Chia sẻ

Tổ chức Văn Minh Nguyên Tử Điện Tử là tổ chức thế nào

Ngày đăng: 16-05-2022


Trò hỏi 1/4:
 
Trong bài 24, trích trong quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam, có đoạn viết:
 
Loài người phải xóa bỏ cách sống theo trí óc của người thời kỳ Đồ Đồng. Lãnh đạo của mỗi quốc gia phải tổ chức theo thời: Văn minh, Nguyên tử, Điện tử. Dẹp đi cai trị, chấp ngã của người thời kỳ Đồ Đồng.
 
Xin Bác giải thích rõ hơn về câu:
 
“Lãnh đạo của mỗi quốc gia phải tổ chức theo người thời Văn minh, Nguyên tử, Điện từ” là tổ chức sao?
 
Thầy trả lời:
 
Câu này Bác không cần giải thích.
 
Vì sao?
 
Vì các vị ai cũng học cao hiểu rộng. Bác chỉ là người học chưa đầy là Mít, ít hơn lá Me, thì Bác làm sao giải thích đúng được? 
 
Thôi, cháu bỏ câu hỏi này đi.
 
Còn nếu các vị Lãnh đạo của mỗi quốc gia, muốn biết tổ chức theo người thời: Văn minh, Nguyên tử, Điện tử, mà Đức Phật có trình bày ra nơi quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam, thì vị nào đó, có quyền cho xuất bản quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam này ra, thì sẽ biết tổ chức Lãnh đạo của mỗi quốc gia theo người thời: Văn minh, Nguyên tử, Điện tử như thế nào liền. 
 
Nếu các vị lãnh đạo các Quốc gia thế giới, triệt để áp dụng bài 24 của Đức Phật trình bày nơi quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam, thì các nhà Lãnh đạo Quốc gia sẽ hết chuyện bàn cãi nhau như hiện nay. Các vị có thời gian đi thăm nước này nước kia, xem như là bạn hết.

Trò hỏi 2/4:

Về tổ chức quân sự của mỗi quốc gia phải tổ chức theo người thời văn minh, nguyên tử, điện tử, dẹp đi tổ chức quân sự theo thời kỳ đồ đồng là sao ạ?
 
Xin Bác có thể giải thích rõ hơn câu này, để mọi người cùng hiểu ạ?
 
Thầy trả lời:
 
- Về tổ chức quân sự của mỗi quốc gia, theo người thời văn minh, nguyên tử, điện tử.
 
- Phần này, Đức Phật có trình bày rất rõ nơi bài 24 của quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam.
 
- Khi sách được xuất bản ra, ai đọc được quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam, đều biết rõ như ban ngày.

Trò hỏi 3/4:
 
Còn về tổ chức theo đạo giáo của mỗi quốc gia phải tổ chức theo người thời văn minh, nguyên tử, điện tử là tổ chức thế nào ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Câu này cháu cũng phải tìm những vị sau đây hỏi, thì các vị này sẽ dạy cho, gồm: 
 
1. Các vị có bằng tiến sĩ Phật học.
 
2. Các vị có bằng tiến sĩ Thần học.
 
3. Các vị có bằng tiến sĩ Thánh học.
 
4. Các vị là hòa thượng Thiền sư.
 
5. Các vị tu hành chứng quả Thánh A La Hán.
 
6. Các vị là giảng sư các ngành nghề có danh tiếng.
 
7. Các vị tu hành đắc đạo, thấy được cõi âm, v.v...
 
Cháu hỏi là đúng nhất.
 
Còn Bác học chưa đầy lá mít, ít hơn lá me, làm sao Bác trả lời cho cháu biết được.

Trò hỏi 4/4:

Kế đến là tổ chức dân sinh sao cho văn minh, nguyên tử, điện tử, là tổ chức thế nào ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Tổ chức dân sinh, cho người văn minh, nguyên tử, điện tử, thì cháu cũng phải hỏi những vị chuyên ngành về Nhà ở là phải.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 22/04/2022