Chia sẻ

Tiếng pháp trần phát ra ở cổ họng hay ở trong đầu

Ngày đăng: 06-10-2021


Trò hỏi:
 
Thưa Bác con đã học thuộc bài đường về Phật giới và con đã thấy nó chảy ra ở trong đầu nhưng không phải liên tục, mà chỉ khi nào con nghĩ đến thì tiếng đường về Phật giới mới chảy ra, ở trong đầu. Vừa rồi, con nghe Bác giải đáp là tiếng Pháp Trần phải phát ra từ cổ họng. Vậy tiếng đường về Phật giới chảy ra ở trong đầu con, có phải là Pháp trần không thưa Bác? Xin Bác giải thích cho con rõ ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Cháu chú ý chỗ này, khi cháu học thuộc gì rồi. Và khi cháu trực nhớ đến nó. Thì tự nhiên trong cổ họng của cháu nó hoạt động liền, đó là Phát trần, tức tiếng nói thật nhỏ, trong cổ họng của cháu. Còn trong đầu cháu gọi là suy nghĩ, không phải là Pháp trần. 
 
Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam ngày 1/10/2021