Chia sẻ

Vì sao thiền tông thực hiện đúng pháp luật mà chỉ tồn tại 100 năm

Ngày đăng: 23-01-2021

Nếu mà Thiền Tông ra đời thì không ai cúng thì Chùa làm cái gì đây? MƯỜI MẤY NGÀN NGÔI CHÙA CẤT RA ĐỂ LÀM CÁI GÌ? Không Cúng thì Tụng thôi, có thể là Thiền Tông sống thì Vật Lý phải hạn chế lại, không nói dẹp, phải hạn chế lại đi cho đúng. - Trích Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 25/08/2019


Trò hỏi:
 
Thưa bác, vì sao thiền tông thực hiện theo đúng pháp luật mà chỉ có tồn tại được 100 năm thôi ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Bây giờ, Thiền Tông này, ngày xưa Đức Phật nói ra còn không ai chịu nổi. Đức Phật là ai? Là một Thái Tử con của dòng Vua đàng hoàng, mà nói còn không dám nói được. Chính Trần Nhân Tông cũng không dám nói cái này? Thì giờ hậu lai căn cứ vào đâu? Căn cứ vào luật pháp mới nói được, mới phổ biến cái này. 
 
❀ Luật pháp nó chia làm nhiều loại, Huyền Ký phải Nhà Xuất Bản Tôn Giáo cho phép, đây là cái luật về chuyên nghiệp của người ta, rồi Nhà Xuất Bản Về Văn Học Và Luật cho phép, đây là 2 căn bản để ấn định quyển Huyền Ký này rất khoa học và rất tôn giáo. 
 
❀ Rồi thứ hai, bây giờ muốn nói cái này ra thì phải Nhà Nước cho phép công bố ra, mà ở địa phương cao nhất là cái gì? Là Tỉnh, mà bây giờ Tỉnh đồng ý cho thì còn cái gì hơn, rồi nếu kèm theo cái tôn giáo nữa thì ở địa phương tôn giáo cấp Tỉnh cũng là cao nhất rồi, hai cấp Tỉnh của Long An và Huyện Đức Hòa cho phép cái này. Còn về luật pháp thì ở Tỉnh, Huyện và Xã. Đây là cái luật pháp nó rất rõ ràng như vậy.
 
❀ Trước khi công bố cái này ra, mình không phải âm thầm công bố đâu, mời Chính Quyền, Giáo Hội, rồi Thông Tấn, rồi các Báo Chí đến dự. Ngày công bố được quyền hỏi tự do, cho hỏi tự do, nhưng trong ngày đó, tôi nhớ báo chí không hỏi được bao nhiêu người. Báo chí được có 2 người hỏi thôi, vì họ không có trình độ này, nhưng mà thôi thì cũng có người tham gia, bởi vì cái Thiền Tông mới ra đời nó cũng lạ quá đi, nó không có đúng lại với sự hiểu biết của người ta mấy chục năm về trước. 
 
❀ Thiền Tông nó ra đời, công bố ra nó khuynh đảo, nó quay 180 độ liền, mà mình không tuân thủ đúng luật pháp thì chắc chắn Thiền Tông nó không phát triển được. Hiện giờ Thiền Tông nó phát triển được hai năm mấy, là vì nó nhờ luật pháp cho công bố. Giờ Nhà Nước muốn thu hồi cái này, thì Nhà Nước phải ra bằng văn bản, một công văn thu hồi lại, mà luật pháp đã ban hành ra rồi thì bắt buộc phải cho người ta. Bởi vì tất cả các nơi sống và làm việc theo luật pháp, mà mình làm đúng thì làm sao mà thu hồi được, trừ trường hợp mình ra nói tầm bậy thì người ta sẽ thu hồi. Còn mình đâu có nói cái gì tầm bậy, mà nói về khoa học, nói về thực tế, xóa mê tín dị đoan. Thiền Tông, nó mới tồn tại tới 2 năm.
 
❀ Mà Đức Phật ổng nói, khi công bố thì cái này nó sẽ lưu hành được 100 năm thôi, không hơn. Đây là nói, là dài nhất, chứ sự thật có thể nào nó sống nổi 100 năm không? Bây giờ, nếu cái này mà công bố ra thẳng ra thì không thể sống nổi 100 năm. Thiền Tông ra đời, Vật Lý phải ẩn lại, bây giờ nói cái này là cúng tụng, lạy lục, cầu xin, nó thuộc vật lý. Nếu mà Thiền Tông ra đời thì không ai cúng thì Chùa làm cái gì đây? MƯỜI MẤY NGÀN NGÔI CHÙA CẤT RA ĐỂ LÀM CÁI GÌ? Không Cúng thì Tụng thôi, có thể là Thiền Tông sống thì Vật Lý phải hạn chế lại, không nói dẹp, phải hạn chế lại đi cho đúng.
 

Full chuẩn hóa giải đáp thiền tông: