Cho mượn sách, đĩa

Ngày đăng: 12-10-2022||

1. Tu theo pháp môn nào của Đạo Phật dễ Giác Ngộ
2. Những câu hỏi về Thiền tông 1
3. Hành đúng theo lời Phật dạy chắc chắn Giải thoát
4. Những câu hỏi về Thiền tông 2
5. Khai thị Thiền tông
6. Huyền ký của Đức Phật và những vị Ngộ thiền
7. Đức Phật dạy tu Thiền tông và công thức Giải thoát
8. Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 vị Tổ sư Thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa – Việt Nam
9. Sách trắng thiền tông – Tuyệt mật của Phật giáo
10. Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông
11. Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước, tín ngưỡng và sự thật nơi trái đất này.


CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
TỈNH LONG AN – HUYỆN ĐỨC HÒA – XÃ TÂN MỸ
THÔNG BÁO
Về việc chùa Thiền Tông TÂN DIỆU cho mượn sách, đĩa Thiền tông miễn phí
********
– Nhằm mục đích giúp mọi người hiểu rõ hơn về Đạo Phật, cũng như giúp cho những nhà trí thức, khoa học, nhà nghiên cứu có điều kiện sưu tầm, nghiên cứu về Đạo Phật, chùa Thiền tông TÂN DIỆU xin thông báo cho mượn sách Thiền tông miễn phí. Tổng cộng bộ sách bao gồm 11 quyển:
 
1. Tu theo pháp môn nào của Đạo Phật dễ Giác Ngộ
2. Những câu hỏi về Thiền tông 1
3. Hành đúng theo lời Phật dạy chắc chắn Giải thoát
4. Những câu hỏi về Thiền tông 2
5. Khai thị Thiền tông
6. Huyền ký của Đức Phật và những vị Ngộ thiền
7. Đức Phật dạy tu Thiền tông và công thức Giải thoát
8. Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 vị Tổ sư Thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa – Việt Nam
9. Sách trắng thiền tông – Tuyệt mật của Phật giáo
10. Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông
11. Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước, tín ngưỡng và sự thật nơi trái đất này.
 
 
  • Người mượn: Tất cả mọi người, đặc biệt là những vị muốn tu Giác ngộ và Giải thoát …

 

  • Thời gian mượn: Sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 14h đến 20h.

 

  • Điều kiện: Kinh sách nào cũng là những lời dạy của Đức Phật dành cho mọi người ở mọi tầng lớp khác nhau trong xã hội. Chẳng có pháp môn nào cao hay thấp. Tùy theo mục đích tu hành mà chọn lựa pháp môn thích hợp với người tu mà thôi. Đối với 11 quyển sách nói trên, nếu người đọc cảm thấy thuyết phục và thích thú thì có nghĩa là pháp môn này hợp với quý vị, còn nếu đọc mà cảm thấy khó chịu hoặc không thuyết phục thì cũng có nghĩa là pháp môn này không hợp với mình vậy. Vậy nên tìm một pháp tu khác thích hợp với mình hơn, không nên có ý phỉ báng, khinh chê bộ sách này, thật không tốt vậy.

  • Địa chỉ mượn sách:

TP.HCM:
Địa chỉ: Anh Nguyễn Ngọc Sinh - ĐT: 090.928.1704 - TP Thủ Đức
 
Miền Trung:
Địa chỉ 1: Thiền Thất Miền Trung, TP. Quy Nhơn - Bình Định. ĐT: 0903.579.604
Địa chỉ 2: Chị Hoàng Linh,  số 5 đường Nguyễn Trường Tộ, Đồng Hới, Quảng Bình. ĐT: 0389.47.42.76
 
Miền Bắc
Địa chỉ: Anh Nguyễn Tiến Giang. ĐT: 0984.900.503
 
 
 
Xin trân trọng cám ơn!


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com