Núi Linh Thứu là ở đâu và có ý nghĩa gì

Ngày đăng : 11-11-2019 08:11:47

Trích trong chuyên mục CHUẨN HÓA, ngày 27/10/2019, câu 16

Xem thêm

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Đại hội I)

Ngày đăng : 05-06-2020 08:06:58

Hiến chương này gồm có 11 chương và 46 điều được Đại hội đại biểu thống nhất Việt Nam cả nước soạn, duyệt, nhất trí thông qua và

Xem thêm

Hiến chương GHPGVN

Ngày đăng : 06-06-2020 04:06:05

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VI được chính thức thông qua tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc kỳ

Xem thêm

Giữa Đồng tiền và Tinh hoa Đạo Phật cái nào nặng hơn

Ngày đăng : 10-08-2020 08:08:23

Giáo hội nhìn cái đồng tiền mới quên cái Tinh hoa của Đạo Phật, vì vật chất, vì đồng tiền vì miếng ăn manh

Xem thêm

Soạn giả Nguyễn Nhân phúc đáp lại ông Nguyễn Văn Bon – GĐ sở nội vụ Long An

Ngày đăng : 29-09-2020 08:09:32

Ông Nguyễn Văn Bon – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An, gửi đơn cho soạn giả Nguyễn Nhân, bảo rằng phải trả lại đất đai và tài sản

Xem thêm

Tại Sao GHPGVN Tìm Đủ Mọi Cách GIẾT thiền tông - CẤM sách thiền tông - DẸP chùa thiền tông

Ngày đăng : 28-12-2020 12:12:56

Giáo hội Phật giáo Việt Nam lập ra có hai mục đích: Củng cố lại cái đoàn thể dùng sức mạnh để ép người ta. Thứ hai là:

Xem thêm

Tương Lai Dân Tộc Việt Nam Là Người Văn Minh Toàn Giác Hay Mê Muội Yếu Hèn

Ngày đăng : 28-12-2020 01:12:53

Người Việt Nam muốn văn minh thì nhà nước cho công bố quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông ra, người nào đọc tức khắc văn

Xem thêm

Siêu Lực Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:53

Cái Thiền tông ra đời này nè là nó 1 cái hạt sáng đối với trái đất này, nhỏ lắm.

Xem thêm

Trúc Lâm Yên Tử - Tân Diệu: Có Quan Hệ...?

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:03

Nếu nhà nước cho pháp môn thiền tông này ra thì đạo khoa học nó phát ra từ Việt Nam thì đây là cái danh dự lớn

Xem thêm

Giáo Lý...!

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:16

giáo lý đạo Phật khoa học Thiền tông này nó có giá trị rất cao, cao hơn tất cả các sách vở bình thường chứ không

Xem thêm