Cách ngồi thiền xuất công đức ra

Ngày đăng: 10-09-2023||

Là các vị Thầy tu có công đức, được vị Phật đề nghị cho công đức để Đức Phật cứu người ở địa ngục.


Câu hỏi:

Bất cứ ai khi ngồi thiền muốn chứng đắc hay thành tựu việc gì đều phải nhờ các vị Thánh giúp cả. Vậy 10 vị Thánh tăng ngồi thiền để xuất công đức, việc này là do chính các vị ấy thực hiện, hay phải nhờ đến ai khác để công đức có thể phát ra?

Trả lời:

Phải biết ngồi thiền có 3 dạng người ngồi, gồm:

Dạng 1: Là vị Toàn năng toàn giác ngồi để kiểm tra các pháp môn mà vị Phật dạy. Các vị Thần Thánh Tiên có nhiệm vụ bảo vệ vị Phật, không cho thập loại cô hồn quấy phá.

Dạng 2: Là các vị Thầy tu có công đức, được vị Phật đề nghị cho công đức để Đức Phật cứu người ở địa ngục.

Dạng 3: Là các Thầy tu mà ham chứng Thánh khi ngồi thiền được thập loại Thánh ở trái đất này nhập vào xác xưng ta đắc đạo, tưởng đắc đạo thật không sợ ai, rồi nói tầm bậy tầm bạ. Có 4 trường hợp chết oan như sau:

   Trường hợp 1: Tin ta Ngọc Hoàng, người thế gian hỏi không trả lời được, bị người thế gian đánh bầm dập kêu Ngọc Hoàng cứu, Ngọc Hoàng nào dám xuống trái đất này nếu không có vị Thần Thánh Tiên mời, nên bị đánh chết luôn.

   Trường hợp 2: Tưởng ta là Thánh thật, nên ra đường không sợ xe, đi ẩu, bị xe đụng chết luôn.

   Trường hợp 3: Tưởng ta là Thánh thật, chỗ người ta đang giao tranh với nhau, tưởng đi vào để những người giao tranh họ sợ, họ không giao tranh nữa, nên đi vào đại, bị những người giao tranh này bắn chết, quăng xuống sông.

   Trường hợp 4: Tưởng ta là Thánh thật, không nghe lời người có sức mạnh, nên bị người có sức mạnh đánh chết, quăng xuống sông luôn. 

Đây là lối ngu ngốc ngồi thiền bị cô hồn nhập xác, xưng ta đắc đạo là vậy.

Giải Đáp Thiền Tông 02/08/2023


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com