Giải đáp đạo Phật Thiền tông 03-03-2019

Ngày đăng : 03-03-2019 09:03:56

51 Tâm cảnh không dính nhau là sao

60 Người tu thiền tông ăn mặn có bị nhân quả không

Xem thêm

Chuẩn hóa đạo Phật Thiền tông lần 3 10-03-2019

Ngày đăng : 16-03-2019 10:03:05

37 Đạo phật thiền tông có đẩy lùi mê tín được không? Có làm cho dân trí Việt Nam lên cao được không? Có

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 24-03-2019

Ngày đăng : 25-03-2019 08:03:20

07 Xá lạy mà không phát ra tư tưởng là sao?

25-Tâm mình đừng có lang thang, tìm theo vật lý mất đàng về

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 31-03-2019

Ngày đăng : 31-03-2019 08:03:06
07 Là phạm nhân đang cải tạo, vậy có tu thiền tông được không?
19 Tại sao thiền tông không nhắc tới việc lìa ái
Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 14-04-2019

Ngày đăng : 15-04-2019 08:04:23
20 Khi cha mẹ qua đời chết mà quỳ lạy thì công đức bị bôi đen không?
27-Nổi sân trong làm ăn thì công đức bị
Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 21-04-2019

Ngày đăng : 22-04-2019 07:04:48

30 Khi con nhận ra chân tánh, không lừa dối và làm hại người khác, đó có phải là phật tánh của con không?

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 28-04-2019

Ngày đăng : 29-04-2019 06:04:39
30 Lợi ích của người tu theo thiền tông thế nào?
53 Tu thiền tông, hiểu chuyện vợ chồng là do nghiệp duyên, nên đặt nhẹ
Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 05-05-2019

Ngày đăng : 06-05-2019 02:05:10

05 Làm sao để dẹp bỏ được mê tín?

07 Tình hình việc xin xây khu tưởng niệm ở chùa Tân Diệu?

44 Nhập phật tri

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 12-05-2019

Ngày đăng : 13-05-2019 11:05:01

13 Khi biết thiền tông toàn gặp chuyện rắc rối, xin thầy cho lời khuyên?

36 Tại sao tu thiền tông hay nóng tính và dễ nổi giận

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 19-05-2019

Ngày đăng : 20-05-2019 03:05:12

19 Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín mà người tu thiền tông không làm tròn thì có làm sao không?

58 Giải thích

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 26-05-2019

Ngày đăng : 28-05-2019 01:05:24
07 Tu thiền tông lúc đầu tinh tấn lúc sau càng tụt lùi vậy là tại sao?
11 Người có công đức nhiều thì tự kiến
Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 02-06-2019

Ngày đăng : 02-06-2019 09:06:51

18 Tại sao nói rằng thiền tông ra đời phá tà tông và câu chớ dẫm như lai vết đã qua ý nghĩa gì

62 Người tu thiền

Xem thêm