Các chùa vi phạm pháp luật tập trung đông người cầu nguyện cho vaccine có giúp hết dịch được không

Ngày đăng : 17-10-2021 06:10:05

Trước, phải tuân thủ pháp luật; sau, không mê tín dị đoan; Mới là người công dân của nước Độc lập và Tự do. 

Xem thêm