Chia sẻ

Tánh Tham

Ngày đăng: 01-01-2021

tôi thành đạo dưới gốc cây tôi về bể phật dưới gốc cây có nghĩa là ông buông hết tất cả những cái chuyện gì có ở thế gian này


Trích chuẩn hóa thiền tông 20190707 43 +0721 64 +1027 82 +20200712 44+0912 08 +0519 53 +1229 69


Trò hỏi:
 
Tại sao người tu theo Đạo Phật họ nghe hai danh từ Giác Ngộ và Giải Thoát họ lại chửi?
 
Thầy trả lời:
 
Người ta tu để mong cái gì? Mong cái chùa to, ông Phật lớn, tiền nhiều, chùa giàu. Chùa Giác Ngộ là chùa tu BUÔNG người ta đang cầm một nắm tiền giờ kêu buông thì buông làm sao? Buông thì tiền văng mất hết thì sao? Thành ra người ta chửi là phải rồi nghe tới Giác Ngộ là họ kị; Giác Ngộ-Giải Thoát (Giác Ngộ là hiểu biết, Giải Thoát là chạy đi ra ngoài tam giới) mà ông đang dính một đống tiền, bảo buông thì ông chửi là đúng rồi; ông chửi là ma ta đang tu kiếm tiền mà ông bảo buông là sao.
 
Buông thì tiền văng mất hết thì làm sao. Thì người ta chửi là đúng, thế giới vật lý này mà nghe đến Giác Ngộ- Giải Thoát người ta chửi trật - trúng không cần biết chỉ cần ông bảo tôi buông thì tôi chửi ông vậy thôi, còn trật trúng tôi không cần quan tâm. Còn Mình Tu Thiền Tông Với Mục Đích Là Trở Về Phật Giới vô trong này sắm đủ nhà cửa rồi giờ sau cùng cũng bỏ thôi tôi về bên đó, không có lăng nhăng cái vấn đề tiền-tài-danh lợi-địa vị trong này; ở trong này anh phải đi qua cái qui luật tiền-tài-danh lợi-địa vị tôi về Phật giới không có cái chuyện này ai cũng như ai, ai cũng Phật hết nên không có ai mà quản lí ai thành ra người ta nghe tới đây người ta chửi rất đúng. Thế giới vật lý phổ biến Thiền Tông 10 người thì chửi hết 10, Đức Phật phổ biến còn bị chửi huống chi là mình phàm phu tục tử thì phổ biến ra nó chửi là đúng rồi.
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 27/10/2019

Trò hỏi:

 
Ý nghĩa hai con rồng chầu bên tả bên hữu của những người tu theo pháp môn thiền tông có ẩn ý như thế nào?
 
Thầy trả lời:
 
- Người tu thiền tông mà có hai con rồng hai bên cái này là nó bịa ra, thiền tông không có hai con rồng, mà chỉ có cái dòng thiền tông mới có, trong thiền tông gọi là con rồng bay dẫn đi (dẫn dòng thiền này đi từ Ấn độ qua Trung Hoa và đến Việt Nam).
 
- Nếu mà người tu vật lý mà có hai con rồng thì người này có cái tham vọng làm vua hay làm lớn, thôi tham vọng người tu mà ngồi trên ghế có hai con rồng gọi là tham vọng làm lớn.
 
Chuẩn hóa thiền tông 12/7/2020

Trò hỏi:

 
Thưa Bác theo cháu biết ghế mà có hai con Rồng ở hai bên là của Vua ngày xưa nhưng tại sao ngày nay có nhiều thầy giảng đạo thích ngồi cái ghế có hai con Rồng như ngày xưa vậy thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
+ Lý do mà các thầy thích ngồi ghế có con Rồng là mấy ông thầy này là muốn làm Vua, ông cho ta giỏi giờ ta muốn lên làm Vua thôi chứ làm thầy đã ngán rồi nên lên làm Vua.
 
+ Đây là cái tham vọng của con người nó là không bờ bến đã làm thầy không chịu mà muốn lên làm Vua thầy nữa, rồi con suy nghĩ kinh khủng không thế giới vật lý này nó là vậy đó.
 
Chuẩn hóa thiền tông ngày 12/9/2020

Trò hỏi:
 
Thưa bác Đức Phật sanh dưới gốc cây thành đạo dưới gốc cây chết dưới gốc cây việc này có ý nghĩa quan trọng gì với người học Phật ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Có sao không có đến thế gian này ông không xài gì hết, tôi đến tôi đi ở dưới gốc cây tôi thành đạo dưới gốc cây tôi về bể phật dưới gốc cây có nghĩa là ông buông hết tất cả những cái chuyện gì có ở thế gian này.
 
Một vị Phật là vậy chớ không phải vị Phật mà đẻ trong hoàng cung không có chuyện đó đạo Phật không phải một người tu trong cái villa không có cái chuyện đó mình phải hiểu ông Phật đến đây một cách đơn giản đi một cách rất đơn giản không cần gì ở trên thế gian này hết con của vua mà còn vậy thì mới là thành Phật, chớ không phải tưởng mình sanh chỗ cao sang mình là tốt mà xin lỗi mình là hưởng nghiệp phước thôi chớ làm sao một vị toàn năng toàn giác phải vậy, tất cả những vị Phật 3 đời chư Phật đều y cái này hết không cách nào khác và dạy một cách giống nhau không có cái nào thoát qua khỏi cái quy luật này hết.
 
CHUẨN HÓA - Giải Đáp Thiền Tông Ngày 29/12/2019

 

 

 

 

 

Từ khóa: