Cầu cúng, lạy lục ở thế gian có thay đổi nhân quả được không

Ngày đăng: 04-09-2023||

còn không toàn năng toàn giác mà làm như Đức Phật là lừa đảo người mê muội vậy, thì cửa địa ngục mở ra liền


Câu hỏi 1/3:

Xin hỏi Thần chủ trái đất chấp thuận lời yêu cầu của Như Lai cho mẹ Mục Kiền Liên lên cõi trời hưởng phước. Vậy việc người thế gian bày trò cầu cúng, lạy lục để thay đổi nhân quả của mình, hay của người khác thì có thể thực hiện được không?

Trả lời:

Vị nào toàn năng toàn giác thì làm như Đức Phật được, còn không toàn năng toàn giác mà làm như Đức Phật là lừa đảo người mê muội vậy, thì cửa địa ngục mở ra liền:

Thế gian lừa đảo ít thôi

Vì tiền vì bạc, bị vào ngục sâu

Rồi lại đi tìm Thầy cầu

Cầu làm sao được, vì đầu hết ngu.

 

Vì ngu nên mới đi tu

Trái đất nhân quả, mà tu cái gì

Người tu là vì ngu si

Ngu si nên tu mới đi luân hồi.

 

Giải thoát thì phải nên thôi

Chỉ tạo công đức, để hồi Phật xưa

Phật xưa không nắng không mưa

Không có vật chất không ưa luân hồi.

Câu hỏi 2/3:

Câu chuyện sự tích Mục Kiền Liên này, nếu người học Thiền tông áp dụng theo đi tìm ai đó mà họ tin là có nhiều công đức nhờ giúp cho người thân của mình thoát ác nghiệp, hưởng phước nghiệp thì sẽ như thế nào?

Trả lời:

Ngày nay người tu Thiền tông sẽ có nhiều người bắt chước làm theo Đức Phật để kiếm tiền, suy nghĩ xem: Khi Thiền tông vừa hé lộ ra thì có rất nhiều người đến chép Huyền ký, rồi đi khoe mình là: Ta là tổ sư thiền, ta là thiền sư, ta là người nắm mạch nguồn Thiền tông, ta là Thiền tông sư, ta là người dạy Thiền tông, ta là người khôi phục Thiền tông, ta là người giữ bí mật Thiền tông 100%, còn có người bạo gan hơn dám cướp Thiền tông cho là của mình, huống chi là giả Đức Phật để cứu người ở địa ngục. Đây là chuyện nhỏ của người thế gian này mà thôi:

Thế gian xảo trá gian manh

Biết được mấy chữ, khoe danh là thầy

Giải thoát nói chuyện trên mây

Giác ngộ không biết, loay hoay nói khùng.

 

Ngồi giảng đạo nói lung tung

Không đúng một chữ, giảng khùng giảng điên

Đạo Phật có bốn chữ riêng

Giác ngộ giải thoát, nói điên nói hoài.

 

Nói đại để có tiền xài

Đạo Phật giải thoát nói hoài không thôi

Người ngu thì cứ việc ngồi

Thầy giảng bậy bạ, cũng ngồi mà nghe.

 

Tình dục, bóng đá cũng nghe

Kêu gọi đóng góp, cũng nghe ào ào

Con người không hiểu tại sao

Nói bậy nói bạ cũng vào mà nghe.

Câu hỏi 3/3:

Đức Phật dạy Mục Kiền Liên rằng: Mẹ ông phải chịu ăn năn và sám hối thì Như Lai mới thực hiện chương trình này. Vậy hành vi nào được xem là sự ăn năn sám hối chân thành để có thể thay đổi nhân quả được?

Trả lời:

Chuyện ăn năn sám hối của Mẹ Mục Kiền Liên chỉ có vị Mục Kiền Liên biết, chớ người ngoài cuộc làm sao biết được.

Giải Đáp Thiền Tông 02/08/2023


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com