Tân Diệu càng ngày càng thấy nó phát triển rất là tốt đẹp. Tinh thần này, về mặt Giáo hội cũng trân trọng biết ơn chú Út- Trưởng ban Quản trị chùa Tân Diệu!)


Trân trọng kính trình thầy Nguyễn Châu Lan!
 Thầy Nguyễn Châu Lang hỏi chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng con tu theo pháp môn nào của đạo Phật, chúng con xin kính thưa:

Chúng con tu theo quyển Giáo lý đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam có 4 chữ “giác ngộ” và “giải thoát” của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, chúng con trình cho thầy Nguyễn Châu Lang biết 4 chữ “giác ngộ” và “giải thoát” này.

Kính xin thầy cho phép chúng con trình bày 19 phần giác ngộ như sau:
Giác ngộ thứ 1: Hiểu biết toàn diện trong càn khôn vũ trụ này có mấy phần sống trong đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe giác ngộ thứ nhất này, ai cũng khen cho là hay và nói: Thật đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam rất thực tế và khoa học, thật đúng là đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam. Ở trái đất này, không nơi nào dạy mà chuyên dạy lạy lục, cúng tụng, cầu xin thôi.
Giác ngộ thứ 2: Hiểu biết toàn diện trong Phật giới loài nào sống trong đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe giác ngộ thứ hai này, ai cũng khen cho là hay và nói: Thật đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam rất thực tế và khoa học, thật đúng là đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này, không nơi nào dạy mà chuyên dạy lạy lục, cúng tụng, cầu xin thôi.
Giác ngộ thứ 3: Hiểu biết toàn diện trong Hệ Mặt trời có mấy loài nào sống trong đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe giác ngộ thứ ba này, ai cũng khen cho là hay và nói: Thật đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam rất thực tế và khoa học, thật đúng là đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này, không nơi nào dạy mà chuyên dạy lạy lục, cúng tụng, cầu xin thôi.
Giác ngộ thứ 4: Hiểu biết toàn diện trong Địa giới có mấy hành tinh tứ đại, có mấy loài sống trong đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe giác ngộ thứ tư này, ai cũng khen cho là hay và nói: Thật đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam rất thực tế và khoa học, thật đúng là đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này, không nơi nào dạy mà chuyên dạy lạy lục, cúng tụng, cầu xin thôi.
Giác ngộ thứ 5: Hiểu biết toàn diện trong các nước trời Dục giới có mấy loài nào sống trong đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe giác ngộ thứ năm này, ai cũng khen cho là hay và nói: Thật đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam rất thực tế và khoa học, thật đúng là đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này, không nơi nào dạy mà chuyên dạy lạy lục, cúng tụng, cầu xin thôi.
Giác ngộ thứ 6: Hiểu biết toàn diện trong các nước trời Hữu sắc có mấy loài nào sống trong đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe giác ngộ thứ sáu này, ai cũng khen cho là hay và nói: Thật đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam rất thực tế và khoa học, thật đúng là đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này, không nơi nào dạy mà chuyên dạy lạy lục, cúng tụng, cầu xin thôi.
Giác ngộ thứ 7: Hiểu biết toàn diện trong nước trời tiên Tây phương Cực Lạc có mấy hành tinh và có mấy loài sống trong đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe giác ngộ thứ bảy này, ai cũng khen cho là hay và nói: Thật đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam rất thực tế và khoa học, thật đúng là đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này, không nơi nào dạy mà chuyên dạy lạy lục, cúng tụng, cầu xin thôi.
Giác ngộ thứ 8: Sống ở các hành tinh Địa giới có mấy loài sống chung. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe phần giác ngộ thứ tám này, ai cũng khen cho là hay và nói: Thật đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam rất thực tế và khoa học, thật đúng là đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này, không nơi nào dạy mà chuyên dạy lạy lục, cúng tụng, cầu xin thôi.
Giác ngộ thứ 9: Ở trái đất này, loài thần làm việc gì. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe phần giác ngộ thứ chín này, ai cũng khen cho là hay và nói: Thật đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam rất thực tế và khoa học, thật đúng là đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam. Ở trái đất này, không nơi nào dạy mà chuyên dạy lạy lục, cúng tụng, cầu xin thôi.
Giác ngộ thứ 10: Ở trái đất, loài thánh làm việc gì. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe phần giác ngộ thứ 10 này, ai cũng khen cho là hay và nói: Thật đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam rất thực tế và khoa học, thật đúng là đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này, không nơi nào dạy mà chuyên dạy lạy lục, cúng tụng, cầu xin thôi.
Giác ngộ thứ 11: Ở trái đất này, loài tiên làm việc gì. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe phần giác ngộ thứ mười một này, ai cũng khen cho là hay và nói: Thật đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam rất thực tế và khoa học, thật đúng là đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này, không nơi nào dạy mà chuyên dạy lạy lục, cúng tụng, cầu xin thôi.
Giác ngộ thứ 12: Ở trái đất, loài Ngạ quỷ làm việc gì. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe phần giác ngộ thứ 12 này, ai cũng khen cho là hay và nói: Thật đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam rất thực tế và khoa học, thật đúng là đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này, không nơi nào dạy mà chuyên dạy lạy lục, cúng tụng, cầu xin thôi.
Giác ngộ thứ 13: Ở trái đất này, loài người làm việc gì. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe phần giác ngộ thứ 13 này, ai cũng khen cho là hay và nói: Thật đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam rất thực tế và khoa học, thật đúng là đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này, không nơi nào dạy mà chuyên dạy lạy lục, cúng tụng, cầu xin thôi.
Giác ngộ thứ 14: Ở trái đất này, có Địa ngục, người tu xuống Địa ngục làm gì. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe phần giác ngộ thứ 14 này, ai cũng khen cho là hay và nói: Thật đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam rất thực tế và khoa học, thật đúng là đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này, không nơi nào dạy mà chuyên dạy lạy lục, cúng tụng, cầu xin thôi.
Giác ngộ thứ 15: Ở trái đất, tu làm sao giải thoát. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe phần giác ngộ thứ 15 này, ai cũng khen cho là hay và nói: Thật đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam rất thực tế và khoa học, thật đúng là đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này, không nơi nào dạy mà chuyên dạy lạy lục, cúng tụng, cầu xin thôi.
Giác ngộ thứ 16: Ở trái đất này, tại sao tu còn bị luân hồi.  Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe phần giác ngộ thứ 16 này, ai cũng khen cho là hay và nói: Thật đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam rất thực tế và khoa học, thật đúng là đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này, không nơi nào dạy mà chuyên dạy lạy lục, cúng tụng, cầu xin thôi.
Giác ngộ thứ 17: Ở trái đất, tại sao tu mà bị xuống Địa ngục? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe phần giác ngộ thứ 17 này, ai cũng khen cho là hay và nói: Thật đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam rất thực tế và khoa học, thật đúng là đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này, không nơi nào dạy mà chuyên dạy lạy lục, cúng tụng, cầu xin thôi.
Giác ngộ thứ 18: Ở trái đất, tu làm sao bị Hoa báo? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe phần giác ngộ thứ 18 này, ai cũng khen cho là hay và nói: Thật đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam rất thực tế và khoa học, thật đúng là đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này, không nơi nào dạy mà chuyên dạy lạy lục, cúng tụng, cầu xin thôi.
Giác ngộ thứ 19: Ở trái đất, tu làm sao bị xuống Hầm lửa lớn tức Hoả ngục? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe phần giác ngộ thứ 19 này ai cũng khen cho là hay và nói: Thật đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam rất thực tế và khoa học, thật đúng là đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này, không nơi nào dạy mà chuyên dạy lạy lục, cúng tụng, cầu xin thôi.

Trân trọng kính trình thầy Nguyễn Châu Lang!     


Chúng con xin kính trình thầy hai chữ “giải thoát”. Người hành theo pháp môn đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam, muốn giải thoát chỉ thực hiện các phần như sau:
- Phần 1: Học công thức, tạo công đức, nhớ đừng tạo 5 nghiệp như sau:
     + Một: Nghiệp phước đức dương để lên trời sống.
     + Hai: Nghiệp phước đức âm để làm người giàu sang ở trái đất này.
     + Ba: Nghiệp ác đức sống ở Địa ngục.
     + Bốn: Nghiệp siêu ác đức sống ở Hầm lửa lớn cũng gọi là Hoả ngục.
     + Năm: Nghiệp làm Hoa báo sống nương ở các cây to để vị thần quản lý dẫn đi trả nợ.
- Phần 2: Học làm sao để đạt được danh hiệu Phật gia Thiền tông được cấp bằng này.
- Phần 3: Học cho thông đường trở về Phật giới để không bị các loài cô hồn dụ mình ở lại trái đất này để hưởng nghiệp phước đức dương hay nghiệp phước đức âm, đặc biệt đừng có nghe lời các vị cô hồn dụ mình vào làm các loài cô hồn các đảng là chết ngắc cuộc đời của người tu theo pháp môn Thiền tông.
            
Trên đây là cơ bản của đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam mà chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi tổ chức thực hiện.

Cũng xin kính trình và báo cáo với thầy Nguyễn Châu Lang biết, việc ông Nguyễn Công Nhân- chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu 85 tuổi già nua, ăn nói lẩm cẩm không đúng chút nào, ông già Nguyễn Công Nhân này hiện đang nằm bệnh viện lúc tỉnh lúc mê, thôi cũng kính xin thầy Nguyễn Châu Lang bỏ qua cho ông ta! Chúng con xin cám ơn thầy Nguyễn Châu Lang nhiều lắm!


 

Còn việc thầy bảo chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng con tổ chức gặp gỡ thì Ban quản trị chúng con đồng ý nhưng đề nghị thầy Nguyễn Châu Lang có văn bản rõ ràng đến chùa Thiền Tông Tân Diệu có bao nhiêu vị và cho biết thời gian. Nếu có hỏi về Thiền tông thì hỏi về vấn đề gì để chúng con biết để chúng con trình xin uỷ ban nhân dân xã Tân Mỹ đón tiếp quý thầy, vì hiện nay chùa Thiền Tông Tân Diệu của chúng con được uỷ ban nhân dân xã yêu cầu tạm ngưng hoạt động. Nếu uỷ ban nhân dân xã Tân Mỹ cho phép thì chúng con tổ chức đón tiếp các quý thầy.

Cũng xin quý thầy đừng hỏi chúng con về linh thiêng, thực tình chúng con không biết mà chỉ biết công thức của Đức Phật dạy:

1. Cây cỏ hoa lá, v.v… đầu tiên có ở trái đất này như thế nào thì chúng con biết, vì Đức Phật có dạy chúng con.
2. Muôn thú đầu tiên có ở trái đất này như thế nào thì Đức Phật có dạy chúng con.
3. Các loài cá, tôm, cua, v.v… đầu tiên ở trái đất này có như thế nào thì chúng con biết, Đức Phật có dạy.
4. Các vị Phật đầu tiên có ở Phật giới tại sao có, chúng con biết, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trình bày trong quyển Giáo lý đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam.
5. Các vị Trời đầu tiên có ở tam giới tại sao có, chúng con biết, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trình bày trong quyển Giáo lý đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam.
6. Các vị Tiên đầu tiên ở nước trời Cực Lạc tại sao có, chúng con biết, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trình bày trong quyển Giáo lý đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam.
7. Các vị Thần, Thánh, Tiên và ngạ quỷ đầu tiên có ở trái đất này tại sao có, chúng con biết, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trình bày trong quyển Giáo lý đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam.
8. Các loài người đầu tiên có ở trái đất này tại sao có, chúng con biết, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trình bày trong quyển Giáo lý đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam.
9. Các đạo lập ra ở trái đất này để làm gì, chúng con biết, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trình bày trong quyển Giáo lý đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam.
10. Các đạo lập ra ở trái đất này, vị nào lập ra để làm chi, chúng con biết, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trình bày trong quyển Giáo lý đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam.
11. Các vị tu theo các đạo ở trái đất này tu để thành gì, chúng con biết, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trình bày trong quyển Giáo lý đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam.
12. Các vị tu theo đạo ở trái đất này tu mà đã thành rồi làm chuyện chi, chúng con biết, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trình bày trong quyển Giáo lý đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam.
13. Tại sao Đức Phật dạy câu “Ở trái đất này tu là bị nhân quả không trở về Phật giới được” chúng con biết, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trình bày trong quyển Giáo lý đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam.
14. Tại sao Đức Phật dạy câu “Ở trái đất này tu là bị nhân quả, không trở về Phật giới được”, chúng con biết tại sao như vậy, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trình bày trong quyển Giáo lý đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam.
15. Ở trái đất này, chuyện linh thiêng là do vị nào làm ra, chúng con biết, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trình bày trong quyển Giáo lý đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam.

 

Trân trọng kính trình thầy Nguyễn Châu Lang!
 
Trên đây là một phần nhỏ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã trình bày trong quyển Giáo lý đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam. Chúng con là Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu kính gửi đến thầy Nguyễn Châu Lang lời xin lỗi với thầy về những lời không đúng sự thật đạo Phật giáo Hòa Hảo tổ chức tu. Vậy, đạo Phật giáo Hòa Hảo tu thành gì, xin thầy cho chúng con biết, con cảm ơn rất nhiều ạ!

 

Kính mong thầy đến viếng chùa Thiền Tông Tân Diệu trình bày công thức tu của đạo Phật giáo Hòa Hảo, cách mà Đức Thầy lên tòa sen bay đi ạ!
 

Trân trọng kính chào thầy Nguyễn Châu Lang!
 

Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu.


Giải Đáp Thiền Tông 03/09/2023
 


Tags:

Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientongmt@gmail.com