Chia sẻ

Tại sao người tu theo Phật mà lại phải tu theo Thần mới giải thoát

Ngày đăng: 31-10-2021

Muốn thành Phật thì phải nghe lời: Thần dạy, thánh dạy, tiên dạy


Trò hỏi câu 1:
 
Thưa bác! Bác đã cho biết tu theo thần thì mới giải thoát được, mới lên trời được, mới xuống địa ngục được, tu theo thánh thì không giải thoát được mà ở lại trái đất. Xin bác cho con được hiểu: tại sao người theo học Phật, tu theo Phật mà lại phải tu theo thần mới giải thoát được ạ? Tại sao tu theo thánh thì ở lại trái đất ạ? Xin bác dạy rõ cho chúng con hiểu chỗ này ạ!
 
Thầy trả lời:
 
Vị thần quản lý mình, mình phải hành đúng lời dạy của Đức Phật thì thần thả cho mình trở về Phật giới, còn mình tu theo thánh thì theo thánh ở lại trái đất làm con của thánh thì làm sao trở về Phật giới được.
 
Trò hỏi câu 2:
 
Tại sao tu theo thần lại có thể lên trời hay xuống địa ngục được ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Tu theo đạo thần thì làm thần, không lên trời cũng không xuống địa ngục.
 
Trò hỏi câu 3:
 
Tại sao học Phật mà phải tu theo thánh thần ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Câu hỏi này cháu hỏi sai. Muốn thành Phật thì phải nghe lời:
 
- Thần dạy.
 
- Thánh dạy.
 
- Tiên dạy.
 
thì mới thành Phật được.
 
Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 24/10/2021