Chia sẻ

Tại sao người nào chấp ngã công đức bị bôi đen nhưng người già chấp ngã công đức không bị bôi đen

Ngày đăng: 15-09-2021

một bên ngang tàng để bảo vệ cái chấp ngã còn ông kia đánh giặc ngang tàng bảo vệ tổ quốc nó khác.


Trò hỏi:
 
Thưa bác bác cho con hỏi thăm có những người nghe Thiền tông họ nói rằng là hồi xưa Đức Trần Nhân Tông giết giặc mà còn có thể về Phật giới được thành ra bây giờ tôi cũng tu Thiền tông nên tôi không sợ gì hết, tôi muốn làm gì làm, tôi muốn nói gì nói, tôi muốn gây gì gây, tại vì ông thần ổng có thể lưu giữ cái Công đức của tôi lại những năm tôi về già, nên là không có sợ.
 
Thưa bác con thấy cái điểm này nó có sự mâu thuẫn bởi vì nếu như nói rằng người nào chấp ngã thì Công đức bị bôi đen nhưng những người gần chết những người kiểu như già rồi thì Công đức không bị bôi đen. Cho nên là chính vì vậy mà nó mới phát sinh ra cái tâm lý là có nhiều người là coi như là xả láng luôn, không còn biết ngán, không biết sợ điều gì hết, tại vì cứ nghĩ rằng những năm cuối đời ông thần ông không có bôi đen tôi cái gì hết, cho nên cứ làm cho tới luôn, cho nên bác cho con hỏi là cái sự chấp ngã nào khiến cho Công đức của một người già có thể bị bôi đen luôn mà họ không thể trở về Phật giới mặc dù họ tạo được nhiều Công đức ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Cái chấp ngã là chấp TA đó, chính cái người già rồi muốn làm gì làm gọi là ngang tàng chấp Ngã.
 
+ Còn Ngài Trần Nhân Tông đánh giặc vì bảo vệ tổ quốc gọi là Ngang Tàng bảo vệ tổ quốc khác nhau hoàn toàn, một bên ngang tàng để bảo vệ cái chấp ngã còn ông kia đánh giặc ngang tàng bảo vệ tổ quốc nó khác.
 
Ông ngang tàng chấp Ngã là ông thần quăng qua ông Thánh quản lý, không cho về Phật Giới, vào đó 10 trái đất mới có thể quay lại gặp Pháp này.
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Thiền Tông ngày 14/ 02/2021